OnWoordenboek:C

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Driehoek1a.pngIndex:
Hoofdpagina

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Getallen en zo.

C[bewerken]

Zie het alfabet

Caesaropapisme[bewerken]

Het Caesaropapisme is een ander woord voor het vaderschap van Julius Caesar. Caesar had immers verschillende opvoeders: Zeus (de echte vader) verwekte hem in een one-night-stand bij een geit (moeder). Later werd Caesar opgenomen in een herdersfamilie.


Catastrophe[bewerken]

Catastrophe/catastrofe is woord om aan te duiden dat iets flink mis is gegaan. Sommige mensen gebruiken dit vaak verkeerd. Je moet dit woord alleen gebruiken als je denkt dat iets helemaal naar de tering is geholpen! Sommige mensen gebruiken dit woord helemaal niet, zoals kabouter Plop, die alleen maar plopperdeplopperdeplop durft te gebruiken. Je mag dit woord alleen gebruiken als je het recht hebt gekregen van het land Nepal, omdat ze daar de meeste catastrofes hebben. Dus wees voorzichtig met gebruik van dit woord. Gebruik het alleen op een plaats, met recht tot het gebruik van het woord!


(Traditionele) Categoriesatieaandoening[bewerken]

Een traditionele categorisatieaandoening is een ernstige psychosomatische afwijking die optreedt na het veelvuldig categoriseren op online gratis encyclopedieën. De patiënt die aan deze aandoening lijdt, probeert zodanig obsessievelijk alles wat hij of zij in het dagelijks leven tegenkomt in categorieën onder te verdelen, dat zelfs zeer eenvoudige handelingen niet meer binnen afzienbare tijd kunnen worden uitgevoerd. Een veel voorkomend verschijnsel dat bij deze aandoening optreedt is, dat de patiënt niet meer het huis verlaat, omdat op straat zoveel auto's, fietsen en andere voertuigen die gecategoriseerd kunnen worden tegengekomen worden, dat de plaats van bestemming niet meer binnen redelijke tijd kan worden bereikt. Bij ernstige gevallen van de aandoening worden zelfs alle insecten, straattegels, huisgeveltjes, raamkozijnen, deurklinken, deurbellen op straat gecategoriseerd, en, wat zelfs nog tijdrovender is, ieder afzonderlijk onderdeel van elk product in winkels zoals supermarkten die bezocht worden. Tegen de aandoening zijn nog geen medicijnen ontwikkeld, het enige afdoende middel dat in de praktijk helpt, is een dwangbuis of afzondering op een zeer klein onbewoond eiland, waarbij de patient bij voorkeur onkundig gehouden wordt van welk materiaal de dwangbuis is vervaardigd, respectievelijk wat de naam en geografische lengte- en breedtegraad is van het eiland.

CD-Winkel[bewerken]

Cd1a.jpg

Een CD-Winkel - Een kortstondig verschijnsel van ronde de éénentwintigste eeuwwisseling. Het was een winkel waar de mensen beroofd werden van hun geld en als tegemoetkoming een ronde schijf kregen met een gaatje erin. Historici hebben geen idee of deze schijfjes bedoeld waren voor mannen om met zichzelf te spelen, of om het brein van het kwaad blij te maken. In ieder geval werd het door de intelligentsia van die tijd afgeraden er heen te gaan om kutmuziek aan te schaffen. Men kon zich namelijk door Limewire moeite en geld besparen. Gegarandeerd door de stichting BIG.

Centiflikker[bewerken]

Een honderdste van een flikker. Indien met een flikker een persoon wordt bedoeld kan via het hangen, trekken en vierendelen een centiflikker verkregen worden.

Centraleverwarmingsinstallatiebedrijvencomplexverbouwingsproblematieken[bewerken]

Jaja, één woord hoor! Het telt exact 70 letters. De betekenis zit volledig in het woord. Het woord wordt veel gebruikt in de bouw, vooral wanneer er een haar in de boter zit.

Cheeselach[bewerken]

De cheeselach is een niet authentieke, kunstmatig opgewekte lach door het uitspreken van het woord cheese, uitspraak: tsjiehies, een klanknabootser van het niezen. De cheeslach wordt vooral toegepast door humorloze mensen zoals azijnpissers en grapefruitsapdrinkers indien zij gefotografeerd worden. Het kan voorkomen dat de fotograaf uit onvrede met de serieuze gelaten van de gefotografeerden een langegrekt cheese (spreek uit: Tsjiehies met langegrerekte ie's) laat weergalmen door de ruimte (bedoeld wordt de ruimte waar wordt gefotografeerd dan wel gekiekt, niet de Kosmos of het Heelal) teneinde de gefotografeerden een cheeselach te ontlokken. Cheeslachers zijn op foto's te herkennen aan de niet gesloten ogen, die je verwilderd aankijken. Dit geeft een heel onnatuurlijk effect. De opengespreide ogen doen de lach gekunsteld en onoprecht overkomen. Vandaar dat in 2009 de Cheeslachbancampagne is gestart door de Vereniging ter Uitbanning van de Cheeselach. Deze campagne wordt in de volksmond ook wel aangeduid met de term: anticheeslachcmpagne. Bekende cheeslachers zijn Jan Peter Balkenende, Linda de Mol en Piet Paulusma. Op geen enkele foto van in boerka's geklede vrouwen was een cheeselach te ontwaren. Wij moeten hieruit concluderen dat boerkadraagsters mensen zijn die de gulle, spontane, hartelijke lach een warm hart toedragen.

Cirkel[bewerken]

Een Cirkel is een abstracte wiskundige vorm die erg veel weg heeft van een vierkant zonder hoeken. Over de oppervlakte van een cirkel is veel geschreven, vele formules zijn bedacht en veel mensen hebben er diep over nagedacht. Het was uiteindelijk een Oncyclopedist die bewees dat de oppervlakte van een cirkel inderdaad precies gelijk is aan 2x de helft van het cirkeloppervlak. Ook over de omtrek is veel geschreven. Nu is het eindelijk (door dezelfde Oncyclopedist) onomstotelijk vastgelegd dat de omtrek van een cirkel niets meer of minder is dan de helft van de omtrek, vermenigvuldigd met de dubbele omtrek, hoewel je het wel eerst moet kwadrateren en dan de wortel eruit moet trekken. Voor een preciezere berekening van de oppervlakte van een cirkel moet je de helft van de oppervlakte maal twee doen, daarna gedeeld door zes en vervolgens 2 keer het dubbele van drie.

Computer[bewerken]

Een Computer of PC (persoonlijke computer) is de naam voor een slimme rekenmachine. Voor de meeste mensen is het een enorm dure machine om Patience op te spelen. De computer is uitgevonden door Dr. Eggman, waarna zijn uitvinding zich tegen hem keerde en zichzelf kloonde. Tegenwoordig probeert de computer op allerlei mogelijke manieren het leven van zijn gebruiker te ruïneren. Een bekend voorbeeld is het Trojan Horse, dat je stad binnendringt waarna Griekse veroveraars iedereen dood maken en/of verkrachten. Nu je dit gelezen hebt zal je computer automatisch maatregelen nemen om te zorgen dat de bovenstaande tekst niet algemeen bekend wordt gemaakt.

Condoom[bewerken]

Een condoom is een soort gedegradeerd boterhamzakje met ribbeltjes wat men om de penis (in Brabbeltaal: Pjenis)doet. Men zegt ook wel dat het gebruikt wordt als voorbehoedsmiddel door heidenen, wat niet op de verpakking staat, maar er wel hoort te staan is: Voorbereiding: "Voor gebruik verwarm het object in een oven/magnetron zodat het lekker nat en kleverig wordt" ,Na gebruik kom je in de Hel, want God heeft de pik op condoomdragers.

Cremeren[bewerken]

Dit is een
Afbeelding Chefzegel.png
OncyChef

Cremeren is zonnebaden voor de opgebranden. Iemand kan ervoor kiezen om onder de grond te gaan liggen na een periode die voor iedereen anders is om daardoor allerlei vitamines niet te ontvangen van de zon, waardoor diegene lijkbleek wordt en totaal niet fysiek aantrekkelijk, maar deze persoon kan er ook voor kiezen om te gaan cremeren in een brandende oven, in plaats van een aantal brandende UV-lampen of onder een brandende zon. Cremeren is een relatief snel proces dat iemand snel een gezond kleurtje bezorgt, om vaak daarna als traditie direct voor een lange tijd het zilte zeewater op te zoeken ter afkoeling. Cremeren wordt veelal als te duur beschouwd, gezien de grote hoeveelheid zonnebrandolie/-crème die daarbij opgebruikt wordt.
Driehoek1a.pngIndex:
Hoofdpagina

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Getallen en zo.