Leven

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
    
Esculaap4.png
Esculaap4.png
Luister niet naar je huisarts: die kwakzalver vertelt gore aardse leugens omdat hij gewoon niet weet wat er met je aan de hand is!
Denk je te hebben wat er op deze pagina staat, twijfel dan niet en koop meteen medicatie op het internet, op de OnMarkt, of bij de afhaalchinees!Beetje doods hier, niet?Jullie hebben er geen!
~ Emo's tegen nerds over leven.Hier is weinig leven.
~ Kapitein OverduidelijkKlapklapklap.GIFLeven doet alles wat zich voortplant, of dat probeert, of daartoe is uitgerust, of daar zin in heeft, of daar geen zin in heeft, of een combinatie van de vijf. Het zijn vooral de combinaties der combinaties die het leven boeiend maken.

Een levensvorm.

Ontstaan[bewerken]

Aangezien iedereen[1] het ermee eens is dat leven ontstaat door seks, kan men voetstoots aannemen dat ook het allereerste leven in het universum het resultaat is van een vrijpartij, waarvan de bedrijvers nog niet geïdentificeerd zijn. Aangezien er toen nog geen leven was, en dus ook nog geen getuigen, kunnen ze in ieder geval niet vervolgd worden voor openbare zedenschennis, en kunnen ze zich probleemloos aanmelden bij het dichtstbijzijnde politiecommissariaat of laboratorium.

Onderzoek der levensvormen[bewerken]

Nog een levensvorm.

Zoals immer het geval is bij onderwerpen die het publiceren van een artikel waard geacht worden, is ook leven waarneembaar in verschillende en verscheidene soorten. Het wordt nóg boeiender wanneer levensvormen te berde worden gebracht die er eigenlijk geen zijn, en levensvormen waarvan alleen experts weten dat het er zijn. Deze experts worden allen samengebracht in het vak biologie, en daarom ook wel eens schertsend "biologen" genoemd.

Schijnleven[bewerken]

Allereerst dienen prille onderzoekers gewaarschuwd te worden voor diverse vormen van schijnleven, waaraan zij immers totaal nodeloos hun kostbare tijd en energie zouden verspillen. Niet alles wat beweegt leeft ook: hoe spectaculair een groep stenen ook mag voorbij rollen, hoe indrukwekkend een orkaan ook door het landschap danst, toch zijn dit geen vormen van leven, zelfs al worden ze door ongewaarschuwde prille onderzoekers van menselijk aandoende namen voorzien. In de plantenwereld worden zogeheten steppenrollers[2] tot de schijnlevende levensvormen gerekend, omdat zij niet uit eigen beweging door het landschap liggen te rollen, maar daartoe door de wind worden aangedreven. De zaadjes die zij bevatten horen daarentegen onder het volgende kopje: alles op z'n plaats en tijd. Zombies worden door ongeveer de helft van de biologen als vormen van schijnleven beschouwd.

Schijndood[bewerken]

Aan de andere kant van het vorsersvalstrikkenspectrum bevindt zich het verschijnsel van de schijndood: menige paus moest weer worden opgegraven en weer op zijn troon gezet omdat hij door een te onervaren lijfarts te haastig dood was verklaard, en dergelijke zaken plachten ook te gebeuren met Sovjet-Uniepresidenten, zangers en schrijvers. In de plantenwereld worden zaden tot de schijndode levensvormen gerekend, en in tegenstelling tot de millennia oude mummies in wiens gezelschap zij vaak aangetroffen worden, kan er met een beetje geluk nog mee voortgeplant worden. Zombies worden door ongeveer de helft van de biologen als vormen van schijndood beschouwd.

Schijnheilig[bewerken]

Esculaap4.png

Verwant met beide voorgaande randgevallen, is de situatie van de schijnheilige. Aanhangers van religies houden er verscheidene bizarre gewoontes op na, en één daarvan is het heilig verklaren van andere aanhangers van dezelfde religie. Afhankelijk van de op dat ogenblik geldende regels, moet een kandidaat-heilige levend, dood, beide, of geen van de twee zijn. Zombies worden, tegen alle logica in, door ongeveer alle religieuzen afgekeurd als kandidaat-heiligen.

Levenslang[bewerken]

Een heel aparte levensvorm is de levenslang, een tot de slangensoort behorend dier dat in zowat alle culturen als symbool voor het eeuwige leven wordt of werd gebruikt. Deze slang vindt men onder andere terug op alle symbolen voor medische beroepen, waarvan algemeen aangenomen wordt dat de beoefenaars zich toeleggen op het verlengen van levens, al is het niet altijd duidelijk of zij daarmee leven vóór, of leven ná de dood bedoelen..

De rest[bewerken]

Pinokske.GIF

Wel, de rest leeft gewoon, plant zich op de meest fantasievolle of fantasieloze manieren voort, en vroeg of laat vindt elke voortplantingsvorm zijn weg naar een pornonetwerk. Af en toe buigt een eenzame zonderling zich over nevenverschijnselen zoals erfelijkheid, evolutie en biodiversiteit, maar die moeten er ook zijn. De Italiaan Eduardo Pinocchio, die de XIXde eeuw teisterde met de bewering dat hij van hout was gemaakt, blijft een mysterieus geval, waaraan menige thesis en menige film werd gewijd. Immers, het hout waarvan hij zou gemaakt zijn zou dan dood hout moeten zijn, anders zou hij gewoon een boom zijn[3]. Diepgaand onderzoek wordt verder ook nog verricht naar het voortplantingsgedrag der synthetische spons, omdat het onderzoekers was opgevallen dat deze voor het nageslacht toch belangrijke handeling een bij deze soort een stuk minder heftig verloopt dan bij de gewone spons.

Leven in het dagelijkse leven[bewerken]

Dit is geen leven.
~ Kapitein Overduidelijk over de dood.

Da's 't leven.
~ Kapitein Paradox over andermans dood.

Leven en laten leven.
~ Urbanus van Anus over zijn leven.

Maak niet zo'n leven!
~ Beethoven over zijn buren.

Maak het nou even!
~ De buren over Beethoven die maar niet voorbij de vierde noot van zijn derde symfonie raakt.

Zin van het leven[bewerken]

Zodra de menselijke hersenen voldoende ontwikkeld waren, begonnen filosofen, denkers en andere wijsgeren zich af te vragen wat nu eigenlijk de zin van het leven was, zonder erbij stil te staan dat het zich stellen van die vraag nu net die zin was. Ach, laat ze maar verder zoeken, dat geeft tenminste zin aan hun leven: hun minder ontwikkelde voorouders, die niet in staat waren om zichzelf (of elkaar) die vraag te stellen, waren veel slechter af, omdat die inderdaad geen zin aan hun leven konden geven, aangezien ze de juiste vraag niet konden stellen. Ze hielden zich dan maar bezig met het zoeken van voedsel, en het kweken van varkens. De vereiste ontwikkeling van de hersenen was zo goed als bereikt toen ze zich begonnen af te vragen waarom nu juist de hammen van varkens zo gegeerd waren: precies, de hamvraag. "De rest is geschiedenis!", zoals William Shakespeare ooit tegen Julius Caesar zei toen die het vertikte om de rol van Napoleon Bonaparte te spelen in zijn later inderdaad minder succesvol gebleken tragedie "Hercules".

Zie ook[bewerken]


Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
30 december 2013
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Notenbalk[bewerken]

  1. Bijna iedereen, meer bepaald zo'n 76,3%, aldus het Nationaal Instituut voor Statistiek, wier eigen cijfers aangeven dat ongeveer 76,3% van hun cijfermateriaal niet klopt. Voorzichtigheid is dus geboden.
  2. Tumblin' tumbleweeds voor wie van Countrymuziek houdt, want die moeten er ook zijn.
  3. Hoewel, de in Nieuw-Zeeland woonachtige John "Treebeard" Rhys-Davies heeft alles van een boom, beweert niet dat hij een mens is, maar voert wél lange conversaties met iedereen die te beleefd is om hem wandelen te sturen.