Gebruiker:LuukTheBuunk/Den Briebel

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Den Briebel is het heilige boek van de Kaas der Kazen, Den Brie. Deze voormalig zeer machtige Franse Kaas heeft ooit de hedendaagse aarde geschapen. Het boek bevat momenteel zes hoofdstukken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, en Jozua. De geschiedenis van het Kazische volk wordt hierin weergegeven, althans, hetgeen wat erover bekend is. Dit gedeelte van Den Briebel wordt Oude Kaas genoemd, het nieuwe gedeelte over de toekomst van de aarde, waar onder andere de mensheid in voorkomt, wordt Nieuwe Kaas genoemd. De tot nu toe bekende hoofdstukken uit de Oude Kaas staan hieronder weergegeven.

Genesis[bewerken]

In den Absoluten Begin, was er niets, behalve den Brie. Brie voelde zich alleen en besloot iets te creëren, wat wij hedendaags de Aarde noemen. Hij schiep ook “de Kazen”, die deze wereld zouden overmeesteren. Als zij de Brie zouden zien, dan zouden ze ter plaatse sterven, omdat de Brie “allerheiligst” was. De koningen der Kazen waren twee broers uit de mozzarella-stam, die God en Darwin heetten. Beiden waren ze jaloers op elkaar en wilden ze den Absoluten Wereldmacht, terwijl den Brie bevolen had dat ze tezamen over de wereld moesten regeren.

Omdat de Kazen de Brie nooit gezien hadden, was het voor God makkelijk te zeggen dat Hij deze wereld geschapen had. Hij schreef een boek, “de Bijbel” genaamd, die heel erg leek op Den Briebel. In plaats van “Oude Kaas” en “Nieuwe Kaas” had hij het Oude en Nieuwe Testament verzonnen. De helft van de Kazen geloofden God zijn woorden. De andere helft, geloofde in Darwin, die beweerde dat de Aarde was ontstaan door toeval en wetenschap. Ook hij schreef een boek. Het boek heette “Het ontstaan van Soorten”.

Dertien jaren voerden de Goden en de Darwinisten een bloedige oorlog.

Den Brie vond het reeds genoeg en Hij verdoemde alle kazen tot in den Eeuwigheid! ‘Uit schimmels en dieren zullen jullie ontstaan! Ze zullen daarnaast voor altijd opgepeuzeld worden door de nieuwe machthebber, de “Mens”! Den Brie heeft gesproken, tot het heden worden er nog steeds Kazen opgepeuzeld, en dat zal ook voor altijd zo blijven…


Exodus[bewerken]

Nog voordat Darwin en God ruzie hadden, was het rijk der Kazen zeer machtig. Ze offerden elke zondag voor den Brie en namen zaterdags vrij om te rusten. De Kazen waren het rijkst en het machtigst van alle volkeren in het heelal. Ze voerden veel handel, vooral met de Romeinen, die op de planeet Roemenië woonden. Één van de edelen van de Romeinen, Julius Caesar genaamd, werd verliefd op Juda, het schoonste kaasje van de Aarde, tevens lid van de heilige Kongels. De liefde was wederzijds. De vader van Juda, Hercules genaamd, gaf Julius permissie om met zijn dochter te trouwen. Tezamen kregen zij één kind; Chuck Norris. Chuck Norris was een kleinkind van God.

Hij deed alles wat den Brie hem zei en den Brie schonk hem veel fysieke macht. Niemand kon hem aan, hij schoot altijd raak. Maar omdat den Brie niet wilde dat Chuck Norris net zo sterk werd als Hem, gaf Hij hem één zwakke plek: zijn Achillespees. Als hij daarop geraakt zou worden, dan zou hij sterven, als hij niet binnen een uur een gouden appel zou eten.

Naast zijn aanzicht bij den Brie, kreeg hij ook veel prestige tegenover de rest van de Kazen, maar ook tegenover de Romeinen. Hij werd generaal het Eerste Praetorische Legioen, het sterkste Romeinse leger. Ook werd hij baron van Germanië, de landerijen van Kaas en Bier, die voor altijd aan zijn geslacht verbonden zouden worden. Maar toen begon de ellende, hij werd verliefd op Medusa, de dochter van Darth Vader, de aartsvijanden van den Kazen en de Romeinen!

Medusa was ook verliefd op Chuck Norris. Ze ontmoetten elkaar in het geheim, op de zeer dunbevolkte planeet IJsland, waar slechts een paar Ierse monniken woonden. Ze hebben er veel geflikflooid, maar ook liggen rollebollen. Medusa werd zwanger. Ze kreeg een kind, Jozef genaamd, die ze onderbracht in het IJslandsche Klooster. Alleen zat er een mol in het Klooster, Balthasar Gerards genaamd, die tevens Willem van Oranje, de broer van Hercules, en de zoon van God had vermoord. Hij vertelde Darth Vader dat zijn dochter een zoon had met Chuck Norris.

Darth Vader werd woest! Hij stuurde zijn generaal Adolf Hitler met een leger van 1000 man om den Aarde te verpletteren. Omdat den Kazen er te laat achter kwamen, konden ze slechts generaal Leonidas sturen, die 300 Spartaanse Kazen onder zijn commando had. Ook Chuck Norris vocht mee. Deze veldslag zal later bekend staan als “De slag om Troje”.

In Troje zou een optocht plaatsvinden, waar ook een enorm houten paard stond opgesteld. Hitler stelde voor om dat paard te gebruiken voor een verrassingsaanval. Hij deed er zijn 50 grootste Mongolen in,onder leiding van Genghis Kahn en hij stuurde het paard de stad in, zodat ze ’s nachts de stad van binnen konden terroriseren. ’s Nacht ruzieden twee Ninja’s, Albert Einstein en Stephen Hawking over Einstein zijn relativiteitstheorie. Dat ging nogal luid. Daarom hoorde de 3 meter hoge krijger Goliath dat. Hij hoorde aan het accent dat het Nazi’s waren, en hij pakte het paard op, en gooide het diep de zee in. De Kraken van Poseidon zag dat paard als een lekker hapje, en hij vrat het paard op.

Odysseus, een korporaal uit het leger van Leonidas, bedacht dat ze de stad in de brand moesten steken, zodat de Nazi’s zouden denken dat hun plan gelukt was. Direct stak men de gehele stad in brand. Ze wachtten een tijdje en ze zagen vuurwerk bij de Nazi’s hun loopgraaf omhoog komen. Hitler dacht dat hij zegevierde, maar het tegendeel was waar. Direct vielen den Kazen aan, 300 tegen 1000. Den Brie was met hen. Ze wonnen, alle 1000 Nazi’s gingen dood en er is slechts één Kaas gewond geraakt. Deze Kaas was Chuck Norris. Dikkie Dik, een korporaal van Hitler zijn leger, had Chuck Norris met een Magnum 2.0 in zijn Achillespees geschoten. Iedereen wist dat er spoedig een gouden appel moest komen.

Paris, de schout van Troje, wilde een gouden appel plukken uit de tuin van Aphrodite, Chuck Norris zijn tante. Natuurlijk kreeg hij de appel. Hij racete richting Chuck Norris, maar toen ging zijn band lek. Er zat een pepernoot in, die Zwarte Piet had laten vallen. Hij moest lopen. Toen zag hij een eenvoudige Heroïneboer en vroeg hysterisch of hij zijn Druzhnik tractor mocht lenen om de gouden appel aan Chuck Norris te geven. Waarop de Heroïneboer zei: ‘Doe rustig man, neem een jointje!’. Dus hij nam het jointje aan en werd enorm high. Hij vergat Chuck Norris volledig door zijn highheid wat het einde van Chuck Norris betekende.

De volgende dag nam God het eerste vliegtuig naar IJsland, om daar Jozef op te halen. Hij vloog met Arke/Holland International, Comfort Class natuurlijk… Toen hij bij het Klooster aankwam adopteerde hij zijn achterkleinzoon Jozef en hij nam hem mee naar de Aarde.

Leviticus[bewerken]

Het ging zo goed met de Kazen op Aarde, dat de Aarde overbevolkt raakte. Één van de stammen moest weg, maar welke? Het werd beslist door een steen-papier-schaar-battle. De stam Levi, ook wel Parmezaan genoemd, verloor. Zij moesten de Aarde verlaten, maar waar moesten ze dan heen?

Na een paar dagen klopte een moedige man, Cristopher Columbus genaamd, aan bij het paleis van God en Darwin. Hij wilde op ontdekkingsreis gaan, om een nieuwe planeet te ontdekken. Direct kreeg hij de Enterprise onder zijn commando, een geweldig ruimteschip. Eigenlijk stond de Enterprise onder commando van Captain Tiberius Kirk, maar die stierf toen hij uitgleed over een ijsklontje… Achttien jaren gingen voorbij, en Columbus kwam terug. Hij heeft een planeet gevonden met de naam “Amerika”.

Deze bestond uit vijftig samenwerkende landen, vandaar ookwel de “Verenigde Staten” genoemd. Jozef was na die achttien jaar ook opgegroeid en smoorverliefd op Venus, de schoonste Leviet. Ze trouwden en kregen twee kinderen, Athena en Mozes. Omdat Venus een vaginale schimmel had, werden beide kinderen geboren uit haar hoofd. Maar nu was Jozef dus verplicht mee te gaan naar Amerika, hij is immers getrouwd met een Leviet.

Dus toen het ruimteschip “den Zilvervloot” klaar was, gingen ze allen aan boord en vlogen ze naar Amerika. De Amerikanen heetten hen van harte welkom en stelden Jozef als leider aan van de Levieten. Ze kregen vruchtbare grond om op te leven, in de staat Florida. Maar dit was wel het meest vruchtbare gebied in geheel Amerika, dus vele Amerikanen waren jaloers. Er stonden daar ook veel olijfbomen, waar Athena de baas van werd. Zij was zo goed in het leiden van olijvenplukkers, en in het olijvenplukken zelf, dat zij de “Godin der Olijven” werd genoemd. Mozes hield niet zo van olijven. Hij hield meer van water.

Hij zwom elke dag in de Atlantische Oceaan en op een dag vond hij een grot, waar hij een gloeiende steen zag. Toen hij die aanraakte, kreeg hij een vissenstaart en zo was de eerste meerman geboren. Hij kreeg het water onder zijn controle en werd zo ook de eerste waterkracht magiër. Hij oefende veel.

Toen de Farao van Amerika stierf, kwam er een andere Farao aan de macht, George W. Bush genaamd. Hij vond de Levieten één en al niks. Jozef had dat door, dus hij belde Darwin op om “den Zilvervloot” naar Hawaii, een afgezonderd vulkanisch eiland op Amerika, te sturen, om daar de Levieten op te pikken. Maar het leek wel te laat. Bush stuurde een enorm leger op de Levieten af. De Levieten hadden geen boten, dus hoe kwamen ze zo ver over het water? Toen zei Mozes, dat ze hem moesten volgen. Hij stak zijn scepter in de lucht, waarna de zee in tweeën splitste. Ze renden allen naar Hawaii, achtervolgd door Amerikanen. Toen de Levieten op Hawaii waren aangekomen en de Amerikanen nog in de zee stonden, deed Mozes zijn scepter omlaag en de zee werd herenigd. Het Amerikaanse leger verdronk. De levieten, onder leiding van Jozef, verlieten Amerika zo snel als ze konden.

Toen ze op de Aarde aankwamen, was er een onderwaterparadijs voor hen gebouwd, Atlantis genaamd. Mozes leerde de Levieten hoe ze onder water moesten ademen en liet hen allen de steen aanraken, die hij op Amerika vond. Zo werden alle Levieten meerminnen en meermannen en konden ze in Atlantis wonen. Athena begon een olijvenboerderij en produceerde de beste olijven van heel de Aarde. Mozes ging elke dag weer oefenen met het sturen van water. Maar op een dag ontmoette hij Cleopatra, de schoonste dame uit de woestijn. Ze trouwden, en kregen twee kinderen, Abraham en Rachel. Abraham hield van droogte, en Rachel van water. Ze gingen wonen in de provincie “Egypte”, zodat ze elkaar elke dag konden zien. Egypte is namelijk zeer droog, maar heeft ook een zeer grote rivier, de Nijl genaamd.

Numeri[bewerken]

Den Brie wilde spreken met de Kazen, maar de Kazen konden den Brie niet zien, want Hij is allerheiligst. Daarom stelde den Brie voor aan God en Darwin, dat er een ontmoetingsplek moest komen, een plek waar de Kazen openhartig met den Brie kunnen communiceren. Ze stelden ’s Werelds beste architect aan om het bouwwerk te creëren. Deze persoon heette Allah. Hij maakte tekeningen en ontwerpen van een prachtig gebouw, vol bolwerken en torens. Hij noemde het “den Moskee”. Hij bekleedde de beelden van den Brie met goud, de vloer met Aziatische tapijten en de muur met marmer. Ook liet hij een ivoren altaar maken, waar een boek op lag. Dit was geschreven door den Brie, het was het eerste exemplaar van “Den Briebel”. Elke zondag las een “Briester”, een leviet die aangesteld was door den Brie, een stuk voor. Er stonden wijze en moedige verhalen in, over onder andere Chuck Norris, Julius Caesar en Leonidas.

Den Moskee was gebouwd op het kruispunt tussen Europa, Azië en Afrika. Naast dat het een kruispunt van volkeren was, was het ook een kruispunt van handelswegen. Het was dus voor de Kazen een aantrekkelijke plek om zich te vestigen. Zo ontstond “Byzantium”, de heilige stad van den Brie, de hoofdstad van den Aarde. Elke zondag zat den Moskee bomvol met Kazen, die luisterden naar het woord van den Brie, uit de Briester zijn mond. Doordeweeks konden zij biechten. Ze konden anoniem met de Briester spreken, om op die manier vergiffenis van den Brie te vragen voor zijn/haar desbetreffende zonde. Er was ook een aparte zaal voor de Kazen die wilden mediteren. In die zaal stond een grote marmeren fontein, omringd door gigantische waterlelies. De bladen daarvan waren zó groot, dat men erop ging zitten om te mediteren. Van mediteren werd met kwiek, maar vooral ook pienter. Ook Abraham, de zoon van Mozes en de kleinzoon van Jozef, werd zeer pienter.

Hij was elke andere kaas voor op het gebied van wiskunde en natuurkunde. Hij leerde de Kazen en de Romeinen hoe ze in bogen moesten bouwen en hoe ze beton moesten maken. Hij ontwierp aquaducten om het water uit de bergen te vervoeren naar de steden en dorpen. Ook heeft hij elektriciteit uitgevonden. Elektriciteit werd gecreëerd uit roodsteen, een rood gesteente dat voorheen slechts als decoratie gebruikt werd. Maar hij vond nog iets veel belangrijker uit: de teleporteermachine. Hij zette er één neer in Byzantium en één in Rome om te testen. Het werkte volledig. Mensen hoefden nu niet meer te vliegen naar bestemmingen waar een teleporteermachine stond. De handel met de Romeinen werd hierdoor dusdanig bevorderd, dat het Romeinse Rijk de op één na welvarendste beschaving werd. Ze haalden China in. China vond dat niet plezant, dus de Chinezen gingen veel mediteren in den Moskee in Byzantium. Dat bevorderde de Chinese economie zó erg, dat er nu nog steeds op de meeste objecten “made in China” staat. Sommige Chinezen vestigden zich in Azië, naast Japan op het vasteland. Zij zitten daar nog steeds.

Abraham kreeg een kind met Helena, de prinses van Troje. Ze noemden het kind Gandalf. Abraham onderwees Gandalf zo veel mogelijk, zo kwam Abraham op het idee om meerdere mensen met zijn kennis te verlichten. Hij liet een gebouw maken, dat hij “School” noemde, en hij onderwees voor de rest van zijn leven Kazen en Romeinen. Gandalf was het meest geïnteresseerd in Chemie. Hij leerde verschillende chemische reacties kennen, waardoor het soms net leek of hij kon toveren. Hij deed zich ook voor als een tovenaar, met een prachtige witte staf en priesterkleding. Gandalf vond Sauron, een nakomeling van Darth Vader, een enorme “klootzak”. Deze term werd zeer populair en wordt nog steeds gebruikt. Sauron was ook geïnteresseerd in Chemie, maar hij leerde het van Fränk Schleck, zijn oom. “Men weet nooit wat er komen zal, maar ik voorspel dat de vrede spoedig over is” zei Sauron altijd.


Deuteronomium[bewerken]

Gandalf kreeg een kind, samen met Sarah Palin. Ze noemden het kind Eduard Khil. Ook Sauron kreeg een kind, Luikse Wafel genaamd. Eduard en Luikse Wafel waren niet bepaald elkaars vrienden, net als hun vaders. Eduard zong veel. Zijn tekst was vooral ‘trololo’, vandaar dat hij ook wel “The Trololo-Guy” werd genoemd.

Hij was een meester in het zetten van vallen. Op een dag maakte hij ook een val voor Luikse Wafel. Luikse Wafel liep over een dun draadje heen, dat ervoor zorgde dat er warme kersen en slagroom op hem vielen. Toen hij helemaal onder zat met de kersen en de slagroom klom Eduard uit de boom en zong hij ‘trololololololololol trolololo’ , en hij zette zijn bekende “Troll-face” op. Een soort lachend gezicht. Dit wordt ook wel “Trollen” genoemd. Luikse Wafel rende huilend naar Sauron, om te vertellen wat hem overkomen was. Sauron was woedend, en hij verklaarde de oorlog aan de Kazen. Gandalf was blij, zijn dag kon niet meer stuk. Toen hij hoorde waarom Sauron de oorlog verklaarde, schaterde hij van het lachen. Direct riep hij Generaal-Luitenant-Korporaal-Officier Napoleon Bonaparte naar het hof, om zijn leger te mobiliseren. Generaal-Luitenant-Korporaal-Officier Hannibal Barkas, werd door Sauron geroepen om een plan te maken, een plan om de Kazen uit te roeien.

Hannibal bedacht zich dat ze via de planeet Alpen aan moesten vallen, dan konden ze hun bondgenoten “de Orks” erbij halen. Dan hadden ze dubbel zoveel man. Daarna zouden ze zich vestigen op de Noordpool, want daar woonde immers niemand. Zo konden ze via de Noordpool de zee oversteken naar Groot-Brittannië, om dat als eerste in te nemen, er een haven te bouwen en dan het vaste land met een vloot aan te vallen. Dat leek Sauron een goed plan, dus hij liet Generaal-Luitenant-Korporaal-Officier Hannibal Barkas zijn gang gaan. Maar wat de Nazi’s niet doorhadden, was dat iemand hen bespiedde. Het was Halt, de Grijze Jager in de Orde van de zilveren Eikels. Nadat hij het overleg had afgeluisterd, sprong hij op zijn paard, Nyan Cat genaamd, en ze vlogen, achterna gezeten door de regenboog, terug naar de Aarde om het nieuws aan God te vertellen.

Toen Hannibal aankwam bij de Alpen, vroeg hij de Orks om hun hulp. Hun onsterfelijke leider, Kim Jong-il, stuurde zijn Generaal Mao Zedong. Tezamen vlogen ze naar de Noordpool, om zich daar te vestigen. Toen ze eenmaal het kamp hadden opgezet, kwamen ze erachter dat de Noordpool nogal koud is. Ze wilden zo vlug mogelijk aanvallen. Ondertussen was Generaal-Luitenant-Korporaal-Officier Napoleon Bonaparte al in Groot-Brittannië gearriveerd. De lokale Britten bakten koekjes voor ze, zodat ze geen honger zouden hebben tijdens het vechten.

Ineens werd het enorm warm. God had namelijk als tweede plan om een enorm versterkt broeikaseffect te creëren, zodat de Noordpool zou smelten en de Nazi’s zouden verdrinken. Heel Rusland draaide op volle toeren. Het werd nacht en iedereen ging slapen, behalve de Russen, want die zorgden voor een versterkt broeikaseffect. Omdat ook de Nazi’s sliepen, hadden ze niet door dat de gehele Noordpool aan het smelten was. Vroeg in de ochtend, om vijf uur, ging de wekker van de Nazi’s. De wekker klonk; ‘Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach, want wie vrolijk is in de morgen, ja die lacht de hele dag, ja die lacht de hele dag’. Generaal-Luitenant-Korporaal-Officier Hannibal Barkas stond op en hij voelde dat zijn voeten nat waren. Hij was niet de enige. Alle aanwezige Nazi’s en Orks klaagden dat ze nat waren, totdat de complete Noordpool in tweeën splitste, en de ijskappen smolten. Alle Nazi’s en Orks verdronken, maar voordat ze doodgingen kwam er een vissersbootje langs. Er kwam een bekend geluid uit; ‘trololololololololol trolololo’. Het was Eduard Khil, wisten ze en ze stierven.

Sauron, Luikse Wafel en Kim Jong-il waren niet zo blij te horen wat er gebeurd was. Mao Zedong was namelijk laf gevlucht, dus hij kon het verhaal vertellen. Uit stress at Sauron Luikse Wafel op met warme kersen en slagroom, wat hij redelijk lekker vond smaken. Nog steeds worden er Luikse Wafels met warme kersen en slagroom gegeten. Ook Kim Jong-il had er een enorme stress aan overgehouden. Hij bekeerde zich spontaan tot het communisme.

Jozua[bewerken]

Eduard Khil werd zwanger, hij is de eerste en enigste man ooit die zwanger is geworden. Waarom hij zwanger werd is onduidelijk. Na 5 weken, 5 dagen en 5 uren zwangerschap, kwam zijn zoon, tezamen met ontlasting in de toiletpot terecht. Hij noemde zijn kind Jozua Ruijter, vanwege zijn ruitvormige hoofd. Hij waste hem in thinner en legde hem in een kribbe, ergens in een verlaten schuurtje in Siberië. Eduard mocht van de andere kazen zijn kind niet houden, omdat hij volgens hen aan het kind kwam op homoseksuele wijze, wat indertijd verboden was. Daarom liet hij het achter. Hij hing een gouden medaille aan het kind, met “J. Ruijter” erop.

Jozua wilde opgroeien, maar dat ging niet, want hij werd niet verzorgd. Totdat er een wolvin binnenkwam die hem opvoedde. Hij groeide op, zonder ooit te weten dat Eduard Khil zijn vader was. De kazen waren Jozua ook al lang vergeten. Jozua wist niet waar de J in “J. Ruijter” voor stond, dus hij noemde zichzelf “Ruijter”. Toen een masturberende man hem vond, bracht hij hem naar de beschaafde wereld. Daar moest hij naar school. Hij had altijd tienen voor geschiedenis, tactiek en strategie. Daarom besloot hij admiraal te worden. Hij werd benoemd tot “Admiraal de Ruijter”, nadat hij zijn school succesvol afrondde. Hij moest direct zijn schip “The Black Pearl” leiden in de Kaspische Melkweg. De Kaspische Melkweg is vernoemd naar Kastor, de uitvinder van het stokbrood met kruidenboter. De Ruijter moest Captain Jack Sparrow, de meest succesvolle piraat ooit, gevangen nemen.

Jack Sparrow is een Marsmannetje. Zijn vaderplaneet is namelijk Mars. Hij vluchtte er omdat hij Homer Simpson liet uitglijden over een Franstalige cd. Op de planeet “Das Scheiβe Reich”, de planeet van de Nazi’s, stal hij een linkshandige bakfiets, en vloog hij weg. Hij landde op Roemenië, de planeet van de Romeinen, en daar ontmoette hij zijn crew. Ze waren van plan om de meest slechte piraten te worden en ze noemden zichzelf “The A-Team”. Al spoedig begonnen ze met hun eerste snode plan: Ze legden een egel in een ballonnenfabriek, zodat alle ballonnen knapten. Hiervoor werden ze opgepakt. Alleen konden ze uitbreken. Ze vergasten namelijk alle mensen met hun zwaar giftige scheten. Volgens een legende zou Jack onsterfelijk zijn, omdat hij de haven van Rotterdam, Schiphol, verliet toen terwijl hij naar een abstract schilderij keek op Tweede Pinksterdag. Zijn crew werd daardoor ook onsterfelijk. Er was één vrouw aan boord op het schip van Jack. Deze negroïde vrouw heette “Borsten Alie”, ook wel “B.A.” genoemd. Ruijter werd verliefd op haar. Borsten Alie werd verliefd op Ruijter. Ze formuleerde een zin, die men nog steeds vaak citeert: “De Ruijter, is om óp te eten!”. Ruijter wilde graag de liefde met B.A. bedrijven, maar dat durfde hij niet. Dus schreef hij een lied, en hij zong het voor haar(Psalm 5). Het lied ging als volgt:

“Poesje mauw, kom eens gauw, ik heb lekkere melk voor jou, ook voor mij, rijstebrij, ohhh wat heerlijk smullen wij!”

Nadat Ruijter dit zong, stemden hij en B.A. beiden in om te vrijen. Toen hij toch in het schip van Jack was, stal hij al zijn rum. Toen Jack erachter kwam dat de rum op was, stierf hij zonder reden, net zoals de rest van de crew, behalve Borsten Alie. Zij kreeg een kind, ze hem noemde hem Psy. Psy hield van bamischijven eten en liedjes maken. Hij is de maker van één van de bekendste liedjes aller tijden: Gangnam Style (pslam 2).

Ruijter vond een schat, een schat die hem stinkend rijk zou maken, alleen, het was de schat van Cortéz. Daar rustte een vloek op. Toen hij wakker werd na zijn nachtrust, was hij ingesmeerd met aardbeienjam en lag hij in een termietenhoop. De termieten vraten hem op. Psy groeide dus vaderloos op, wat hem de nodige kernmerken gaf…

Zie ook[bewerken]