"Enerverende economische era een eeuw elders"

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Epiforen en eufemismen: een emotionele extra editie ener eerbiedwaardige e-krant!


ATTENTIE!
AANZIEND ARTIKEL AANSCHOUWT ALLITERATIE!

Gij gaat genoeg gewaarschuwd genietend giechelen.
Onder overduidelijke, overmoedige Oncyclopedische ondersteuning.
Een elitaire eend. Engageert economie.

10 april 2013


EERSTE ETAGE - Enerdaags ervaarde een editeur entertainment exclusief een e-mail ener econoom. Eenvoudigweg eenduidig een erratum: economische e-mails eigenen een economieredactie en erbij eenzelfde economie-e-mailadres. Ergonomisch. Echter, een eerbiedwaardig etablissement eiste eerst eigendunkend even een entamering: echt erkende editoriale ergonomische eendracht en eensgezindheid. Eenentwintigste eeuw eigent elk essay egaliserend enkel een eindeloos elitaire etterbakkerige eindredactrice.

Egberts e-mail (Egbert, eerst ecoloog, erna econoom), erfde een enorm eindkapitaal ener echtgenoot: eenennegentigduizend euro. Een etmaal escaleerde eurocrises enorm: een eentweede eclipseerde. Egbert ervaarde een enerverende ergernis, eindeloze ellende. Egberts eierenboerderij ervaarde een echec en Egbert eindigde exorcistisch en eutanasie-eisend.

Egbert, een extravert ego, experimenteerde even een exit en Egbert emotioneerde emmerend een Engelse excursie en erdoorheen eiste Egbert equiperend enerlei enquêtes. Engelstalige Europese economen entameerden erdoor een "eerlijke" evaluatie. Eerdergenoemde evaluatie eindigde eenvoudig etterend en executeerwaardig. Een extreem egoïstische, economische erosie, ergert Egbert eeuwenlang. Een etmaal extrapoleren eerbiedigt enerzijds Egberts epatering.

Egbert ergert enzovoort: Europese effectenbanken epibreren een eenvijfde extrapolatie. Een economische ellende ecarteert enorm eenvoudig elfhonderdduizenden euro's en enkele Europese etnologen erbarmen eenderde eenmansbedrijven, ellendig empathisch en ergens excuserend eroverheen. Ertegenaan exclameren Europese economen. Echter enteren evenwel eenenzestigduizend eenmansbedrijven eensgezind een eindeloze etterput. Een eindresultaat ener evaluatie erover eerlijk ervaren eerbiedigt een emoe - een eerbiedwaardigheid evenmin!

Eergisteren, eer Egberts e-mail expedieerde, excuseerde Europa: een erratum. Erachteraan eiste Europa eenklaps een extra enorme euro-eenheid erdoorheen. Echt extreem ernstig, extremistisch en epidemieverwekkend! Estlands eed exalteerde Europese economieën, echter eroderen eenzelfde eenheid. Een Ecuadoriaan ervaarde eerder, Ecuador ervaarde eerder een echeq en Ethiopiërs ervaren ergerlijke ecoschadende edelgaswinningsprojecten, edelen en emirs. Exact expliqueerde Egbert erover, een enigszins eigenaardige evolutie en elders een eenduidig eufemisme. Een enerverende economische era embarkeert een eeuw elders.

Ethers etteren eentalig evenveel eenheidsworst erover: "Erbij!" en "Eruit!" - eigenlijk ecarteren erdoor enkele economische erwraakgevoelens erdoor - en extensiveren ervaren economen (eenzelfde echoot eigenste ego) eindeloos eenduidig een eindstrijd: een einde ener eeuw, ermede eenheid, eendracht en expliciterend.

Egbert eindigt een enorm eentonige e-mail eindelijk. Egberts egobewijzen expireren. Eerlijkheidsgehalve emigreert Egbert evenwel elders evasief. Ertegenaan, epateert Egbert, en een economisch epicentrum epidemieert Egbert evenmin.

Epiloog: een episode ener essay, eist een eindredacteur erbij en epo. Effectief editen eist eigenlijk enorme eenheden epo en erbij empathische, elegante eindredactrices en evenwel erbij erectiepillen. Economische euforie! Euroka!