Bond tegen het vloeken

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Maquette van Het Grote Vloekenboek. De vintage look is bedoeld om het gereedschap meer autoriteit te geven bij beïnvloedbare burgers.

Vloeken mag niet!
~ Mieke Maaike over vloeken.

De Bond tegen het vloeken is een organisatie die zich inzet voor respectvol taalgebruik, zonder vloeken en schelden, en toont zodoende dat er nog mensen zijn die weten wat écht telt in onze maatschappij. Heel wat mensen verspillen hun zuurverdiende centjes aan het doneren aan verenigingen die hun tijd besteden aan zielige kindjes in Afrika, geknuppelde zeehondjes in Noord- of Zuidpolen of gehandicapten in ontwikkelingslanden, terwijl de planeet ten onder dreigt te gaan aan uitdrukkingen zoals

  • "cultuur kut"
  • "foei verdomme"

of

  • "kak shit".

Doel van de Bond[bewerken]

Gods oog hier vloekt men niet.

Het doel van de Bond tegen het vloeken is te voorkomen dat gefrustreerde mensen zich uiten en zich daardoor opgelucht voelen. Deze bond doet een poging dit doel te bereiken door middel van het plaatsen van belachelijke en irriterende posters op plaatsen als treinstations, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en bewaarscholen[1]. Ook gaat de bond schoolprojecten en protesten organiseren. Sommige projecten verdienen een nadere blik, omdat zij van enige originaliteit en ondernemingszin getuigen.

Het Grote Vloekenboek[bewerken]

Zijne Excellentie M. Iljar de Dju, Voorzitter van de Bond, en hoofdredacteur van Het grote Vloekenboek in galakledij.

Het interessantste project is wel dat van "Het Grote Vloekenboek" geheten. Let op de subtiliteit van de naamgeving: het boek is groot, want er zijn veel vloeken in omloop, en de vloeken zelf zijn ook groot. Wel, sommige zijn groot genoeg om een Bond tegen het vloeken te inspireren!

Doel van Het Grote Vloekenboek[bewerken]

Ge moet de vijand met zijn eigen wapens verslaan. Julius Cesar gezegd in Waterloo.
~ Urbanus van Anus kort vóór het brengen van een Engelstalig liedje.

Om de vijand, in dit geval de vloekende medemens, te kunnen verslaan, moet men hem eerst kunnen verstaan. Immers, hoe weet je of de persoon aan het vloeken, of een hedendaags gedicht aan het voordragen is. Daarom werd een 111-koppige vloekredactie samengesteld, belast met het repertoriëren van alle op Laaglandse bodem voorkomende vloeken. Met deze referentie in de hand kunnen de campagnes tegen het vloeken doeltreffender gevoerd worden.

Grenzen van Het Grote Vloekenboek[bewerken]

Een zeer netelige vraag was: worden alleen Nederlandstalige vloeken opgenomen, of alle vloeken die op Laaglandse bodem uitgesproken worden? Uiteindelijk werd geopteerd voor een trilogie: een eerste volume met Nederlandstalige vloeken, een tweede met Engelstalige, en een derde met al de rest. Ook de spellings- en uitspraakvarianten zullen worden opgenomen, met landkaartjes en al. Dit om te voorkomen dat een Limburger per ongeluk geschockeerd wordt door een op z'n Mokums uitgesproken onschuldig woord. Met de spelling wordt ook in de tijd gereisd, zodat iemand die "Pockenweeder!" roept evenzeer zondigt als iemand die zich netjes houdt aan het door de meest recente spellingsaanpassing voorgeschreven "Pokkenweer!". Er bestaat een harde kern van vloekpuristen die lobbyen voor het extra bestraffen van versies zoals "Pokkeweer", omdat de overtreder niet alleen tegen de wellevendheid, maar ook tegen de spelling zondigt. Gelukkig getuigt de redactie van Het Grote Vloekenboek van het nodige gezond verstand, en weerstaat aan dergelijke excessen.

De Schaal van Sapperloot[bewerken]

De ene vloek is de andere niet, en "Hemeltje" kan niet op dezelfde hoogte geplaatst worden als "Godverdomme". Daarom zullen aan de opgenomen vloeken waarden worden toegekend, van 1 (voor een onschuldig woord dat met een kleine stemverheffing wordt uitgesproken) tot 12 (voor een uitgebreide vervloeking in plat dialect boven 90dB). De schaal zal de "Schaal van Sapperloot" genoemd worden, naar de krachtterm die de grens aangeeft tussen aanvaardbare en onaanvaardbare uitroepen. Deze schaal is niet bepaald mild, want de term "Sapperloot" zelf heeft een waarde van 3,5 op de "Schaal van Sapperloot".

De Grote Ommekeer[bewerken]

"De Bond hoort mij: hier vloekt men niet!". Slogan en logo van de hoofdcampagne.

Een ander, minstens even interessant project, is "De Grote Ommekeer". Hiermee zal getracht worden al uitgesproken vloeken ongedaan te maken.

Doel[bewerken]

Men kan dan wel proberen om toekomstige vloeken te voorkomen, maar wat met de vloeken die al uitgesproken zijn? Deze moeten op één of andere manier geannuleerd worden. Voor een geschreven of gedrukte vloek is dat niet zo moeilijk: een goed gemediatiseerde boekenverbranding kan wonderen doen. Bij de orale vloeken ligt het iets moeilijker.

mo keolv ed reeK[bewerken]

De campagnevoerders of "vloekjagers" zullen, met Het Grote Vloekenboek in de hand, erop toezien dat elke uitgesproken vloek wordt herhaald, maar achterstevoren. Om de vloeker hiertoe te kunnen dwingen zullen zij kunnen rekenen op officiële ordediensten, voor zover het territorium politiek gezien in christelijke handen is. Een tweede, uitgebreide editie van Het Grote Vloekenboek zal ook de omgekeerde versies van alle vloeken bevatten, maar omdat de tijd dringt zal men alvast van start gaan met de eerste editie.

Oefenen in omgekeerd vloeken[bewerken]

In afwachting van de uitgebreide editie van Het Grote Vloekenboek, moeten de vloekjagers toch op één of andere manier kunnen nagaan of de gearresteerde vloeker zijn wandaad wel volkomen geannuleerd heeft. Daarom zullen zij thuis alle vloeken luidop oefenen, en de omgekeerde versies ook. De huisgenoten zullen wel even moeten wennen aan wat zij voor voltijds gevloek zullen nemen, maar kunnen gerust zijn in hun zieleheil en vrome onschuld: de vloekjager zorgt er immers voor elke uitgesproken vloek te annuleren.

De Bond tegen het vloeken in de wereldpers[bewerken]
Zie ook[bewerken]

Notenbalk[bewerken]

  1. Grappig woord voor een oord waar beginnende mensjes van hun onschuld worden ontdaan en ingewijd worden in de harde realiteit van liegen en bedriegen