Johannes Heesters

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken
"Zo dat kost dan tweehonderdnegenennegentig euro negenennegentig"

Johan Marius NICOLAAS (Johannes) Heesters (Patara in Lycië, 5 december, mogelijk rond 280 (?) - Starnberg, 24 december 2011), ook wel sint Nicolaas genoemd, was de oudste persoon aller tijden, acteur, smartlapartiest en een groot vrijheidsstrijder. Zijn gedachtegoed was heel perfect. Hij is daarom tot antichrist verklaard door vicarius (leider van de Satanische en Gemene Partij) Kees van der Staaij.

Heesters was steeds weer trouw aan het land waar zijn woonplaats Berlijn had gelegen. Sommige mensen zeggen dat Heesters op zijn 32e naar Berlijn verhuisde. Dit klopt echter niet helemaal, want in 313 bestond Berlijn nog niet. In werkelijkheid verhuisde hij naar een hut waar in 1230 Berlijn uit zou groeien.

Periode waarin hij nog een normale leeftijd had[bewerken]

De informatie die over de periode-waarin-hij-nog-een-normale-leeftijd-had van Heesters beschikbaar is, is waarschijnlijk eerst mondeling overgeleverd en in een later stadium op schrift gesteld. Ze komt uit de verschillende levensverhalen. Het meest betrouwbare verhaal verhaalt vooral veel over Heesters' geboorte. Uit deze bron komt de informatie dat de jonge Heesters in 280 in Patara, niet ver van Myra, het tegenwoordige Demre, in Klein-Azië werd geboren.

De vader van Heesters was de arme Jacobus Heesters, die twee dagen voor Heesters geboorte vermoord werd door de jood Hermann Fegelein. Toen de moeder van Heesters dreigde te bevallen, kwam Fegelein met gewapende handlangers de ziekenhuiskamer binnen en dwongen deze de zusters op de grond te liggen, waarna de moeder werd vermoord. Direct na de moord klom Heesters de baarmoeder uit en kwam hij zo ter wereld. Direct pakte Heesters pijl en boog en schoot Fegelein een pijl in de knie. Daarna zei Heesters, wonderbaarlijk genoeg gezien hij pas geboren was, "I will survive, bitch". Daarna was Fegelein met zijn handlangers het ziekenhuis uit gevlucht.

Er waren dus ooggetuigen bij deze zaak. Zo kon het historisch opgeschreven worden.

Foei, Heesters

De betrouwbare bronnen luiden dat Heesters in 301 is begonnen met een carrière als acteur. Met de speciale Romeinse camera obscura is er een foto van Heesters in zijn jeugd gemaakt. Hij is hier te zien met een sigaret in de mond, terwijl roken toen streng verboden was in het Romeinse rijk. Hierop moest Heesters vluchten naar Amsterdam.

In 313 ontdekte Heesters dat een herbergier drie theologiestudenten had vermoord. De herbergier borg het vlees van de studenten op in een ton met pekel. Heesters wekte de studenten tot leven, maar toen kwam Heesters erachter dat de studenten zojuist de joodse theologie hadden gestudeerd. Het was een schande dat Heesters de studenten tot leven had gewekt en dus werd hij het dorp uitgejaagd met hooivorken en fakkels. Heesters was toen gevlucht naar een hut waar in 1230 Berlijn uit zou groeien.

In de korte periode dat Heesters in Amsterdam woonde heeft hij vloeiend Nederlands kunnen spreken en kon hij dit voor de rest van zijn leven blijven doen.

Heesters 1000-1900[bewerken]

Elfde eeuw[bewerken]

Tot aan de elfde eeuw is mondeling overgeleverd dat Heesters sinds 301 altijd al actief is geweest als acteur. Sinds 1087 zijn er steeds weer recente gebeurtenissen uit Heesters' leven schriftelijk genoteerd.

In 1087 zijn er geschriften over Heesters van Myra naar Heesters' woonplaats, de hut die Berlijn zou worden, gebracht om ze te beschermen tegen de oprukkende islam. Heesters, die zijn waanzinnige geboorte al lang vergeten was, kwam er nu achter wie zijn aartsvijand was: de verschrikkelijk joodse strijder Hermann Fegelein. Heesters zwoer toen op zijn graf het volgende:

  • hij zou Fegelein vermoorden;
  • hij zou joden voor altijd blijven haten;
  • als er ooit een jodenhatende, nationalistische Europeaan, met een leuk snorretje eventueel, een staatsgreep zou plegen om vervolgens wat joden uit te moorden, zou Heesters het helemaal met hem eens zijn en gezellig liedjes voor hem zingen
  • hij zou voor eeuwig en altijd een ware gothic blijven ter ere van zijn moeder (diep in hemzelf dacht hij dat zijn moeder ook gothic was)

Waarschijnlijk was Fegelein nog in leven. Fegelein was namelijk een golem.

Hetzelfde jaar werd Heesters door de markgraaf van Brandenburg (het land waar Heesters' hutje lag), Udo II, uitgenodigd voor de koffie. Bij de koffie zei Udo tegen Heesters: "Jongen, maak 's effe een mooi jodenkampje voor me. Ik hoorde dat je joden haat, dus je kan vast wel een mooi gevangenenkamp voor me bouwen waar die joden lekker 's effe uitgemoord kunnen worden." Vernietigingskampen waren er nog niet veel in die tijd en dus zocht Heesters naar een oplossing om er een te bouwen. De oplossing was: Dachau, het plaatsje waar veel giftig gas te vinden was, maar dit lag echter niet op het grondgebied van Brandenburg. Dus besloot Heesters te wachten met bouwen totdat hij zijn woonland, waar hij vaderlandslievend aan was, wel een vernietigingskamp in Dachau kon schenken.

Kijk onder je bed voor Danilo!!!

In 1097 werd graaf Dracula verzonnen. Men vond Dracula heel eng, maar Heesters verzon het jaar daarop echter een nog veel enger personage. Namelijk Graaf Danilo Danilowitsch, de enge man met hoge hoed, witte sjaal en jacquet. Heesters kon de status van engste man ter wereld lang volhouden. In 1995 werd hij ingehaald door Michael Jackson.

Heesters wachtende[bewerken]

Toen Pruisen Dachau in handen kreeg, werd Heesters blij.

Heesters had schitterende ontwerpplannen voor een vernietigingskamp bij Dachau. Hij wachtte tot Dachau binnen zijn woonland kwam te liggen en acteerde ondertussen omdat dat nou eenmaal zijn werk was. Wat hij deed was wachten... en acteren. En wachten... en acteren.

Uiteindelijk werd hij het wachten zat. Toch ging hij wachten... en acteren. Toen ontdekte hij een waar talent dat hij had: zingen. Heesters werd smartlapartiest. De heerser van Brandenburg (Heesters' woonland) vond zijn muziek enig.

In 1618 kwamen er wat rare dynastieke gebeurtenissen. Met een of ander dom papiertje dat het Verdrag van Warschau heet werd besloten dat plotseling Brandenburg en Pruisen dezelfde heerser zouden krijgen. Brandenburg-Pruisen verwierf steeds meer land en Heesters werd blijer en blijer. Dachau kwam echter niet onder de hoede van Heesters' heerser. Toen kwam Pruisen in oorlog met de Rijnbond, een landje geleid door Napoleon. In de Rijnbond lag Dachau. Dus werd Heesters blij. Napoleons rijk was echter heel sterk en Pruisen verloor de Vierde Coalitieoorlog. Dus werd Heesters boos.

Heesters ging met pistool naar Napoleon om hem te vermoorden... maar de lijfwacht was te sterk en dus besloot Heesters terug te gaan naar Berlijn om daar te gaan wachten... en acteren... en smartlapnummers zingen.

Pruisen was heel even bondgenoot met Frankrijk, maar dat bleek verraad, want daarna had Pruisen Frankrijk lekker in de pan gehakt. Hierdoor kreeg Pruisen meer. Heesters werd blij. Toen gebeurden er wat leuke dingetjes, met heel veel nationalisme, en in 1871 ging Heesters' heerser heersen over Dachau. Wilhelm I van Duitsland wilde echter helemaal niet heersen. Hij hield, in tegenstelling tot Heesters, van democratie. Wilhelm II hield niet van democratie. Hij werd alleenheerser. II hield echter van joden. Nog een harde klap voor Heesters, want nu kon hij nogsteeds dat mooie vernietigingskamp niet bouwen.

Heesters 1900-1945[bewerken]

Volgens valse documenten is Heesters in 1903 geboren. Hier klopt geen zak van.

In 1918 trad Wilhelm II af, na verslagen te zijn bij de Eerste Wereldoorlog. Nu kwam de verduvelde democratie opduiken en werd Duitsland een republiek. Uiteraard werden Heesters' plannen voor een vernietigingskamp bij Dachau weer in de wind geslagen. Al sinds het bestaan hiervan was Heesters lid van de NSDAP, de jodenhatende partij. Gelukkig verkreeg deze partij in 1933 de alleenheerschappij en werd er eindelijk naar Heesters geluisterd. Adolf Hitler, leider van de NSDAP, was de man waar Heesters altijd al van droomde.

Inmiddels kreeg Hermann Fegelein echter door waar Heesters woonde. Hij ging van Patara naar Berlijn verhuizen infiltreren in de SS. Fegelein had van zijn geboorte in 3545 v Chr. af aan al een visioen. Deze spirituele documentatie verhaalde dat Heesters de ergste antisemitische invloed aller tijden zou krijgen. Daarom besloot Fegelein niet Hitler te vermoorden, maar zich te concentreren op zijn aartsvijand Heesters.

De bouw van concentratiekamp Dachau[bewerken]

Intussen kon Heesters gezellig samen met Hitler beginnen aan de bouw van dat schitterende concentratiekamp.

Toen het kamp eindelijk af was, bleek Fegelein de gasbronnen van de stad Dachau (de motivatie van Heesters om een concentratiekamp bij dachau te plaatsen) naar de stad Auschwitz te hebben getransporteerd. Hierdoor werd de kwaliteit van concentratiekamp Dachau uiterst getemperd en werd Heesters verdrietiger dan ooit tevoren.

Hitler en Heesters werden allebei zeer boos op Fegelein. Heesters omdat Fegelein zijn ouder heeft vermoord en bovendien het hoogtepunt van zijn carrière heeft verpest, en Hitler omdat Fegelein al die mooie gasbronnen nu aan Polen heeft gegeven. Hitler had er echter een mooie oplossing voor: Polen veroveren. Nu kon hij in Auschwitz een mooi vernietigingskamp laten bouwen, terwijl Heesters verdrietig was omdat hij hij het maar moest doen met het niet-zo-waardevolle Dachau.

Het liedjes zingen voor nazi's[bewerken]

Heesters vond het heel leuk om liedjes te zingen voor de nazi's. Voor Hitler zong hij onder meer "stille nacht" van Jezus en "Alejandro" van Lady Gaga. Deze liedjes heeft hij ook gezongen voor opperdemoon Fah Tsun. Heesters zong vol liefde mooie liedjes voor hoge nazi-officieren, hoge nazi-ambtenaren, kampbewakers, propaganda-bazen, diplomaten en lakeien. Dit zorgde voor zoveel vreugde en zelfvertrouwen dat al deze mensen veel beter hun werk gingen doen. Historici zijn het erover eens dat Hitler nooit zoveel had kunnen veroveren en zoveel joden had kunnen vermoorden als Heesters al die liedjes niet had gezongen. Vandaar het visioen dat Fegelein bij zijn geboorte had.

Fah Tsun liet Heesters leden ontmoeten van de toen nog jonge Satanische en Gemene Partij, die in 1918 werd opgericht. Heesters maakte onder meer kennis met Gerrit Hendrik Kersten, de leider van de SGP, de vicarius, die door aanhangers van de SGP wordt gezien als de plaatsvervanger van Satan. Kersten zei zeker te weten dat Heesters na zijn dood tot antichrist verklaard zou worden (het grootste wonder dat een vicarius aan iemand na diens dood kan toeschrijven en waardoor die persoon vervolgens op de antichristenkalender komt en op zijn naamdag door vele SGP'ers wordt geëerd).

De confrontatie met Fegelein[bewerken]

Intussen lag Fegelein steeds meer op de loer. Hij moest en zou Heesters opnieuw ontmoeten en stoppen. De laatste keer dat Fegelein en Heesters elkaar zagen was bij Heesters' geboorte.

Fegelein heeft zichzelf verraden toen hij in 1933 ongewenst gasbronnen van Dachau naar het buitenlandse Auschwitz transporteerde. Na onderzoek heeft de Duitse overheid zijn joodse identiteit toen ontdekt, terwijl Fegelein nogsteeds in het bezit was van zijn SS-uniform en de functie dus nogsteeds kon uitoefenen.

Fegeleins strategie om Heesters te vinden was door Hitler te zullen pesten. In 1937 deed Fegelein het volgende: Die ging er pas eind 1940 weer af. Begin 1941 deed Fegelein het volgende: Hitler bleef hier zijn hele leven last van hebben. Nu werd Hitler zo boos op Fegelein dat hij er alles voor wilde doen om deze joodse terrorist te pakken te krijgen. Hitler stuurde Heesters op Fegelein af.

Nu kwam het grote moment waar degenen dit het hele artikel tot nu toe hebben gelezen vol spanning op gewacht hebben. Het was 8 juni 1941. Na 1661 jaar gingen Fegelein en Heesters elkaar eindelijk weer zien. Ze ontmoetten elkaar in Fegeleins schuilplaats: de kelder van het huis waar Hitler in zijn ballen is getrapt. Heesters wilde een onverwachte aanval op Fegelein doen, maar toen kreeg Fegelein een visioen. Hij richtte zijn vlammenwerper op de klerenkast, schoot, en inderdaad, hier had Heesters zich in verstopt voor een onverwachte aanval.

Nu was Heesters dood.

Hitlers confrontatie met Fegelein[bewerken]

Eind 1941 deed Fegelein het volgende:

Dit was echter niet zo slim van Fegelein, want nu had Hitler klonen gekregen, die allemaal net zo intelligent en sterk waren als de machtige Adolf Hitler. Dit kleine leger van Hitlers was veel sterker dan alle manschappen in Berlijn. De manschappen van over de rest van Hitlers rijk hadden iets beters te doen en konden voor de Fegelein-operatie dus niet worden ingezet. Hitler kon dus dankbaar van de situatie gebruikmaken.

Direct de volgende dag gebeurde dit:

De tweede confrontatie met Fegelein[bewerken]

Matrixheesters.PNG

Toen kwam Gerrit Hendrik Kersten langs bij de kleerkast waar Heesters is doodgegaan en waar Heesters nogsteeds lag. Kersten zei: "je kunt 't, jongen". Heesters hoorde dit en stond op. Hij leefde nog.

Fegelein was nogsteeds niet dood, want hij is immers met zijn superkrachten de lucht in gevolgen. Toen besloot Heesters ook maar eens de lucht in te vliegen. In de lucht kwam er een groot gevecht tussen Fegelein en Heesters.

Heesters: "jij hebt mijn ouders vermoord!"

Fegelein: "weet ik!!!"

Heesters was, ondanks zijn hoge leeftijd, nog heel actief en kon Fegelein makkelijk aan. Fegelein was immers verzwakt door Hitlers klonen. Fegelein schoot groene magische krachten op Heesters, maar Heesters verweerde het met rode magische krachten. Toen zag Heesters de geesten van zijn ouders voorbij komen. Dat gaf hem hoop. Nu werden de rode magische krachten sterker en zo sterk dat ze op Fegelein kwamen en deze definitief doodging.

Fegelein was dood.

Rest van de Tweede Wereldoorlog[bewerken]

Het gevecht met Fegelein heeft voor Heesters definitieve schade opgeleverd: nu kon Heesters minder goed zingen. Hierdoor werden al die hoge officieren van Hitler minder blij gemaakt en verloren de nazi's Operatie Taifun, de poging tot verovering van Moskou.

Hierdoor verloor Hitler de oorlog uiteindelijk. Een ware schok voor Heesters.

Dictatorschap[bewerken]

Johannes Heesters was van 1945 tot 2005 dictator van Duitsland.

Duitsland werd een smartlapocratie. Een dictatuur van een smartlapartiest, die verplicht andere smartlapartiesten als hoogste ondergeschikten en als beoogde opvolger moet hebben. Heesters werd de nieuwe dictator van Duitsland, omdat hij nou eenmaal de beste smartlapartiest ter wereld was.

Van de westerse en communistische bezetters mocht Heesters geen joden uitmoorden. Dus besloot hij te wachten tot er ooit een staatkundige verandering zou plaatsvinden die het voor Heesters wel mogelijk zou maken om joden uit te moorden. Hij ging regeren... en wachten... en regeren... zingen, acteren... en wachten.

Heesters werd echter lastig gevallen door de Duitse publicist Volker Kühn, die het historische materiaal verzamelde waarmee vervolgens bewezen werd dat Heesters voor SS-commandanten in Dachau heeft gezongen. Veel mensen vonden dit erg. Ze vonden het kennelijk minder erg dat Heesters ook voor Hitler heeft gezongen, maar dat van die SS-commandanten was nog wel het ergste.

Heester ging een rechtszaak aanspannen omdat hij beweerde nooit voor de SS'ers te hebben gezongen. Niemand geloofde hem. Hierop besloot Heesters dat Volker Kühn zijn nieuwe aartsvijand zou zijn. Hij zou er alles voor doen om deze te vermoorden.

Men was echter zo boos op Heesters dat men een nieuwe smartlapartiest als dictator wilde. In 2005 begon daarop de Merkelrevolutie. Bij deze revolutie werd Heesters afgezet en werd smartlapartiest Angela Merkel de nieuwe dictator van Duitsland.

Heesters sinds 2005[bewerken]

Heesters besloot te wachten tot er een nieuwe gebeurtenis zou plaatsvinden waarbij hij de mogelijkheid zou krijgen om joden te kunnen laten afslachten. Hij vergat nooit wat Udo II in de elfde eeuw tegen hem gezegd heeft.

Heesters besloot te wachten en ondertussen op zoek te gaan naar zijn aartsvijand Volker Kühn.

Echter, op 24 december 2011 te Starnberg, bij de première van de film "TEN", over de Tien geboden, waarin Heesters de rol van Petrus speelt, had Volker Kühn hém opgezocht. Kühn pakte zijn pistool uit zijn jas en schoot Heesters recht in het hoofd. Nu kon Heesters zijn antisemitische dromen nooit meer verwezenlijken. Kühn trachtte de zaal van de première uit te vluchten, maar werd tegengehouden door bewakers. Kühn heeft dezelfde dag levenslang gekregen.

Op 25 december 2011 werd Heesters tot antichrist verklaard door vicarius (leider van de Satanische en Gemene Partij) Kees van der Staaij. Antichrist is het grootste wonder wat de vicarius na iemands dood aan diegene kan toeschrijven.

Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
26 december 2012
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.