Complot

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
! Aandacht ! Aandacht ! Aandacht !
Deze pagina bevat persoonlijke voornaamwoorden die
met de letter "g" beginnen, en daarenboven opgenomen zijn
in moeilijke zinnen zoals deze hier, en de volgende.
Indien gij op dit ogenblik lijdende zijt aan hoofd-
of andere pijnen, dan vindt gij de uitgang
HIER.


Illuminati Seal.png WAARHEID!
Dit artikel behandelt De Waarheid. Dezelfde Waarheid die de regering geheim houdt! Geloof niet langer in leugens en ontdek De Waarheid !

In compot zit toch geen "l", alleen appelen?
~ Urbanus van Anus over complot.

Daar word ik zo bang van!
~ Bangerd over elk willekeurig complot.

Marcel Complot (1850) gezien door de Hoogromantische schilder Joop Ze Dong. Gedateerd, getiteld en gesigneerd in rood. Musée des Beaux Arts, Charleroi.

Marcel Bernard Complot (Broekzele, Vlaanderen, ca. 745 - Reims, Frankrijk, 810) was het hoofd van de Geheime Dienst van Karel de Grote. Hij is het meesterbrein van wiens naam het woord "complot" is afgeleid.

't Misverstand[bewerken]

Indien gij denkt, o lezer dorstend naar ontoegankelijke kennis die u gewoon onthouden wordt om duistere redenen, dat gij het slachtoffer zijt van een complot, weet dan dat gij niet de enige zijt. En dat het begrip eeuwenoud is, en de slachtoffers talloos. Hoort Leest!

Marcels jeugd[bewerken]

Het huis waar Complot zijn jeugdjaren doorbracht. Het wordt nog steeds onderhouden door de lokale Geheime Dienst. Let op Marcels schuurtje rechtsonder.

Marcel Complot had een intrieste jeugd. Toen hij er op zevenjarige leeftijd achterkwam dat zijn ouders niet zijn echte ouders waren, en hij wou weten wie dat dan wél waren, werd hij eerst van Pontius naar Pilatus gestuurd, en dan weer terug, en tenslotte met een kluitje in het riet.

Ondernemend ventje[bewerken]

In plaats van daar te midden van de wuivende rietstengels bij de pakken te gaan neerzitten, zette hij zijn eigen detectivebureau op, overigens zonder dat woord te kennen, omdat het eigenlijk nog niet bestond. Hij deed dat in het schuurtje naast het huis van zijn pleegouders, die dat eenvoudige gebouwtje daar hadden vervaardigd met het oog op de nakende uitvinding van de fiets. Marcels zoekwerk leverde hem een kluwen van intriges op, en hij raakte langzamerhand overtuigd van een samenzwering tegen zijn persoontje. Hij was er zeker van dat hij op zijn minst van koninklijken bloede was, en van de troonsopvolging weggehouden werd.

Een voorname klant[bewerken]

In den beginne was hij, zoals gezegd, zélf de enige klant van zijn onderneming. Maar toen in 755 er een kleurige en bijzonder goed bevolkte stoet voor het deurtje van zijn kantoor halt hield, keerde het getij. Niemand minder dan de jonge prins Karel, troonopvolger van Pepijn de Korte, kwam zich incognito van zijn diensten verzekeren. De kroonprins was ervan overtuigd dat zijn broer Karloman bij de dood van hun vader niet geschikt zou zijn om over zijn deel van het Rijk te heersen, en zocht de geknipte persoon om daaromtrent de nodige propaganda te verspreiden. De jonge Complot vroeg zich af hoeveel volk een officieel bezoek van de prins zou op de been gebracht hebben, maar aanvaardde toch de opdracht. Die beslissing zou hem geen windeieren leggen.

Een echt kantoor[bewerken]

Marcel ging mee naar Aken, waar hij een echt kantoor met echte stenen muren in het paleis kreeg, en een echte secretaresse die bovendien nog kon tikken schrijven ook! Zijn anti-Karlomanpropagandamachine draaide weldra op volle toeren[1], en toen in 768 koning Pepijn stierf, zou Karels broer het geen drie jaar uithouden vóór hij ten gepasten tijde schielijk kwam te overlijden. Er werd geen traan om de man gelaten, omdat iedereen ervan overtuigd was dat zijn persoonlijkheid niets dan tekortkomingen vertoonde.

Eer en vrees[bewerken]

Complots meesterwerk: de slag in de bergpas bij Roncevaux. Sinsdien waren de Moren "personae non gratae" in Europa.

Onze held werd geëerd en gevreesd in het paleis, en weinigen durfden hun mening over het verdwijnen van Karloman uiten. Want in het paleis was niet iedereen erin getrapt. Sommigen beweerden méér te weten, maar durfden daarover nauwelijks te fluisteren, en dan nog alléén tegen anderen die óók meenden méér te weten.

Koninklijke bescherming[bewerken]

Omwille van de directe bescherming die Marcel van koningswege genoot, durfde niemand hem een strobreed in de weg leggen. Na de opvolgingskwestie naar behoren geregeld te hebben, organiseerde hij steeds ingewikkelder samenzweringen en propagandacampagnes, voornamelijk ten nadele van opposanten van het koninklijk gezag. Karel mocht dan Groot zijn (zo bij de twee meter wanneer hij zich des morgens bij het opstaan eens flink uitrekte), hij kon niet iedereen zomaar de laan uitsturen, zeker geen edelen die er zelf een aardig legertje op na hielden. Dan werden zij subtiel in diskrediet gebracht bij hun eigen volk, zodat uiteindelijk Karel de brave burgers van een despoot kwam bevrijden, en diens land in eigen naam ging beheren[2].

De Moren in het vizier[bewerken]

Toen koning Karel zich wou gaan bezighouden met dat zonnige stukje Europa bezuiden de Pyreneeën, moest hij eerst de publieke opinie in Frankrijk opmaken tegen de aldaar heersende Moren. Daarvoor zorgde Marcel Complot op een manier die zijn naam en faam voor eeuwig... euh vereeuwigden. In 778 vertelde hij de in de bergen wonende Basken dat er een groot leger op komst was, dat door hun territorium zou trekken, en wel door een zeer nauwe bergpas. Hij ried hen aan de tros van dit leger bij de terugtocht, wanneer de soldaten alleen nog zouden denken aan een gezellig haardvuur thuis bij moeder de vrouw, aan te vallen en te plunderen. Hijzelf zorgde ervoor dat de koning het leger inderdaad daarlangs zou sturen. Na de Baskische raid liet Marcel overal rondstrooien dat de overval het werk was van in de rug aanvallende Moren, en zo ontstond in heel Europa een grote afkeer voor dit volkje, dat al een tijdje Iberië bezet hield. Héél Iberië? Neen, maar dat is een ander verhaal. Na dit staaltje van propaganda, werd zijn naam voor altijd synoniem voor samenzwering.
Het complot in later tijden[bewerken]

Marcel Complot had twee zonen, die allebei het ambacht voortzetten, meestal in koninklijke dienst. Sindsdien zette de Complot-dynastie zich verder door middel van een voortplanting a rato van machten van twee, en bijna altijd zonen. Dat verklaart waarom het aantal complotten in de loop der eeuwen exponentieel steeg.

Het meta-complot[bewerken]

Lezer, indien gij hier geraakt zijt, dan betekent dat dat gij al het voorgaande aandachtig gelezen hebt, en in aanmerking komt voor zeer vertrouwelijke informatie. De nu volgende informatie is zó geheim, dat de meeste mensen niet eens weten dat ze op de hoogte zijn.

Dit artikel kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid

De redactie van de Oncyclopedia Neerlandica weet uit zeer betrouwbare bron[3] dat er sinds het einde van WOII een meta-complot gaande is, dat erin bestaat de mensen losse hints en tips te geven, meestal via zogenaamde lekken in de pers, van allerlei complotten. Al deze complotten (loop maar eens rond op het Internet, en ga eens graven in de sensatiepers) zijn totaal nep, en maken deel uit van één gigantisch en goed georganiseerd meta-complot, waaraan alle landen, helemaal buiten de VN, de NATO en dergelijke façades om, deelnemen. Door de mensen naar complotten te laten zoeken, leiden zij de aandacht af van wat er wérkelijk gebeurt op deze planeet.

Hoe onderscheid ik een écht complot van een vals?[bewerken]

In afwachting van meer onderzoek hieromtrent[4], kunnen wij u alvast zeggen dat gij u beter niet met dit onderscheiden bezighoudt, aangezien een complot... per definitie vals is! Dat gij daar niet eerder zijt opgekomen, lezer. Als ervaren Oncyclopediagebruiker zoudt gij beter moeten weten...

Bouncywikilogo.gif
Voor de uilskuikens die de afgelopen eeuwen onder een rots hebben gelegen zonder krant of Twitter, heeft Wikipedia ook een artikel over: Complot.

Notenbalk[bewerken]

  1. Hij vergat er zelfs zijn eigen aanspraken op koninklijke afstamming door!
  2. Als gij méér wilt weten over het feodale stelsel, leest dan Professor W. Druyffs imposante werk "Koningen zonder land: een tijdloos verschijnsel", Uitgeverij Den Dampenden Darm, Zevergem, 2009.
  3. Helaas mogen wij niet prijs geven dat de echte naam van onze administrateur-generaal "Bernard M. Complot" is, en evenmin mogen wij openbaar maken dat hij een afstammeling in rechte lijn is van Marcel Bernard Complot. Wij verzoeken u ons daarvoor te willen verontschuldigen. Geheim is geheim, en regels zijn regels. Dat is ons standpunt, en daar houden wij ons aan.
  4. Er wordt gefluisterd dat er op deze eigenste site binnenkort een "Hoe?"-pagina zou gewijd worden aan dit item, maar wij zijn hiervan absoluut niet op de hoogte.
Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
21 april 2013
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.Gezichtshaar voor den Triomf.jpg "Hoezee, dit is een Middeleeuw!"

Altria Pendragon · Astrologie · Augustijnen · Jheronimus Bosch · Carnaval · Clovis · Complot · Draken · Jan van Eyck
El Cid · Filips de Schurk · Filips de Viezerik · Kaas · Karel de Grote · Kasteel · Merlijn · Mohammed
Monarchen uit de Monarchenfamilie der Hamburgers die niet belangrijk genoeg zijn om een eigen artikel te hebben
Salische Wet · Sint Bonifacius · Sint Gekkigheid · Sint Kerk · Sint Maarten · Sint Trappe
Sir Lancelot · Snorri Sturluson · Tempeliers · Thomas van Aquino · Tijl Uilenspiegel