Oncyclopedia:Forum:De status van het Foreign Office

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Forum: Index > Forum:De status van het Foreign Office
Let op: Dit forum is al 3664 dagen verlaten. Dus het is gearchiveerd - de discussie is over. Bewerk deze pagina dus niet, tenzij je wat nuttigs hebt te melden.


Zoals u allen weet, is er sinds kort het Foreign Office, een Intercyclopediaans vertaalproject, waar Lars een initiatiefnemer van is.

Er is echter wat verwarring ontstaan over de status van dat project, aangezien er twee dingen met elkaar vermengd zijn, namelijk:

  1. het vertalen van elkaars beste artikelen,
  2. Een daaruit voortvloeiend "ambassadeurschap", met andere woorden, de vertaler van de Oncy zou dan ook de oncy vertegenwoordigen.

We hebben daarover hier en hier gesproken en zijn toen tot de conclusie gekomen, dat iedereen (uiteraard) positief stond tegenover dit vertaalproject, maar niet tegenover de voorgestelde status van het project en die van de medewerker daaraan (in dit geval dus Lars)

Ten eerste is het de gemeenschap die bepaalt, wie de Oncyclopedia vertegenwoordigt (in feite kan iedereen de Oncy tot op zekere hoogte vertegenwoordigen, zolang die persoon weet, dat er op de Oncy overeenkomst over is en het onderwerp niet omstreden is).
Ten tweede was er al eens (tijdens de oprichting van de ambassades op UnMeta), besloten, dat CartoonistHenning onze "officiële" Ambassadeur in het buitenland is.

Bovengenoemde vermenging blijft echter toch voor verwarring zorgen. Zo ontstaat aan de ene kant de indruk bij Lars en het FO, dat wij het vertaalproject niet zo zien zitten en aan de andere kant is er bij Lars en het FO nog steeds onduidelijkheid over dat ambassadeurschap.

Uit naam van de gemeenschap hier wil ik daarom de volgende officiële verklaring doen uitgaan naar het Foreign Office.


Dear sirs and madams of the Foreign Office,

There has been some confusion regarding Oncyclopedia's attitude towards the Foreign Office, due to the mixing of two different functions regarding the FO.

  1. The translation part,
  2. The status of "ambassadors"

Everybody on Oncyclopedia supports the translation project wholeheartedly. It is a good initiative, so let there be no doubt about that. But But we have a problem with a so called ambassadorship connected to the project.

For a start, we already have an embassy, on UnMeta, and a chosen ambassador: Gebruiker:CartoonistHenning. Second, we do not see the Foreign Office as more than a project, like UNews or Undictionary and the people that work on it have the status of project assistants, or, from our point of view: project leaders, no more, no less. And third, but surely not least: a representative for Oncyclopedia should be appointed by the community, not by him or herself.

So we say: Foreign Office, Yes! the mixing of translation and ambassadorship no, at least not in this form.

We hope that the confusion is out of the air. Thank you for your attention and success for the FO. Oncyclopedia supports every intercyclopedian initiative and if there is need for help, Lars can always call on the people here to help.


Commentaar/opmerkingen/bezwaren danwel iets grappigs[bewerken]

En daar is dan weer een reden dat ik moest weten wat er laatst speelde: zelfs als ik niet het ambassadeursschap erkende, beschouwt Fire Wolf zich wel als ambassadeur en kwam dus al snel met een verklaring naar de Assemblée Internationale, inderdaad, al voor hij mijn vraag had gezien. Enfin, ik wil best duidelijk maken bij de FO dat Henning de vertegenwoordiger is, maar dan zouden de FO en UnMeta permanent in elkaar verstrengeld raken en dat was juist niet de bedoeling. In afwachting van oordeel van Henning en Neree. | Write on! L. Catepé - Mess - Log | 13 jan 2010 09:09 (UTC)

And there we get another reason I had to know what going on: even if I didn't recognise myself to be the Ambassador (which, normally, I toned down to Representative,) Fire Wolf does see himself as the Brazilian Ambassador and soon enough he came with his statement to the Assembly, indeed before he'd seen my question to him. Enfin, I could make clear that Henning is the Dutch Representative in the FO, but that would mean the FO and UnMeta are intertwined forever, which was not what we wanted. Awaiting Henning's and Neree's judgement. | Write on! L. Catepé - Mess - Log | 13 jan 2010 09:09 (UTC)

PS - Link from Assembly to here made. | Write on! L. Catepé - Mess - Log | 13 jan 2010 09:10 (UTC)