Oncyclopedia:Artikel van de week

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Shortcut:
ON:A

ARTIKELUITLICHTING

Iedere week buigt zich een team van deskundigen uit verschillende disciplines, variërend van Humorologie tot de studie van shell-shock, zich over de teksten die er op de Oncyclopedia worden geproduceerd. Gekleed in de voorgeschreven veiligheidskleding (gasmaskers, rubberen handschoenen, kaplaarzen met stalen neuzen), beoordelen deze gestaalde en geharde individuen genoemde teksten op een aantal kwaliteiten, zoals daar zijn:

  • humorloosheid
  • grofheid
  • smakeloosheid
  • onbegrijpelijkheid

en enkele minder belangrijke punten als

  • lelijke opmaak
  • taalverkrachting.

Uit de constante stroom ehm.... teksten, die op de Oncyclopedia ontstaan, wordt eenmaal per week een onbepaald aantal artikelen genomineerd, die alle door een even onbepaald aantal geïnteresseerden worden doorgelezen. Elk kan dan maximaal één stem (voor of tegen) hechten aan één artikel per stemronde. 24 daarvoor ingehuurde proefpersonen (en één labrador) tellen dan op donderdagavond of op zondagavond de stemmen, en het artikel waarvan het totaal het positiefst is, prijkt dan gedurende ongeveer een halve week op de Hoofdpagina.

Het spreekt vanzelf, dat het personeelsverloop op deze Oncyclopedische afdeling erg hoog is. Wij zoeken daarom altijd nominators, stemmengevers en stemmentellers om deze ondankbare klus iedere (halve)week weer te klaren.

Wilt u zichzelf opgeven om deel uit te maken van deze vrolijke doch ernstige groep, bedenk dan dat dat de Oncyclopedia zich niet verantwoordelijk stelt voor schade of kosten, opgelopen tijdens dit smerige en gevaarlijke werk. Wel zijn er voor het aandragen ter nominatie speciale tangen en pincetten voorradig, evenals vacuum verpakkingsmateriaal. Voor nominering en stemming kunt u, als u echt wanhopig bent, zich op 'dit kantoor' vervoegen.

Artikelen van de maand

Oorspronkelijk werd een "Artikel van de maand" ingesteld, toen het nog onzeker was hoeveel het aantal bijdragen zou bedragen. Vrijwel meteen werd dit veranderd in "Artikel van de Week", niet omdat het aanbod al zo hoog was, maar omdat wat er binnenkwam ruimschoots voldeed aan bovengenoemde kwaliteitseisen.

Artikelen van de week

Ziezo, één per week dus. Stemmen van maandagmorgen tot zondagavond, en dan de grote telling. Een systeem dat bijna drie jaar zou meegaan!

2006

2007


2008

2009


Artikelen van de halfweek

Er was geen houden meer aan aan de groei van de Oncy: de ene genialiteit na de andere werd genomineerd, veldslagen geleverd, stemmen bij opbod verkocht... Het werd tijd om twee artikelen per week uit te lichten. Aangezien er maar plaats is voor één, werd gekozen voor uitlichten op zondagavond voor het eerste gedeelte van de week, en op donderdagavond voor het tweede gedeelte van de week.

2009

2010


Artikelen van de week

Om de serene kalmte die zich op de Oncy in de nazomer van 2010 had geïnstalleerd te eerbiedigen, werd (en wordt) er weer zoals vanouds één keer per week uitgelicht. Wanneer de creativiteit der Nederlandstalige Schrijvers (jawel, met hoofdletter) weer losbarst, dan wordt het uitlichttempo weer opgevoerd.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


Notenbalk