VIC

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een absolute vikker moet niet verward worden met een absolute vokker.

VIC is in de sociologie (de leer van de menselijke samenleving en haar verschijnselen) een classificatie voor bepaalde dorpen met overeenkomstige eigenschappen, te weten: vis, inteelt en cocaïne. Het viel Bert de Groot (praktiserend hobbyist in de psychologie, sociologie, pathologie, biologie, ecologie en economie) op dat deze drie zaken tezamen in bepaalde dorpen veelvoorkomend zijn.

De term VIC kan zowel voor het desbetreffende dorp als het individu gebruikt worden. Een inwoner uit een VIC-dorp wordt vaak “vikker” genoemd, een inwoner die ook daadwerkelijk inteelt product is, frequent cocaïne gebruikt en beroepsmatig in de visserij actief is, wordt een absolute vikker” genoemd. Inwoners die niet in het desbetreffende dorp geboren en getogen zijn worden als import vikker” betiteld. Veelal, maar niet altijd, dragen vikkers traditiegetrouw een gouden oorbel met een zeeanker. Hetgeen opmerkelijk is, immers de inteelt is duidelijk in het gezicht van het inteeltproduct zichtbaar, een anker-oorbel is in deze overbodig.

Belangrijkste VIC dorpen[bewerken]

De belangrijkste VIC geclassificeerde dorpen zijn:

  • Volendam - Een bekend inteeltproduct hiervan is de zanger Jan Smit. Uit onderzoek blijkt dat er in het 22.000 inwoners tellende dorp meer cocaïne in het rioolwater was aangetroffen dan men in de binnenstad van New York aantreft. Voorts is Volendam bekend vanwege de Volendamse ziekte, een ernstige hersenafwijking als gevolg van inteelt.
  • Urk - Tevens een bekend VIC dorp, inwoners hiervan hebben zelden iets buiten de gemeenschap ervaren, laat staan geslachtgemeenschap gehad buiten het dorp.
  • Arnemuiden - Een plaats in Zeeland die iedere weldenkende geürbaniseerde Zeeuw zal mijden. Arnemuiden is tevens het distributiecentrum voor de verspreiding van cocaïne in de Zeeuwse markt. In het telefoonboek zal meer dan de helft van de bewoners de achternaam Van Belzen of Van de Ketterij bezitten. Hieruit blijkt dan ook het gebrek aan genetische variatie.

Daarnaast zijn er nog semi-VIC dorpen, voorbeelden hiervan zijn Scheveningen en Yerseke.

Kijk nou naar het misvormde lichaam van die arme vikker!

Wetenschappelijke verklaring[bewerken]

Er is weinig bekend over het verband tussen vis, inteelt en cocaïne. Wel is onomstotelijk vast te stellen dat deze drie zaken vaak tezamen voorkomen. Hier zijn een aantal theorieën voor:

  • De mensen in vissersgemeenschappen hebben weinig sociale interactie met mensen buiten het dorp. De mensen leven in een middeleeuwse plattelandideologie waarin mensen de geachte hebben dat het nu eenmaal normaal en gezond is met je neef of nicht te trouwen en gemeenschap te hebben. Immers jullie zijn toch bij dezelfde kerk aangesloten. Dit zou het verband verklaren tussen vis en inteelt.
  • Omdat er in de dorpen niets, maar dan ook werkelijk niets de ervaren en beleven valt, hebben mensen eerder behoefte te experimenteren met cocaïne.
  • Omdat de bekrompen dorpsinwoners andere middelen zoals cannabis ‘voor negers’ beschouwen, zullen zij zich eerder tot cocaïne wenden.
  • Omdat de handel in vis veel geld oplevert, dan wel opgeleverd heeft (familiekapitaal). Kan men zich gemakkelijk ‘het witte goud’ permitteren.

Er zijn meerdere theorieën, maar deze zijn niet met een empirisch experiment valide te toetsen.

Pathologie[bewerken]

Over vis is weinig ziekelijks over te melden, immers, wij eten en hebben daarom baat bij de door de vikkers geleverde vis. Echter, overbevissing wereldwijd is een groot probleem, vikkers dragen hier voor een groot gedeelte aan bij.

Een mooi voorbeeld van inteelt is de zogenaamde Volendamse ziekte (PCH2, een ernstige hersenafwijking), deze komt veelvuldig voor door een gebrek aan genetische variatie. Het generatie op generatie kruisen van neven en nichten leidt tot diverse aandoeningen en afwijkingen, hetgeen middels wetenschappelijk onderzoek in de genetica als ongezond kan worden betiteld. Zelfs vanuit Darwins “Origin of Species” kan afgeleid worden dat inteelt leidt tot een zwakke en zieke mens. Ook zijn inteeltproducten ronduit lelijk te noemen. Hun gezicht vertoont vaak sporen van inteelt. Daarnaast zijn er diverse aangeboren afwijkingen zoals het missen van een vinger of het hebben van een stompje.

Opmerkelijk is dat bij dieren er door wetenschappers gemakkelijk gesproken wordt over inteelt, bij mensen heeft men hier meer moeite mee. Er heerst een taboe op het onderwerp. Het is voor stedelijke mensen dat ook vreemd dat men nu eenmaal binnen de familie gemeenschap hebben.

In veel (wetenschappelijke) literatuur kan men vinden dat cocaïne diverse schadelijke uitwerkingen heeft op het menselijk brein. Daarnaast is het zeer verslavend voor de gebruiker. Voorts financiëert het de georganiseerde misdaad.

VIC-index[bewerken]

Om een onderverdeling te kunnen maken in hoe VIC een dorp of vikker nu is, heeft dhr. De Groot de onderstaande formule ontworpen:

[math]\displaystyle{ f_{v,i,c}=\frac{2v+6i+2c}{10} }[/math]

Met behulp van de formule kan er een cijfer van 0 tot 10 worden gegeven aan iedere parameter (v voor vis, i voor inteelt en c voor cocaïne) en zo de VIC-index berekend worden. Omdat inteelt de meest belangrijke parameter is, heeft deze een hogere weging. Uit de formule ontstaat een getal dat de mate van VIC weergeeft. Bijvoorbeeld Volendam heeft, met v = 8, i = 8 en c = 9 een index van 8,2. Dorpen met een score van boven de 6,5 worden als VIC-dorpen beschouwd.