Salische Wet

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Salische Wet, of voor de latinisten Lex Salica, is het eerste wetboek ter wereld dat ooit door mensenhanden geschreven is. Het omvat, jawel lezer, allerlei wetten, met als bedoeling dat het volk zich daaraan zou houden.

Ontstaan[bewerken]

Dit is een
Pieperster5.png
PEER

Toen de Romeinen Gallië aan de Frankische boer Clovis afstonden, werd hij baas van het gebied. Hij dacht dat je op een betere manier je centen kon verdienen dan als boer, dus liet hij de eerste versie van de wet schrijven[1]. Deze wet maakte van Frankrijk[2] een zeer vrij en democratisch land, met als lijfspreuk:

 
 
Fryheyd, ghelyckheyd ende brœdersgap!
 

 

Dus zo ontstond het democratische Frankrijk.

Echter...[bewerken]

Een bladzijde uit de eerste druk van het boek
Clovis tracht een bladzijde der Salische Wet te lezen

Clovis was niet tevreden met deze wet, want hij verdiende nog geen geld door de baas te spelen. Het was toch zíjn land? Dat hebben de Romeinen hem zelf gezegd. Hij liet de wet aanpassen met als uitkomst dat de burgers klauwen met belastingen moesten overdragen aan Clovis. Het nieuwe motto werd:

 
 
De senaet ende't volck der Francen
 

 

Maar...[bewerken]

Clovis, die verwend begon te worden, was nóg niet tevreden. Hij besloot zelf te leren schrijven[3] en ging aan de slag met de Salische Wet. Zelfs daarna nog werd de wet vele malen veranderd. De laatste versie onder Clovis maakte van Frankrijk een machtig koninkrijk, waarbij Clovis als regerend vorst alle macht des lands in handen had. Het motto:

 
 
Den staet, dat benne ic
 

 

Inhoud[bewerken]

De Salische Wet is, ondanks dat de naam anders doet vermoeden, niet één wet maar een verzameling ervan, uitgedrukt in een boek. Het boek bevat bladzijden van perkament, een kaft van leer en letters van inkt.

Staats- en regeringsvorm[bewerken]

Bouncywikilogo.gif
Voor de uilskuikens die de afgelopen eeuwen onder een rots hebben gelegen zonder krant of Twitter, heeft Wikipedia ook een artikel over: de Salische Wet.

Dit is een belangrijk punt dat de Salische Wet beschrijft, want een land dat die wet handhaaft, is altijd een monarchie. (UUanneer een lant de Salische UUet nastreeft, isteese verpligt eene konincryk, keyserryk, ofte iets derghelyke te syne.) Ook is de Salische Wet voorstander van de eenheidsstaat, waarbij elk gebiedsdeel van een rijk als één moet worden beschouwd. (Gheliefe is elce ghewest ende marc eener ryk eenen gheel.) En ten slotte heeft de regerende vorst de functie als staats- en regeringshoofd en heeft deze alle macht in handen. (Aen't hooft des lants sit den koninc, hy is den belangerykste ende heeft alle uytvœrende kragt inde hande.)

Religie en justitie[bewerken]

Volgens de Salische Wet is er godsdienstvrijheid in het land. Echter, dit geldt enkel voor de regerende vorst. Alle andere moet hem volgen. (De koninc is vry omte kiese in't gheloof, de meedemensch heeft den koninc te volghe.) Iedereen die niet dezelfde religie heeft als de koning zal worden gestraft. (Eenieder die den koninc niet volghe in't gheloof, sal uuorde ghestraft.) Dit deel der wet is wel een klein beetje overbodig, aangezien de koning zelf vrij is om te straffen, wanneer en waar het hem uitkomt. (De koninc is vry omte straffen waer ofte wanneer hy uuille.)

Burgerrecht[bewerken]

Filips II, die de Salische Wet definitief maakte in Spanje

Het minst zwaarwegende punt in de wet, aangezien het gewone volk als minderwaardig werd beschouwd en onderaan de piramide stond. Sterker nog, de burgers waren zelf verantwoordelijk voor hun bestaan, maar dat werd goedgepraat als vrijheid. (De burgher is vry om selfe den dinge te dœn omte leeven.) Verder zijn er geen stukjes over het gewone volk.

De Salische Wet vandaag de dag[bewerken]

Nog vandaag de dag is de Salische Wet in talrijke landen van kracht, of wetten zijn hierop gebaseerd. Een bekend voorbeeld: in de VS heeft de burger geen recht, behalve dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen bestaanszekerheid. Ook is het in Perzië verplicht als burger om het geloof van het staatshoofd na te volgen. En natuurlijk is het stukje over koningschap in alle monarchieën ter wereld van kracht.

Spanje[bewerken]

Spanje is tegenwoordig het strengst in de Salische Wet. Dit komt omdat koning Filips II tijdens zijn zeggenschap de grondwet veranderde. Dit was op vele punten in zijn voordeel, al zei hijzelf dat het beter voor iedereen was. De wetsverandering viel niet in goede aarde in de Nederlanden, die toen in opstand kwamen, maar dat is een ander verhaal.

Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
18 januari 2016
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Gezichtshaar voor den Triomf.jpg "Hoezee, dit is een Middeleeuw!"

Altria Pendragon · Astrologie · Augustijnen · Jheronimus Bosch · Carnaval · Clovis · Complot · Draken · Jan van Eyck
El Cid · Filips de Schurk · Filips de Viezerik · Kaas · Karel de Grote · Kasteel · Merlijn · Mohammed
Monarchen uit de Monarchenfamilie der Hamburgers die niet belangrijk genoeg zijn om een eigen artikel te hebben
Salische Wet · Sint Bonifacius · Sint Gekkigheid · Sint Kerk · Sint Maarten · Sint Trappe
Sir Lancelot · Snorri Sturluson · Tempeliers · Thomas van Aquino · Tijl Uilenspiegel


Referenties[bewerken]

  1. Hij kon zelf niet schrijven
  2. Zoals Clovis het noemde, naar zijn eigenste volkje
  3. Zo voorkwam hij dat iemand anders de wet in zijn/haar voordeel schreef