Lijst van eenletterwoorden die met een A beginnen

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Den A!

De lijst van eenletterwoorden die met een A beginnen is een lijst met eenletterwoorden beginnende met de letter A. De lijst werd verzonnen door een anoniem iemand (wiens naam overigens ook met een A begon) die het voor het eerst publiceerde in 1894. De eerste versie was echter geen succes, maar de achtste versie sloeg duidelijk dieper in bij het publiek. Veel mensen raakten gefascineerd doordat iemand over een zeer moeilijk toch iets kon schrijven.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Eenletterwoorden[bewerken]

De eenletterwoordenlijsten waren vroeger een nogal onbelangrijk onderwerp. Nu nog steeds, trouwens. Het ontstaan van de eenletterwoorden ging echter niemand wat aan, zodoende is deze dus voor ons onbekend gebleven. Doordat de eenletterwoorden zo onbekend waren werden er ook geen eenletterwoorden opgenomen in het woordenboek der Nederlandse taal, in het Groene Boekje en ook niet op de duivelse Wikipedia, welke het ook niet verdiend om het te publiceren. De eerste eenletterwoorden die wél opgenomen werden in de Nederlandse taal waren de letters in het huidige alfabet. De allereerste was de letter A. Nadat alle 26 letters uit het Latijnse alfabet bekend waren, waren er ook nog maar 26 eenletterwoorden die volgens de taalexperts in feite geen eenletterwoorden genoemd mogen worden, maar versimpeld, letter. Na de ontdekking van de Franse, Noorse en andere rare buitenlandse talen, was de groei van de bekendheid nabij. Het begon allemaal nadat een Fransman een zogeheten accent aigu op de letter A zette, wat vervolgd werd met een accent grave en een accent circonflexe. Deze drie tekentjes gaven de doorslag in het eenletterwoordenalfabet (lang woord!) welke nog bekender werd in het eenletterwoordenalfabetlijstencomité, afgekort als EWALC en uiteraard onder de persoon die de informatie hierover kent en wellicht ook nu zit te lezen. Alleen bij letters die klinkers zijn, kunnen eenletterwoorden hebben. Om uw geheugen een beetje op te frissen hebben we de A, de E, de I, O, U, Å, Ø, Æ en de Y. Op een eenletterwoord kunnen ook verschillende rare tekentjes voorkomen, welke de eenletterwoorden ook zo moeilijk en bijzonder maken. Hieronder een lijst met eenletterwoorden die met een A beginnen (waar dit artikel ook over gaat), met bijbehorende informatie over de tekentjes en de letter zelf.

De lijst[bewerken]

Deze lijst met eenletterwoorden telt ??? eenletterwoorden beginnende met A. Weet wel dat hierover heel veel onderzoek naar gedaan is en dat de onderzoekers door een instortende mijn allemaal de A waren. Hieronder eerst een lijstje met letters die géén eenletterwoorden zijn en waar men ook niet in verwarring moet worden gebracht. Dit is zeer slecht voor de gezondheid en voor de geest.

A[bewerken]

De A is geen eenletterwoord. In feite heeft het er ook niets mee te maken. De A maakt deel uit van het letteralfabet, en niet van het eenletterwoordenalfabet, dus waarom eenen onweetendt mensch deze letter hierbij meerekent is onduidelijk.

a[bewerken]

De a is tevens geen eenletterwoord omdat deze echter een kleine letter is, een geheel aparte familie van de A, omdat deze er ook zo anders uitziet.

AAAAAAAAA![bewerken]

AAAAAAAAA! is ook geen eenletterwoord omdat deze niet een letter heeft, maar 10. Toch komt het wel vaker voor dat er verwarring door ontstaat omdat er een A in te vinden is...maar dat is echter geen eenletterwoord. Laat maar.


Hieronder de lijst met de eenletterwoorden die met een A beginnen.

Á[bewerken]

Het allereerste eenletterwoord dat ooit is uitgevonden is de accent aigu A, die men ook wel als AAAAAAAAA! uitspreekt. Dit eenletterwoord kan A vervangen, maar de A is zo veelzijdig dat dat onmogelijk is. De á is ook het eenletterwoord dat men het luidst uit kan spreken. De Á komt oorspronkelijk uit het Frans, net als de naam. De Á is ook een vijand van de À omdat het streepje de andere kant op wijst. Geen wonder ook dat dit eenletterwoord ook een kapitalist is. Amerik"a" is dan ook een goed voorbeeld waar de Á net zo goed ook had kunnen staan, namelijk op de plek die tussen aanhalingstekens staat. Zo dient de Á ook uitgesproken te worden, als voorbeeld.

À[bewerken]

Het tweede eenletterwoord is de accent grave A, die men als een Ah oftewel een korte a uitspreekt. Alle eenletterwoorden beginnende met A zijn kort, dus die uitspraak klopt niet. De À is de valse tegenhanger met de Á omdat het streepje boven de A de andere richting toewijst. Het is dan ook niet meer dan logisch dat dit eenletterwoord ook communistisch is. "In Sovjet Rusl"a"nd, À spreekt JOU!!" is een voorbeeld zin waar een "a" staat. Deze a moet qua uitspraak dan ook een À zijn.

Â[bewerken]

De accent circonflexe A is het derde eenletterwoord die óveral neutraal staat. Deze heeft geen ruzie met Á en À, maar is recht door zee. Geen wonder dat dit eenletterwoord ook het favoriete eenletterwoord van Rita Verdonk is. De uitspraak is bijna hetzelfde als de À, maar deze wordt ietwat bakakter uitgesproken. Als àhhh zoals in château.

Ä[bewerken]

Aletter4.png

De trema A is de A met ogen. Dit eenletterwoord is tevens het enige eenletterwoord dat van Zweedse afkomst is. De Ä is uitgevonden in de IKEA, nadat iemand nog een eenletterwoord miste in de lijst nadat deze zoek was geraakt. De uitspraak van de Ä is echter de vreemdste omdat deze als een Æ, wat ook niet meer dan logisch is dat deze neven van elkaar zijn. Broertjes kunnen ze niet zijn, omdat de Æ Noors is. De uitspraak is dus ee.

Æ[bewerken]

De Æ is net zoals alle andere Noorse eenletterwoorden een eenletterwoord zonder naam. De Æ is zoal hierboven al genoemd werd een neef van de Ä, omdat zij bijna dezelfde uitspraak hebben, namelijk e, al is Æ een korte, hoewel Ä ook een korte e als uitspraak kan hebben. De Æ is ook het koudste eenletterwoord dat er is. De temperatuur van de Æ is dan ook 0 graden Kelvin. Hoe dit komt is niet zeker, wel zeker is, is dat door de kou de A en de E zijn samengevroren tot een eenletterwoord. Dit is daarom ook het meest gebruikte voorbeeld om de bouw van een eenletterwoord uit te leggen. Ook is het zo dat dit eenletterwoord door de kou een iets andere uitspraak heeft dan de Ä, bij de Æ moet men namelijk galmen.

Ǽ[bewerken]

De Ǽ is de broer van de Æ, omdat deze dezelfde bouw, afkomst en bouw heeft. De Ǽ is het eenletterwoord dat ervoor gezorgd heeft dat de Æ een klinker werd met eigen aparte en onafhankelijke rechten in het eenletterwoordenstelsel. De Ǽ had het echter niet met zijn andere twee soortgenoten getroffen om een apart eenletterwoord te worden omdat men de Ǽ toch als een A beschouwde. Daarom staat deze nu ook hier. De uitspraak is eigenlijk niet echt anders dan de Æ, maar dan is deze wat langer, dus wat harder en duidelijker EEEEEEEEE!.

Ǣ[bewerken]

De Ǣ is de Æ met een platte klank dat er weer voor zorgt dat deze als een eh uitgesproken wordt. De Ǣ is het ingewikkeldste eenletterwoord in het Noorse eenletterwoordenalfabet beginnende met Æ omdat men veel moeite moet doen om dit eenletterwoord te schrijven.

Ã[bewerken]

Aletter5.png

De nasale tilde A is het eenletterwoord, afkomstig uit Spanje die een rollende en vloeiende klank heeft als haaa, waarbij soms misbruik van het eenletterwoord wordt gebruikt, dat de uitspraak plotselijk jaaa wordt doordat er een N en en H voor staat. De à was vroeger een proefkonijn bij het uittesten van significaties omdat er een tilde boven stond, zonder succes omdat het systeem de A niet accepteerde.

Ā[bewerken]

Aletter7.png

De macron A is een A met microgolven omdat de horizontale streep rechtstreeks uit de magnetron komt. Van oorsprong is de Ā Lets, wat ook niet meer dan logisch is dat de meeste otters dit eenletterwoord perfect uit kunnen spreken. Door het streepje boven de A, heeft de Ā ook een platte klank. Deze platte klank wordt nergens anders gebruikt dan in Oost-Europa omdat men daar wel meerdere rare figuren en eenletterwoorden heeft.Ą[bewerken]

De ogonek A is een eenletterwoord die een staart heeft. De Ą komt aan zijn staart omdat dit eenletterwoord een nogal bizarre toon heeft die verdacht veel op een mengeling met een A en een U heeft. Dit heeft in feite niets met dat staartje te maken, maar dat staartje zit erbij om de Serviër te waarschuwen om de Ą in een woord bijna niet uit te spreken.

Ă[bewerken]

Aletter2.png

De A breve is de zus van de Â. De Ă heeft zijn pijltje omlaag en heeft de uitspraak van eh. De Nederlandse taalunie vond dit echter geen eenletterwoord om in de taal opgenomen te worden en heeft deze ook verbannen uit Nederland. De Ă heeft een zwaar leven gelijd na de uitzetting, maar heeft zijn plaats in het Roemeense en andere Oost-Europese alfabet gevonden. Ook kwam de Ă in Canada terecht omdat men de eh ook regelmatig gebruikt. Echter kon de Ă geen potten breken omdat men daar eh toch beter vond uit te spreken en men zich niet kon voorstellen hoe Canada met zulke Ă's eruit zou zien. Zou dus: Cănădă.

[bewerken]

De A breve on-fire is de broer van Ă en kleinzoon van Â. Ắ is het eenletterwoord dat in brand staat en zolang het sein brandmeester is gegeven zal dit eenletterwoord ook niet gebruikt worden. De uitspraak is inmiddels verbrand.

Ǟ[bewerken]

De A op wieltjes is het eenletterwoord dat op wieltjes staat, of dat op twee pilaren staat, het is maar hoe je het bekijkt. Ǟ is een vreemde, omdat deze A een aantal dingen op een hoop heeft gestapeld. Dat beïnvloedt de uitspraak ook: hea, welke soms ook wel eens in de MSN taal wordt gebruikt door de vrouwelijke gebruikers onder ons.

@[bewerken]

Het apenstaartje dat zwaar afgekort wordt als @ is een eenletterwoord die tevens staat voor een ziekte. Slechts heel weinig mensen weten dat deze rare omcirkelde A een eenletterwoord is, maar dit is dan ook nog nooit wetenschappelijk bewezen. Toch staat deze hier omdat het verdacht veel op een eenletterwoord beginnende met A lijkt en ook de kenmerken heeft. De uitspraak is echter wat vreemd. De @ heeft als uitspraak Eth, wat men schrijft als At. Deze uitspraak komt ook voor in Þ en Ð, hoewel er tussen die drie een verschil is. Niet alleen qua vorm, maar ook qua uitspraak zelf.

Å[bewerken]

Aletter3.png

De ringel A is het raarste eenletterwoord in de lijst; dit eenletterwoord is namelijk een plaats in Noorwegen! Echter zijn plaatsen die maar één letter hebben verboden in Noorwegen, maar toch is deze Å het zo ver weten te schoppen omdat de Å een woord is, dan wel een eenletterwoord, dus kon men in Noorwegen niets doen. Qua uitspraak is de Å ook vreemd omdat men altijd versteld staat van de uitspraak: namelijk òòhh!.

[bewerken]

De Omgekeerde A is een eenletterwoord die alles en iedereen over de kop kon krijgen met zijn onuitspreekbare uitspraak. Men is er overigens nu nog steeds niet uit, net als het einde van pi, die is ook nog onbekend. De ∀ heeft een oneindige uitspraak, misschien daarom.

ɑ[bewerken]

De alpha A is het kleinste eenletterwoord dat met een A begint. De ɑ stamt af van een mathematische formule. Deze heeft echter een wél uit te spreken naam, namelijk alpha, wat de naam ook zelf beweert. Dit eenletterwoord komt het minste voor in zinnen, dus bijna niemand kent ook het bestaan van dit eenletterwoord.

Ȧ[bewerken]

Aletter6.png

De A punt is de duidelijkste A ter wereld. Deze A is kort, maar krachtig. Met het ene puntje boven de A is Ȧ een kort uitgesproken A, nog korter zelfs als de À. Dit is ook de reden waarom niet iedereen de Ȧ goed kan uitspreken omdat Ȧ binnen 1 honderdste van een seconde moet worden uitgesproken.

Ǡ[bewerken]

De gammele A is een A die gammel is. Ǡ is in feite een A punt met een streep er bovenop. Dit zorgt ervoor dat iedereen de kick en de gedachte krijgt om deze A perfect uit te spreken. Want, er zijn verhalen dat, als men Ǡ verkeerd uitspreekt, dat dan de streep erboven om zal vallen op het slachtoffer die het waagde om Ǡ verkeerd uit te spreken namelijk àh in 1 honderdste van een seconde.

Ǻ[bewerken]

De misvormde Å is de mislukte tweelingbroer van Å. Ǻ heeft een verschil qua uiterlijk met Å omdat het rondje boven de A anders eruit ziet. Pas met een vergrootglas kan men het verschil zien. De uitspraak lijdt er echter niet onder.

[bewerken]

De accent grave des longes A is de A die alleen en uitsluitend voorkomt in het Vietnamese alfabet. is een apart eenletterwoord omdat de streep boven de A doorgetrokken is in een boogje. Dit is zeer zeldzaam in dit soort eenletterwoorden en is ook alleen te vinden in dit soort talen.

[bewerken]

De verdwaalde A punt is een eenletterwoord met een verdwaalde punt. De punt is zoals al te zien is aan de , verdwaald. Hier lijdt de uitspraak echter wel door, omdat men nu de A laag moet uitspreken zoals åaah.

Ⱥ[bewerken]

De doorgestreepte A is de broer van Ø en tevens een foutief eenletterwoord. Dit eenletterwoord was fout, dus werd deze doorgestreept. Niets meer aan doen, deze is fout. Omdat Ⱥ fout is moet men deze als aergh uitspreken.

Д[bewerken]

De de is een rare A die in zijn betekenis helemaal niets weg heeft van een A. Zelfs niet een klein beetje! Д is qua uitspraak de te noemen en ook hier is geen A in te bekennen. Rare jongens, die Russen.

̤̤̥̠̙̻̊̈̅̅̅̉̉̚A[bewerken]

Dit is gewoon een rare letter.


Overige eenletterwoorden die met een A beginnen zijn:

[bewerken]

[bewerken]

[bewerken]

[bewerken]

[bewerken]

[bewerken]

[bewerken]

[bewerken]

[bewerken]

[bewerken]

[bewerken]

[bewerken]

[bewerken]

[bewerken]

Α[bewerken]

А[bewerken]

Ɋ[bewerken]

Zie ook[bewerken]