Oorlog

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Artikelen over kommer en kwel


Hij is ongelukkig. En jij?

Oorlog bestaat uit oor en log.
~ Kapitein Overduidelijk over oorlog

Oorlog is geen vrede.
~ nogmaals Kapitein Overduidelijk over oorlog

Oorlog is het niet kunnen met elkaar praten.
~ Zielenknijper over oorlog

Oorlog is een anale fetish.
~ Sigmund Freud over oorlog

In Sovjet Rusland, oorlog begint JOU!!


Hé, dat ben ik!
~ Mars over oorlog

WAT????
~ Zwitser over oorlog

Topvoetbal is net zo iets als oorlog.
~ Rinus Michels in maart 1971 over oorlog

Een beeld van een typische oorlog, al zijn deze foto's van bijna 100 jaar terug.

Oorlog is een nutteloos tijdverdrijf waarin mensen en walvissen elkaar afslachten om geld, voedsel, water en/of een klein stukje land. Oorlog lijkt een soort spelletje dat niemand lijkt te kunnen winnen, omdat het gros van de deelnemers de pijp uit gaat, en de eigenlijke winnaars de oorlog zelf niet hebben meegemaakt, maar alleen het materiaal hebben geleverd.

't Misverstand[bewerken]

Omtrent oorlog doen zoveel misverstanden de ronde, dat deze situatie een aparte behandeling vereist, alvorens dieper op het onderwerp in te gaan.

Onduidelijke verklaring[bewerken]

Vooraleer ten strijde te trekken, dient een oorlog verklaard te worden, anders telt hij niet. Het bizarre en tot talloze misverstanden leidende hierbij is, dat een verklaarde oorlog een onduidelijke en mysterieuze bedoening blijft tot historici hem minstens een halve eeuw later nóg eens verklaard hebben, zodat de schaarse overlevenden eindelijk te weten komen wat er eigenlijk gaande was toen zij hun hachje redden, en hun medemensen het hunne erbij inschoten.

Tegenstrijdig geweld[bewerken]

Een oorlogsverklaring heldert dus niets op, en dit zou men een "tegenstrijdigheid" kunnen noemen, ware het niet dat dit wéér een misverstand in het leven zou roepen, met name dat de verklaarder van een oorlog "tegen strijd" zou zijn, terwijl historische verklaringen van oorlogen iets anders concluderen. Men diene dus het woord "tegenstrijdigheid" omzichtig te gebruiken wanneer men het over oorlog heeft in het bijzijn van lager geschoolden en pacifisten.

Misverstane verordeningen[bewerken]

Af en toe ontstaat een oorlog doordat een militair een uitlating van zijn overste verkeerdelijk opvat als een kans op promotie door doortastend handelen, en meer dan eens was een luciferloze rookgrage officier de onwetende oorzaak van een internationaal conflict door een ondergeschikte niet beleefd om een vuurtje te vragen, maar luidkeels "Vuur!" te brullen.

Geschiedenis[bewerken]

De hedendaagse krijger lijkt alleen in zijn beharing nog op zijn primitieve voorvaderen.

Over de eerste oorlog ooit is niets bekend, omdat deze hoogstwaarschijnlijk gevoerd werd door nog onontwikkelde mensen, maar we kunnen er ons wel iets bij voorstellen. Er werd dus naar naar "die smeerlappen aan de overkant" met stenen gegooid en met knuppels geslagen, tot de mensen zich langzamerhand ver genoeg ontwikkelden om zonder oorlog te kunnen leven om elkaar met stokken met een punt eraan te kietelen te plagen te lijf te gaan. Toen de mens nog iets verder ontwikkeld was, zeg maar ten tijde van het oude Egypte, kwamen er al paarden met wagens, en zelfs pijl en boog aan te pas. Een aantal eeuwen later begon oorlog, samen met de beschaving, noordwaartser te trekken, tot bij de Grieken. Grieken waren zelfs al in staat met elkaar te vechten, in plaats van met anderen. In het oude Griekenland waren er plekken waar ze helemaal bezeten waren van oorlog, zoals bijvoorbeeld Sparta. Hier werden kinderen van heuvels afgerold, daarna in de wildernis achtergelaten en vervolgens in een soldatenopleiding gedropt: je kan het zo gek niet bedenken of er werd wel vooruitgang gemaakt.

 1. Later kwamen in Italië nog meer mensen die oorlog wilden voeren, de zogenaamde "Romeinen".
 2. Dezen voegden het gebruik toe van verfijnde manieren om legeronderdelen zich over eender welk terrein te laten voortbewegen, alsmede schilden, en zware artillerie (machinale versies van intussen ouderwets geworden katapultjes en boogjes).
 3. De val van het Romeinse Rijk veroorzaakte geen kwalitatieve achteruitgang van het oorlogvoeren: de bezigheid was ver genoeg ontwikkeld om zich vanzelf te ontplooien, zodat uit de Romeinse creativiteit, over een tijdspanne van ongeveer tweeduizend jaar, zowel de terreinwagen, het Ministerie van defensie als de moderne oorlogsindustrie ontstond.


Twee millennia geschiedenis in drie zinnen (ten bewijze hiervan speciaal genummerd): Oncyclopedia doet het weer!

Oorlog in de media[bewerken]

Oorlog is één der belangrijkste leveranciers van wereldpersvoedsel, en journalisten zouden het verschijnsel niet graag zien verdwijnen. Ze zijn er zozeer aan verslingerd, dat ze staan te trappelen om een oorlog, liefst in een ver en exotisch land, te mogen gaan verslaan, terwijl de oorlogvoerenden ter plaatse hun best doen om elkaar te verslaan. Wanneer echter een collega de opdracht krijgt toegewezen, is de verslagenheid groot.


De beste en meest ervaren oorlogsverslaggevers houden niet alleen de oplage van hun krant, de kijkcijfers van hun televisiezender, de lezers van het eerste en de kijkers van het laatste op de hoogte, maar hebben ook invloed op het verloop van een dergelijk conflict. De meeste topmilitairen zijn zo slecht bediend door hun eigen inlichtingendiensten, dat ze de bewegingen van de vijandelijke legers en de bedoelingen van de aanvoerders ervan liever uit de krant, via een nieuwsuitzending of dankzij Wikileaks vernemen: sneller en betrouwbaarder. Diezelfde media gebruiken ze meteen ook om zelf propaganda te verspreiden over hun eigen nobele gelijk en daaraan verbonden welverdiende successen en strategische terugtochten, en over de lafhartigheid van de even schaamteloze als minderwaardige vijand. Aan beide zijden zijn het ook alleen deze topfiguren die de bruikbare informatie kunnen scheiden van de propaganda, en zelfs dán slaan ze nog wel eens de bal mis.

Zingend naar het slagveld[bewerken]

Een doorsnee oorlog wordt uitgevochten op een slagveld. Dat wordt ruim op tijd van een lokale landbouwer gehuurd, overigens zonder verplichting om het achter te laten zoals het aangetroffen werd. Naar dat slagveld trekken de soldaten al zingend of anderzijds musicerend.

Heldenzang[bewerken]

Omdat in den beginne de muzikale vaardigheden van de mens even weinig ontwikkeld waren als de militaire, werd alleen de menselijke stem gebruikt om de soldaten mooi in de pas naar het afgesproken slagveld te laten marcheren. Uit die vervlogen tijden dateren stapliederen zoals "Erika", "Ein Heller und ein Batzen" en "Dix kilomètres à pied". Het laatste leverde overigens de inspiratie voor de duizend meter lange afstandsmaat van het decimaal stelsel.

Trommels en trompetten[bewerken]

Een vernieuwing kwam eraan toen men het bronzen tijdperk inmarcheerde, en er trompetten, bazuinen en trommels konden gemaakt worden, die veel meer geluidsvolume konden voortbrengen dan de menselijke stem. Men noemde deze ensembles "fanfare", naar de allereerste tamboer-majoor, Tullius Fanfarus Minor. Het nog immer "Fanfare van honger en dorst" stamt uit deze tijd.

Turkse mars[bewerken]

Pogingen om het standaardorkest in te schakelen bij militaire operaties mislukten jammerlijk, wegens de omslachtigheid van een aantal der instrumenten. Uiteindelijk waren het de Turken die in de XVIIde eeuw een op de fanfare gebaseerde mobiele variant van het orkest lanceerden, met als voornaamste doel de vijand auditief te terroriseren alvorens in beeld te komen. Deze succesvolle tactiek verspreidde zich over de gehele Islamwereld, maar niet daarbuiten: in andere culturen vond men het wijzer om eerst oorlog te voeren en dán uitgebreid te musiceren, bijvoorbeeld bij het triomfantelijk binnenmarcheren van een ingenomen stad.

De XXIste eeuw[bewerken]

Heden ten dage is de wereldbevolking zodanig murw geslagen door muziek allerhande die overal door luidsprekers schalt, dat de militaire waarde ervan hopeloos gedaald is. Soldaten worden in voertuigen en doodse stilte naar de fatale plek gebracht, en wee degene die betrapt wordt op het neuriën van een wijsje. Af en toe, tijdens een nationale feestdag bijvoorbeeld, wordt er nog wel eens een optocht gehouden, opgeluisterd door een wandelend muziekkorps, of wordt er plechtig een kazerne definitief gesloten op de tonen van een pittige mars, afkomstig van een CD-tje. Zelfs dán hebben de soldaten moeite om in de pas te lopen, terwijl ze toch hebben kunnen oefenen met datzelfde CD-tje.

Puntentelling[bewerken]

De puntentelling bij oorlog is niet eenvoudig, en het bestuderen waard. De som van de punten moet steeds 0 zijn, aangezien er, op de wapenfabrikanten en -leveranciers na, eigenlijk geen echte winnaars zijn, hoewel de term "winnaar" wel gebruikt wordt. Een "goed gevoel" kwestie, eigenlijk. De puntentelling hieronder is als volgt: de winnaar krijgt deze punten van al zijn verliezers(vb in tabel x punten: 2 tegen 2, de winnaars krijgen x punten, de verliezers -x punten, 1 tegen 3, de winnaar krijgt 3x punten de verliezers elk -x punten) In de verdeling ervan zijn verschillen.

Veldslagtype Puntententelling
Alleen gaan: 5 slagen = 2 p, per overslag +1
Vragen en meegaan: 8 slagen = 2 p, per overslag +1, alle slagen = 10 p
Abondance: (9) 5 p, (10) 7p, (11) 8p, (12) 9p, zelf uitvechten
Kleine Miserie: Geen slagen = 6 p
Grote Miserie: Geen slagen = 8 p
Open miserie: Geen slagen = 12 p, na troel = 24 p
Troel: 9 slagen = 4 p, per overslag +2, alle slagen = 20 p
Solo: 13 slagen = 30 p (zelf uitvechten)
Solo slim: 13 slagen in troef = 50 p (normaal uitvechten)
Minste Vrouwen: 2 strafpunten per vrouw;

punten gaan naar degene(n) zonder vrouw
(indien iedere strijder één vrouw heeft
worden er geen strafpunten afgetrokken)

Indien meerdere strijders samen miserie of een variant gaan is de puntentelling als volgt:

 • Indien alle strijders die voor miserie gingen geslaagd zijn of allemaal niet geslaagd zijn, krijgen of verliezen ze elk de punten alsof ze alleen miserie zouden spelen.
 • Indien niet alle strijders die voor miserie gingen allemaal gewonnen hebben, winnen noch verliezen de strijders die niet voor miserie gingen punten, de winnende miseriestrijders krijgen de punten alsof ze alleen miserie zouden spelen.

Soorten oorlogen[bewerken]

Wapenfabrikanten ontwerpen het gekste materiaal, en kunnen het meest onschuldige gebruiksvoorwerp in een oorlogsmachine omtoveren.
 • Burgeroorlog: hier vechten mensen die elkaar niet mogen met elkaar. Deze oorlog is voorbehouden aan de burgers van éénzelfde staat: buurlanden en andere vreemde mogendheden dienen zich afzijdig te houden tot de oorspronkelijke bevolking gehalveerd is.
 • Biologische oorlog: dit is een techniek waarbij beide partijen op elkaar niezen en ziektes overbrengen.
 • Psychologische oorlog: vervelende oorlog waarbij mensen elkaar gek proberen te maken. Een goed voorbeeld hiervan is de koude oorlog, waarbij beide partijen hun uiterste best deden om hun ruimtevaartprogramma en atoombommen te promoten. Luisteren naar Gerard Joling valt hier ook onder.
 • Taxi oorlog: een begrip dat helemaal nergens op slaat, en toch de wereld bezig houdt. De wereld van taxichauffeurs, taxiconstructeurs en taxibedrijfdirecteuren, welteverstaan.
 • Wereldoorlog: oorlog waarvoor iedereen in de hele wereld bang is (wapenhandelaars niet meegerekend), maar waarvan de filmversie iedereen (behalve de veteranen) zover krijgt om gezellig genietend toe te kijken hoe mensen afgeslacht worden.
 • Totale oorlog: variant op de vorige, waarbij ook burgers recht hebben op bombardementen, executies en andere voorrechten die normaal aan militairen zijn voorbehouden, behalve de goedkope alcohol en sigaretten. Op deze oorlogen is de spellenreeks "Total War" gebaseerd.
 • Star Wars: oorlog tussen sterren (Hollywood-, Bollywood- en andere), lang geleden in een melkwegstelsel hier ver vandaan.
 • Topvoetbal: wie te netjes blijft is verloren.
 • Guerrilla: het allerkleinste formaat waarin een oorlog momenteel verkrijgbaar is. Van Latijns-Amerikaanse oorsprong, waar woeste vegetatie oorlogen op ware grootte verhindert, en waar dus het begrip "oorlogje" letterlijk genomen wordt. Omdat deze letterlijke vertaling kinderachtig klinkt (zoals in "oorlogje spelen"), wordt wereldwijd, dus ook buiten de jungle, de originele Spaanse term gehanteerd.
 • Whale Wars: bij deze vorm van oorlog zijn geen mensen betrokken maar zijn het walvissen die elkaar afslachten. De doden en gewonden spoelen dan aan op de dichtsbijzijnde kusten, waar ze de lokale bevolking voor jaren van walvisvlees voorzien. Tenminste, als ze snel genoeg aanspoelen, want vaak komen deze slachtoffers vooral in het nieuws omwille van de stank die hun ontbinding afgeeft.

Trivia[bewerken]

 • Frankrijk is gedoemd elke oorlog te verliezen die het aangaat behalve als ze hulp krijgen van de Theelurkers.
 • Je kan veel over Duitsers zeggen, maar ze zijn goed in oorlog voeren.
 • In Zwitserland staat het woord "oorlog" niet in het woordenboek.

Reeds verschenen[bewerken]

In voorbereiding[bewerken]

Zie ook[bewerken]


Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
10 maart 2011
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Khadafou.JPG
Gezellige Gewapende conflicten

Wereldwijd
Wereldoorlogen (I · II · III · IV) · Koude Oorlog · WK Voetbal 2010 · Eerste Internetoorlog
Nederland
De Grote Nederlandse Oorlogen · Nederlands-Friese Oorlog · Koffieoorlog
Patatoorlog · Prijzenoorlog · Tachtigjarige Oorlog · Televisieoorlog · Slag om Wolluk
Midden Oosten
Golfoorlog · Grote Olieoorlog · Tweede Gazastrookoorlog · Zesdaagse Oorlog
Ergens anders
Amerikaanse Burgeroorlog · Dierenoorlog · Kabeljauwoorlogen · Slag om Wiener-Schnitzel · Smurfenoorlogen · Taalstrijd