Brandweer

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Pompiers.JPG

Wie geen brand wil in de nacht, kiest een brandweerman, slaapt zacht.
~ Paris Hilton over haar favoriete minnaars.

De brandweer is een instelling tot 't nut van 't algemeen en de rest ook, die ervoor zorgt dat wanneer uw huis in brand staat, het stijlvol geblust wordt, of dat de restanten effectvol geschikt liggen om de sensatiepers toe te laten mooie foto's ervan te nemen. Zij organiseren ook bals.

Personeel[bewerken]

Zolang de brandweer niet volledig geautomatiseerd is, wordt het werk te velde nog steeds verricht door personeel, en dat is even verscheiden als kleurrijk.

Brandweerman[bewerken]

De bekendste blikvanger van het brandweerpersoneel is de brandweerman: met zijn ontblote, door de vlammen gebruind en door het van eindeloze ladders naar beneden brengen van talloze bezwijmde dames gespierde bovenlijf, wordt hij door iedereen, en de bewuste dames in het bijzonder, aanbeden. Gedichten hebben hem als onderwerp, kalenders torsen zijn foto's. Verfilmd worden zijn avonturen, vrouwvolk ligt aan zijn voeten. Wanneer hij omhoog gaat, volgen alle ogen hem in eerbiedwaardige stilte. Wanneer hij spuit, stijgt een bewonderend "Haaaaaaaaaaaaa!" op uit alle kelen. Wanneer hij naar beneden komt, gonst een goedkeurend gemompel.

Brandweervrouw[bewerken]

Brandweervrouw.JPG

Minder bekend, omdat zij zich vooral met huiselijke taken bezighoudt, is de brandweervrouw. Zij zorgt ervoor dat de mannen hun spullen er mooi opgepoetst en ordentelijk geschikt bijliggen, -staan en -hangen, en verschaft hen ook de onontbeerlijke lijfelijke troost zonder dewelke zij hun zware beroep niet zouden kunnen uitoefenen. Deze dames worden gerekruteerd uit de eerder vermelde geredden, en zijn uit eeuwige dankbaarheid bereid tot gratis dienstverlening. Ook poetsen zij de wagens en het spuitmaterieel op. De wagens voltanken doen zij niet, want dat is mannenwerk.

Brandweerkind[bewerken]

De vrucht van een vurige verhouding tussen een brandweerman met ontblote torso en een brandweervrouw met een helm op.

Uit de vleselijke diensten ontstaat bij tijd en wijle een vrucht, die dan brandweerkind wordt genoemd. Is het een jongetje, dan wordt hij waarschijnlijk later brandweerman, en wordt onmiddellijk aan een zwaar trainingsschema onderworpen. Is het een meisje, dan heeft de moeder de keuze tussen te vondeling leggen, of mét de kleine de kazerne te verlaten, totdat moeder én of dochter nog eens uit een brandend pand worden gered, en weer in aanmerking komen voor rekrutering.

Cryptopyromaan[bewerken]

Elke brandweerkorps heeft zijn cryptopyromaan. Dat is de brandweerman die, wanneer de zaken slapjes zijn, vuurtjes aansteekt die hij zelf later helpt blussen. Niemand weet wie de cryptopyromaan in het korps is, en alle brandweerlui verdenken elkaar. Omdat het systeem goed is voor de gang van zaken, wordt er niet te hard gezocht naar de identiteit van deze persoon. Wanneer een cryptopyromaan zijn korps verlaat, spreekt hij de voor de functie meest geschikte collega aan, die dan zijn promotie viert met een bosbrandje of gasontploffing.

Uitrusting[bewerken]

Geen brandweer zonder uitrusting: wie gaat er nu een brand met blote handen te lijf? Hoewel de details nogal kunnen verschillen van land tot land, zijn een aantal zaken universeel.

Brandweeruniform[bewerken]

Het uniform van de brandweerman bestaat uit een helm, een broek en een koppel laarzen. De brandweervrouw daarentegen heeft alleen een helm op, maar aangezien zij tóch de kazerne niet uitkomt (de boodschappen worden gebracht), heeft de bevolking daar geen last van.

Brandweerwagen[bewerken]

Het favoriete vervoermiddel van de brandweerman bestaat uit een sirene, met daarop een slang en een spuit, bijeengehouden door een ladder, en ondersteund door vier wielen en een motor. Het geheel wordt bestuurd door de brandweerman die het eerst bij het voertuig is, en daarom zorgen sommige rijdlustige brandweerrakkers ervoor dat ze zich zo vaak en zo dicht mogelijk bij hun favoriete toestel bevinden. Het geluidsvolume van de sirene is er de oorzaak van dat men tegen een brandweerman altijd iets luider moet praten, en iets duidelijker moet ar-ti-cu-le-ren dan tegen een gewone burger.

Brandweerkazerne[bewerken]

Heel dit arsenaal aan spullen wordt bewaard in een gebouw, dat de "brandweerkazerne" genoemd wordt, en in vroeger tijden, toen de mensen nog sneller onder de indruk waren van een indrukwekkend arsenaal aan spullen, ook wel "het arsenaal". Dit gebouw bevindt zich meestal in de voetgangerszone van het centrum van een dorp of stad, zodat de niet in de kazerne aanwezige blussers te voet en met de fiets naar hun werk kunnen, en geen parkeerplaats moeten zoeken, of staan wachten op het openbaar vervoer. Niet alleen het komen aanrennen en -fietsen van de bluslustigen is een feest voor het oog, ook het klankvol uitrukken te midden van winkelende voetgangers is de moeite waard, en doet op mooie dagen niet onder voor de stierenrennen te Pamplona.

Te land, ter zee en in de lucht: nevenactiviteiten[bewerken]

Omdat in vredestijd het land niet constant in vuur en vlam staat, en brandweermannen niet vier vijfden van hun leven kunnen doorbrengen met blusoefeningen, zijn zij ook bereid om op andere terreinen in dapperheid en spitsvondigheid uit te blinken. Bovendien doen zij zulks op wel drie terreinen: land, water en lucht. Wanneer zij bij deze drie elementen het element toevoegen waarbij zij zich het best in hun element voelen, dan blijkt dat deze dapperen de vier elementen vertegenwoordigen en beheersen !

Te land[bewerken]

Op het land onderscheiden zij zich door het uit nesten halen van landdieren, andere dan door een brandend huis geplaagde soortgenoten. De beroemdste heldendaad te land is zonder twijfel het uit bomen halen van katten. Dat doen zij door zólang intens naar de kat te kijken, dat deze als het ware gehypnotiseerd wordt, denkt dat ze een vogel is, begint te fladderen, een fraaie vlucht inzet, naar beneden stort en aan de voet van de boom begraven wordt.

Ter zee[bewerken]

In en op het water blinken zij uit door het weghalen van toerismestorende dieren, andere dan in een vuil hemd in hun voortuintje werkende inboorlingen. Wie zonder risico op brandwonden en blaren de zee wil ingaan, doet beroep op de brandweer, die met een visnetje alle kwallen komen vangen, en die dan deponeren in het kustwater van het eerste dorp buiten hun normale actieradius. Daar worden diezelfde kwallen, plus diegene die er eventueel al waren, verwijderd door het aldaar bevoegde brandweerkorps, en zo verder tot de landsgrens bereikt is. Daar worden de diertjes, die intussen een indrukwekkende massa vormen, definitief het land uitgezet. Dit wordt wereldwijd zodanig georganiseerd, dat een immense hoeveelheid kwallen de Chinese kustwateren bereikt heeft, waar deze culinaire specialiteit meehelpt een even immense bevolking niet allen te laten overleven, maar zelfs te laten aangroeien.

In de lucht[bewerken]

Dit brandweervliegtuig vliegt nog een ererondje boven het huis van de geholpene.

In de lucht houdt de brandweer zich onledig met het verwijderen van al wat last veroorzaakt en vleugels heeft, anders dan lijnvliegtuigen en privéhelicopters[1]. Beroemd is de manier waarop brandweerlieden in een opzichtig geel geschilderde mastodont van een vliegtuig een wespennest vanonder een dakgoot halen. Deze operaties behoren wel tot de duurste uit het brandweerrepertoire, omdat achteraf een aanzienlijk deel van het huis moet wederopgebouwd worden. De foto's zijn echter altijd spectaculair.

Belendende percelen begrippen[bewerken]

Een artikel zonder trivia is als een brandweerauto zonder rode verf: kleurloos.

Brandweerweer[bewerken]

Niet alle weer is even geschikt voor de klassieke brandweeractiviteiten. Zo hebben brandweerlieden een hekel aan regen, omdat die efficiënt blussen niet alleen verhindert, maar meestal zelfs overbodig maakt! Om tijdens voor het blussen ongeschikte dagen een behoorlijk geplande vervangactiviteit op de kalender te kunnen zetten, hebben de grotere brandweerkazernes een weerman in dienst, die hen tijdig verwittigt van blusonweer en van brandweerweer. Deze brandweerweerman is tegelijkertijd ook gewoon brandweerman, maar is te bescheiden om het extra "weer" op zijn visitekaartje, zijn uniform of zijn helm te zetten.

De pompiers zijn daar![bewerken]

In het zonnige zuiden van de Nederlandstaligheid worden brandweermannen, en meestal meteen ook het gehele korps, aangeduid met de term "de pompiers". Deze term dateert uit het zogeheten "Ancien Régime", toen de meeste dorpen en steden nog niet over brandkranen beschikten, en de brandweermannen een pomp moesten meebrengen om uit de dichtsbijgelegen waterput of riolering water te tappen. De kreet "Breng de pomp hier!" was toen schering en inslag bij het begin van elke blusactiviteit, en werd uiteindelijk, ingekort tot "pompier", en later weer van een meervoud voorzien als "pompiers", synoniem voor de brandweer, en verdrong in deze contreien uiteindelijk deze term. Tenminste, in de volksmond, want op papier heten de pompiers er nog altijd "de brandweer".

Bal van de brandweer[bewerken]

Omdat brandweerlui niet of slecht betaald worden, en het laten branden van een huis tot de eigenaar over de brug komt illegaal is geworden sinds de grote brand van Rome, komen de brandwerende mannen eens per jaar aan ieder huis aanbellen om Lotjes voor de Tombola van het Bal van de Brandweer te verkopen. De lotjes geven ook toegang tot het bal (of het zijn toegangsticketten die recht geven op deelname aan de tombola, zoals u verkiest), en deze taak is uitsluitend aan de mannen voorbehouden, want de vrouwen letten intussen op de kazerne. Indien de brandweer een nieuwe brandweerwagen of hoogperformante spuit op het oog heeft, dan komen zij tweemaal langs. Dit handeltje loopt als een trein, omdat de organisatie, wetende dat de meeste mensen die lotjes kopen uit sympathie, om door te gaan voor een voorbeeldig burger, of om van het gezeur af te zijn, en tóch niet komen opdagen, worden er altijd veel minder prijzen voorzien dan zij aan hun "klanten" wijsmaken, en die paar prijzen worden dan verloot onder de schaarse aanwezigen, te weten de brandweerlieden zelf, hun partner en hun kinderen. Ook heeft de ervaring geleerd dat er niet te veel drank moet worden afgeschaft, en dat het aangekondigde (maar nimmer gecontacteerde) orkest gemakkelijk door een paar CD's kan vervangen worden.

De nacht der tijden[bewerken]

Aardig om weten is dat het oudste brandweerkorps dat van Scherpenheuvel is, dat op 24 juni 402.083 vóór onze tijdrekening voor het eerst een vuur doofde, na het zelf aangestoken te hebben. Deze datum wordt dan ook als officiële stichtingsdatum van het korps beschouwd.

Bereikbaarheid[bewerken]

De te volgen weg wanneer uw wagen heeft vuur gevat.

De brandweer kan op diverse manier bereikt worden, en dat is een goede zaak. Anders zouden ze daar immers maar met hun duimen zitten draaien tot ook hun eigen kazerne in de as ligt.

Post[bewerken]

Wie met een brandend perceel opgezadeld zit, en zweert bij die goeie ouwe post, kan een schrijven richten tot het volgend adres (let op de kleur van de letters: alleen rode letters worden op dit adres aanvaard):

Brandweer
Vuurlaan 11
Alhier

Dit adres is in alle landen geldig, mits correct te vertalen. Zo wordt "Vuurlaan" in Engelstalige landen "Fire Lane", en in Franstalige landen "Avenue du Feu". De brieven hoeven niet gefrankeerd te worden, maar traditioneel wordt dat wél gedaan, omdat elk brandweerkorps wel een postzegelverzamelend personeelslid heeft.

E-mail[bewerken]

Wie zelfs te midden van de vlammen zijn computer niet kan loslaten, laat staan uitzetten, kan ook een e-mail sturen, en wel naar volgend adres (het adres is kleurgevoelig, dus gebruik uitsluitend rode letters):

[email protected]

Vóór de @ kan eender welke door de Verenigde Naties erkende vertaling van "brandweer" gebruikt worden, uw mailtje komt terecht! Vermeld wel het adres van de vuurhaard, anders veroorzaakt u onrust onder deze brave borsten.

Telefoon[bewerken]

Tijdens de kantooruren kunt u de brandweer ook telefonisch bereiken op het volgende nummer (de verbinding komt sneller tot stand indien u belt vanaf een rode telefoon, en in dit vak kunnen seconden van groot belang zijn):

0898502915

Oncylink[bewerken]

Nieuw is de

Oncybrandweerlink

Deze link is één der weinige rode links waarachter wél een pagina schuilgaat. Probeer hem alleen maar indien u echt in nood bent, want anders staat u groot onheil te wachten.


Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
18 december 2011
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Skafanderke.JPG
Beroepen, stielen, ambachten en andere verdachte bezigheden

Acteur · Analoog · Bankhanger · Boswachter · Brandweerman · Butler · Cardioloog · Cartoonist · Conducteur · Dialoog · Dictator
Dirigent · Dododeskundige · Dokter · Drummer · Expert · Gladiator · Goochelaar · Heks · Kapitein · Lachtherapeut · Landbouwer
Leraar · Nachtwachter · Netwerkbeheerder · Ninja · Pedagoochelaar · Piloot · Politicus · Pottenkijker · Putjesschepper · Ridder
Samoerai · Schilder · Stoelenmatter · Superheld · Tandarts · Terrorist · Tovenaar · Verpleegster · Weerman · Zwaardvechter


Notenbalk[bewerken]

  1. Wie beweert dat een helicopter geen vleugels heeft, is een zeurpiet: ze staan ongewoon georiënteerd, ze draaien rond, lijken verdacht veel op een reusachtige schroef, worden "rotorbladen" genoemd en zijn hopeloos inefficiënt voor een zweefnoodlanding, maar het zijn vleugels. Voilà. Neemaar. Geen vleugels... Pfff....