OnBoeken:Bijbel

Uit Oncyclopedia
(Doorverwezen vanaf Bijbel)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
God houdt van dit artikel

Hij die Hemel en Aarde geschapen heeft, liet Zijn Alziend Oog op deze pagina vallen. En Hij zag dat het goed was, en zegende deze Pagina.
Creation of the Sun and Moon face detail.jpg

Begrijp me niet verkeerd. Ik heb níets tegen 'In de ban van de ring'. Maar toch is míjn boek beter, ha!
~ God over Bijbel

Jezus, zoals hij op de cover van de speciale uitgave staat.

De Bijbel is het heilige geschrift van de christenen. Het behandelt de doldwaze avonturen van de hoofdpersoon, een zekere God, die zijn leven heeft gewijd aan de practical joke. Er wordt gezegd dat hij het allemaal zelf geschreven heeft, maar Oncyclopedisch onderzoek wees uit, dat hij een team van professionele copywriters in dienst had, die de wonderlijke en megalomane verzinsels optekenden. Dat hij niet vaak tevreden was met het resultaat blijkt uit het verschrikkelijke lot die God hen toebedeelde wiens verhalen zelfs hem wat te gortig werden (trouwens ook bij de verhalen hem wél bevielen). Door al die verschillende schrijvers, die uit pure angst steeds wildere verhalen gingen fabriceren, is het voornamelijk geworden tot één van de gruwelijkste en meeest sexistische werken uit de wereldliteratuur, alsmede een letterlijk verslag van de psychische trauma's waar iedereen die met de hoofdpersoon of zijn trawanten te maken krijgt, slachtoffer van wordt.

Het boek is daarom 18+ en niet geschikt om tijdens het eten te lezen.

De plot[bewerken]

De hoofdpersoon in de bijbel is een figuur die God wordt genoemd. Alle verhalen waaruit de Bijbel bestaat draaien eigenlijk om een eenvoudig gegeven, dat in een gans oneindige variatie wordt uitgewerkt. Dat thema is:

 • Ik ben verschrikkelijk OK en iedereen die dat ook vindt is ook OK. Wie vindt dat ik niet OK ben zal tot in de eeuwigheid op de verschrikkelijkste manieren gemarteld worden.

Dit zou op zich weinig stof tot verhalen hebben opgeleverd, ware het niet dat de hoofdpersoon over een bijzonder kwaadardige inborst beschikt en (volgens zichzelf) bovendien almachtig is. Om het dus een beetje spannend te maken schept hij een zo mogelijk nog gemener en kwaadaardiger schepsel, Satan genaamd, om de mensheid te treiteren en te pesten, tot ze beginnen te klagen, zodat God een reden heeft om ze voor eeuwig te martelen. Zo komt het dat het met de mensen, (vooral zij die alles doen om het deze figuur naar de zin te maken), vaak bijzonder slecht afloopt.

Structuur[bewerken]

De Bijbel is zoals gezegd een raamvertelling, die in twee delen is opgezet, testamenten genoemd, vanwege het feit dat niemand de verhalen overleeft, God zelf niet uitgezonderd.

 • Het oude testament gaat over God voordat hij Jezus werd genoemd
 • Het nieuwe testament gaat over God in de tijd dat hij Jezus werd genoemd en wat er allemaal voor spannends na zijn dood gebeurde.

Bij elkaar is het een bizarre en psychedelische verzameling van absurditeiten, eigenlijk zonder onderling verband. Wat het allemaal bij elkaar houdt is de charismatische en onvoorspelbare hoofdpersoon, die met zijn daden van iedere saaie en lieflijke gebeurtenis weer een drama van de meest ellendige proporties weet te maken.

Oude Testament[bewerken]

LeesvoerlogokleinOT.png
Deze roman behoort tot OnBoeken, de collectie inhoudsvrije tekstboeken.

Het oude Testament is onderverdeeld in 5 subdelen, die ieder weer uit verschillende sprookjes, verhalen, gedichten, raadsels, opsommingen en klaagzangen bestaan (Ongeveer de opzet die Margriet's Winterboek ook hanteert). De delen heten

 • de Wet
 • de Geschiedenis
 • Wijsheid en Poëzie,
 • de Grote Proleten
 • de Kleine Proleten

De eerste mensen[bewerken]

Op de zesde dag schiep God de mens Adam, en later uit zijn rib Eva. Maar ze mochten geen appel nemen van de Boom der Wijsheid. Anders zouden ze té slim worden. Maar een slang verleidde hen, en ze deden het toch. (De slang werd hiervoor door God gestraft: Hij zei tegen de slang dat deze voor zijn resterende dagen op zijn buik over de grond kruipen moest - wat eigenlijk niet echt een straf is voor een slang; God was soms nogal verstrooid en wist niet voor alles een passende straf te bedenken). Door de wijsheid die Adam en Eva toen kregen, beseften ze wat ze allemaal konden doen. Adam besefte dat dat dingetje tussen z'n benen niet gewoon 'een dingetje' was. Dat hij en Eva er leuke dingen mee konden doen. En dat deden ze dan ook. En ze vonden het léuk. God was des duivels: seks was iets dat alleen van hém was. Dus schopte Hij ze uit het Aards Paradijs.

Eva en Adam (ik zet het hete wijf eerst, zodat ik niet kan worden aangeklaagd voor seksisme) hebben als gevolg van die wilde seks 2 kinderen gekregen: Abel en Kaïn. Abel was een brave herder die altijd zo goed mogelijk op zijn vee paste; Kaïn was een enorme eikel die seks had met dieren die Abel uit het oog verloor, maar iedereen dacht dat hij een brave landbouwer was. De enige die iets wist over Kaïns afwijkende geaardheid was God, maar God mocht in ruil voor Zijn zwijgen Kaïns darmen bezoeken elke keer Hij zin had in een vluggertje. Na een tijdje ontdekte Abel plots dat zijn broer een vreemd kereltje was toen Kaïn bijzonder geil naar één van Abels schapen zat te staren. In een aanval van enorme (maar toch ietwat verwijfde) woede haalde hij uit naar zijn broer, hij begon te krabben en aan Kaïns haar te trekken, maar Kaïn kon Abel toch kalmeren, waarna hij hem in koelen bloede doodsloeg met het uiteinde van zijn Kalasjnikov (deze had hij een week eerder uitgevonden, maar was vergeten kogels uit te vinden).

Na de dood van zijn broer werd Kaïn zwerver en wou een kind. Hij had dan hete, wilde seks met zijn vrouw om zijn kinderwens te vervullen. Niemand weet wie zijn vrouw eigenlijk was, maar aangezien Eva op dat moment de enige vrouw op aarde was, kan het niet anders dan dat Kaïn heeft liggen/zitten/staan -hier zijn ook geen details over bekend- rampetampen met zijn moeder.

De ark van Noach[bewerken]

God strafte de mens omdat ze zich slecht gedroeg met een zondvloed. Maar als hij iedereen zou laten verdrinken, zou er niemand meer over zijn om te treieteren, dus kreeg Noach van God het bevel een ark te bouwen om deze zondvloed te overleven. Noach nam zijn gezin mee en twee van elke diersoort: een mannetje en een vrouwtje. Maar ze vergaten voedsel mee te nemen. Gelukkig waren er nog andere mensen in geslaagd te ontsnappen met een boot. Noach kwam op het idee hun boten te overvallen en hun eten te stelen. Zo werd Noach de eerste piraat in de geschiedenis. Toen een van de dieren - een aap - doodging (gelukkig waren er al kindjes, zodat de soort niet zou uitsterven), werd de schedel van dit dier boven in de mast opgehangen. Hieruit ontstond later het gebruik van de zwarte vlag met doodskop en gekruiste knekels.

Ik dacht: 'Ik hou een keer een grote schoonmaak en dan ben ik ervan af ook'. Ik heb de boel toen een keer totaal onder water gezet. Die hele campagne is geen groot succes: er hoeven er maar twee boven te komen en het gaat weer als konijnen...
~ God achteraf over Noach en zijn Ark

Na de zondvloed[bewerken]

Na de zondvloed begonnen de nazaten van Noach steden te bouwen. God wilde dit niet, omdat Hij bang was dat de mens Hem stapje voor stapje uiteindelijk in kennis zou verdringen. Maar God vond het te vroeg voor nog een zondvloed, en daarom bedacht Hij een ander plan. Hij boog Zich over een man genaamd Abraham, en zei tot hem: 'Ga op zoek naar het land Kanaän. Het zal je daar zeker bevallen.' Abraham was wel nieuwsgierig naar dat Kanaän, en daarom besloot hij aan Gods woord te voldoen door een karavaan te organiseren, en er heen te trekken. Het werd een wilde reis, vol beproevingen. Maar de grootste beproeving was uiteindelijk nog wel dat Abraham zijn zoon Izaak moest offeren. Dit deed hij bíjna, maar toen sprak God: 'Het was maar een beproeving. Je hoeft je zoon niet werkelijk te doden. Ik was alleen nieuwsgierig of je het zou hebben gedaan.' Abraham was hierdoor zó verontwaardigd dat hij samen met Izaak naar Egypte ging. Daar kregen hij en zijn zoon een heleboel nazaten. Maar de Egyptenaren gingen niet zo goed met hen om. Daarom besloot Moos enkele generaties later dat het tijd was om weer terug te gaan. Hij stichtte zijn eigen sekte, het Jodendom genaamd. Samen met zijn aanhangers trok hij weg, om te kijken of het in het land Kanaän inderdaad wat beter zou bevallen.

Het nieuwe testament[bewerken]

Het Nieuwe testament begint bij de geboorte van Jezus. Hij kreeg toen geschenken van drie koningen, alhoewel 'het jammer is dat daar een neger bij zat', zoals Jezus later zei. Dit bevestigd het gerucht dat Jezus een racist was. Ook was hij een graag geziene gast op feestjes, omdat de organisator slechts water, een brood en wat vissen moest kopen en Jezus het water in wijn veranderde en het brood en de vis vermenigvuldigde. De Romeinse keizer kon het echter niet hebben dat Jezus niet naar zijn orgiën wilde komen. (Jezus verklaarde later dat hij genoeg had aan een goeie pijpbeurt van Maria Magdalena en daarom die orgiën niet nodig had.) Jezus werd dus opgepakt en aan een kruis genageld (alhoewel sommige getuigen zeiden dat het eigenlijk een strippaal was). Vlak voor hij stierf begon hij een lied te zingen dat later als klassieker de geschiedenis in ging: Always look at the bright side of life.

OnNieuws OnNieuws heeft een nieuwsartikel over dit onderwerp: Bijbel aangeklaagd voor plagiaat


Verfilming[bewerken]

Er gaan geruchten dat men bezig is aan een verfilming van de Bijbel. Ook al bestaat de film nog niet, hij is toch al 18+, omdat het namelijk onmogelijk is het verhaal te verfilmen zonder seks en geweld. De beste regisseurs zouden samenwerken aan deze film. Waarschijnlijk zal de rolverdeling er zo uit zien: Arnold Schwarzenegger als Jezus; Al Pacino als Pontius Pilatus; Bruce Willis als Noach; Vin Diesel als Mozes; Marc-Marie Huijbregts als de stem van God; en vele anderen.

Fragmenten[bewerken]

"En toen Jezus in de tempel kwam, zag hij een jongen zijn huiswerk overschrijven van een ander.
En aldus sprak Jezus tegen deze kleine zondaar:
'Wat zijt gij aan het doen, vermetele sterveling? Gij weet toch dat huiswerk overschrijven een zonde is? Gij zult belanden in het vagevuur!'
'Maar', antwoorde de leerling,
'als ik deze taak straks niet afgeef zal ik vreselijk gestraft worden met stokslagen. Wat moet ik anders doen?'
'Laat, voor het gemak, iemand anders uw huiswerk maken.
Echte gelovigen verdoen hun tijd niet met huiswerk, Amen' zo sprak Jezus."

~Urbanus van Anus. 13:37

Trivia[bewerken]

Gewonnen omdat het het 'Beste Boek Ooit' is.
 • De paus (die een herwerking van de Bijbel heeft geschreven - De Bijbel 2007) is bezig aan een vervolg op dit boek. The Bible Part II: Attack of the Clowns! zou is echter voorlopig nog niet in de winkels te vinden door een rechtszaak aangespannen door Clown Lassie.
 • 'Bijbel' niet verward mag worden met 'bijbal', op straffe van eeuwige verdoemenis.
 • Het boek verschillende grote literaire en godsdienstelijke prijzen heeft gewonnen.
 • De bijbel hangt in veel oude kerktorens naast de hoofdbel en wordt geluid als er een bastaard wordt geboren.