TAXI!

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
TaxiTrans02.GIF

'k Zat ooit in een taxi met Mini en Maxi, hieruit volgt aldus: 'k neem nooit nog de bus!
~ Urbanus van Anus over zowel zijn favoriet vervoermiddel als zijn favoriet duo.

"TAXI!" is de luid geroepen bezweringsformule die op eender welk deel van onze planeet een vervoermiddel uit het niets laat opduiken. Bij gebrek aan verbeelding wordt het tevoorschijn gekomen voertuig meteen ook "taxi" genoemd. Uit puur medelijden met verbeeldingsloze medemensen worden beide toepassingen van het woord in éénzelfde artikel behandeld.

Er was eens...[bewerken]

...en uit het duister de nevel duikt hij op: de onverbiddelijke zoener TAXI!

Mensen wiens belangstelling voor geschiedenis niet verder teruggaat dan de datum van hun eigen geboorte, verbinden het woord "taxi" automatisch met een voertuig op wielen. Maar ook dieren kunnen als taxi dienst doen, alsmede sleden, kano's en glijschermen. In een grijs verleden, dat door dichterlijk aangelegden wel eens "de nacht der tijden" wordt genoemd, was er eens een stappensmoeë wereldburger die zijn frustratie uitte door hard "TAXI!" te roepen, en kijk: daar kwam een vervoermiddel opdagen! Hieruit wordt vaak afgeleid dat het vervoermiddel hierdoor ook ontstaan is. Anderen beweren dat het al bestond, en dat het logisch was dat met deze kreet het gelijknamige vervoermiddel kwam opdagen. Het zal voor eeuwig en drie dagen onduidelijk blijven of de kreet het vervoermiddel, of het vervoermiddel de kreet creëert.

Techniek[bewerken]

Het oproepen van een taxi beperkt zich niet tot de kreet: er hoort een gebaar bij. Dat bestaat uit het opsteken van de rechterhand, met gestrekte wijsvinger[1], terwijl men de rechtervoet op de weg zet, en de linker op het trottoir houdt. In de Sahara of op de Noordpool vergt dit laatste enige verbeelding, maar in deze streken komt deze vaak vanzelf[2].

Indien de taxibehoevende zijn kreet te lang rekt, dan duikt een exemplaar als dit op. De kost van de rit is dan ook evenredig aan de lengte van het voertuig.

Taxikweek[bewerken]

Taxikwekerij in Taichung (Taiwan).

Taxi's worden van oudsher gekweekt in speciale taxikwekerijen, waarvan de befaamdste die van Taichung in Taiwan, en die van New York City zijn. Omdat men daar uitsluitend de gele variëteit kweekt, die dan naar alle uithoeken van de wereld wordt uitgevoerd, zijn veel mensen de mening toegedaan dan een taxi per definitie geel is, en zijn ten onrechte wantrouwig wanneer hun "TAXI!" een zwart, rood of groen exemplaar oplevert.

Taichung[bewerken]

Oudste kwekerij, begonnen met panda's omstreeks 1500 vóór C. Sommige bronnen vermelden 1500 ná C., en dromedarissen in plaats van panda's, maar de firma in kwestie, de "Taichung Noble Taxis", heeft al meermaals kunnen aantonen dat het telkens om misleidende laster ging, uitgaande van het concurrerende "Taichung Nimble Taxis". Het zal niemand verbazen dat er tussen beide bedrijven een langlopende gerechtsprocedure gaande is, die betrekking heeft op de gelijkenis tussen de initialen van beide firma's.

New York City[bewerken]

De beroemde "Pony Express" is de op één na oudste taxikwekerij ter wereld, gestart toen de stad nog "Nieuw Amsterdam" heette. Hun eerste taxi's waren pony's, dan stapten ze over naar paarden, vervolgens op paard en koets, om dan uiteindelijk over te stappen op de gemotoriseerde versies.

Geel[bewerken]

Nee, dit zijn geen taxi's, al zouden ze dat kúnnen zijn. Helaas zijn deze plastic eendjes niet van enig mechanisme voorzien, en een taxi die alleen maar kan dobberen loont de moeite van het "TAXI!" roepen niet.

Zowel in Taichung als in New York City waren de taxi's van in den beginne geel. De Taiwanezen schilderden hun panda's geel, en de Nieuw-Amsterdammers deden insgelijks met hun pony's. Beiden geven hiervoor dezelfde reden op: veiligheid. Deze kleur valt immers goed op in het verkeer, en wie iets geels ziet bewegen op de weg zal automatisch een sprongetje opzij maken, ongeacht of het over een panda of over een auto gaat. Voor een gele panda wordt zelfs nog iets verder opzij gesprongen, maar deze zijn zeer zeldzaam geworden. De sprong opzij van de zwakke weggebruikers verlaagt hun sterfte, en verhoogt de efficiëntie van de taxi's. Ongele taxi's veroorzaken dan ook veel meer verkeersongevallen[3] dan gele, en het wantrouwen van taxigebruikers die na het onmisbare "TAXI!" een taxi in een andere kleur zien opduiken, hebben misschien niet helemaal ongelijk wanneer zij denken dat dit niet ten volle als een taxi kan beschouwd worden.

Te land, ter zee, maar altijd in 't geel![bewerken]

Inspiratiebron en creatie: de watertaxi, typisch XXIste-eeuwse vondst!

Taxi's komen niet alleen op het land voor: sinds New York in november 2012 met de voeten in het water heeft gestaan, wordt daar ook het fenomeen "watertaxi" waargenomen, geïnspireerd door het frustrerende beeld van taxi's die wel in het water stonden, maar er niet in rondreden.

Sigaretten rollen en dingen uitvinden[bewerken]

Een snuggere New Yorker, Kevin Stuyvesant, kwam tijdens het te drogen leggen van een nat pakje sigaretten op het idee om een aantal van deze waterstaanders om te bouwen tot heuse varende taxi's. De New Yorkse watertaxi werd meteen immens populair, vooral bij de inwoners. Volgens eminente psychologen, waaronder onze geliefde Professor W. Druyff, zou dit te verklaren zijn door een drang van de New Yorkers om het spook der nagedachtenis aan het watertrauma te bezweren.

Venetië in het verweer[bewerken]

Kort na de presentatie van de eerste watertaxi, kwam er uit Italië, via de Italiaanse gemeenschappen in Amerika, hevige reactie op de New Yorkse bewering dat dit de allereerste watertaxi was. Venetië gaat er immers prat op dat vier vijfden van het transport aldaar over het water plaatsvindt, en dat een groot deel van dat transport uit taxi's bestaat. Men heeft de Venetianen uiteraard beleefd, geduldig, en met een vleugje medelijden diets gemaakt dat ze technisch gezien wel gelijk hebben, maar voor eeuwig en altijd zouden overschaduwd worden door de al eerder aangehaalde gewoonte van de gewone burger om alleen gele taxi's als taxi's te beschouwen.

Taxiverwante beroepen[bewerken]

  • Taxidermist: dermatoloog die zich uitsluitend per taxi verplaatst.
  • Taxipost: dienst ten behoeve van postbodes die te oud zijn geworden om nog de trappers van hun fiets rond te krijgen.
  • Taximeter: beambte die de lengte van taxi's meet ten behoeve van statistieken betreffende de lengte van files.


Kinderkoetske.JPG
Populaire vervoermiddelen

Auto · Bus · Duikboot · Fiets · Lift · Luchtballon · Raket · Roltrap · Ruimteveer · Schip
Segway · Tank · Taxi · Tractor · Tram (Tweerichtingtrams) · Trein · Vespa · Vliegtuig · Vouwfiets


Notenbalk[bewerken]

  1. Indien men de middelvinger gebruikt dan ontstaat een hevig onweer, slaat de bliksem in op de vinger in kwestie, en rijdt een lege taxi triomfantelijk over het dode lichaam.
  2. Er wordt daarginds ook stevig gehallucineerd, en de wilde verhalen over het aspect dat de taxi's daar kunnen aannemen zijn legio.
  3. Volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek wordt 76,3 procent van de verkeersongevallen veroorzaakt door taxi's die niet geel zijn. Wie ervaring heeft met de cijfers van deze nobele instelling, weet dat met 76,3 procent van hun statistieken geknoeid wordt, een cijfer dat zij zelf ook grif toegeven. Omdat het doorredeneren hierop tot hoofdpijn en zelfmoordneigingen kan leiden, is het aangeraden om deze voetnoot te laten voor wat zij is (een voetnoot dus), en terug te keren naar het artikel. Dat bevat bovendien prentjes, en deze voetnoot niet.
Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
9 december 2012
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.