Primaat

Uit Oncyclopedia
(Doorverwezen vanaf Aap)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een primaat, of in de volksmond een aap.
Obama

De primaten (in de volksmond ook wel apen genoemd) staan in het algemeen bekend als de gedegenereerde mens. Apen zijn in de loop der eeuwen het lopen verleerd, incluus het praten en het logisch nadenken. Ook zijn ze de fatsoensregels vergeten en kennen ze geen principes meer, behalve het gedragen als een aap, zowel letterlijk als figuurlijk. Wel een opmerking vooraf: de primaat zal in de loop van het artikel gewoonweg "aap" genoemd noemen, omdat het nu eenmaal inkt bespaard.

Levensloop[bewerken]

Met levensloop wordt niet het enorm oninteressante leven van één aap met een rokje beschreven en uitgewerkt. Nee, de biologische tijdslijn wordt afgegaan, waarin wordt beschreven hoe de aap zo slim, en vooral later dom is geworden.

In den beginne[bewerken]

Charles Darwin op archiefbeeld.

In den absolute beginne waren er geen apen. In het begin waren er uitsluitend kleine nietszeggende celletjes, vissen, reuzeninktvissen en Spongbob-achtigen met vervelende kwallen die er ook nog eens bij kwamen. Daarom wordt dat deel van de gehele evolutietheorie overgeslagen.

In het begin, dan wel omtrent de eerste signalen van de aap, waren er voor de duidelijkheid geen mensen, in tegenstelling tot wat veel mensen denken na het lezen van de introtekst, waarin vermeld staat dat de apen zo goed als gedegenereerde mensen zijn. Het stuk zou anders zichzelf enorm tegenspreken, en Charles Darwin zou dan zichzelf een mens genoemd hebben (buiten het feit gelaten dat hij er zelf één is). De mens was er zodoende niet, maar de apen waren er op een wel. Naar schatting waren de apen er al 65mjg (lees: miljoen jaar geleden, géén millijoule per gram!), wat vrij lang geleden is voor de aap op zichzelf. Toch blijft het een schatting, omdat de aap voor de uitsterving van de dinosauriërs een verborgen bestaan leidden vanwege diezelfde dino's. Omdat zij leefden met de dinosauriërs, leefden zij hoog in de bomen of in grotten, want op de grond kwamen ze niet, in angst dat ze door een op hol geslagen tyrannosaurus rex onder de voeten gelopen zou worden.

De uit-de-grot-of-boom-koming[bewerken]

De natuurlijke vijand van de aap: de dinosauriër.

De aap leidde zodoende een verborgen bestaan, maar op een gegeven moment, ongeveer 65 miljoen jaar terug, stierven de dino's uit door de welbekende meteoriet. De apen overleefden dit uiteraard[1], door slim te zijn (lees: het optimaal benutten van de mogelijkheid door vrij en logisch te kunnen denken) en gebruik te maken van gereedschap en andere materialen om zichzelf te beschrermen.

Toen de dinosaurus dus uitgestorven was, was de aap opeens van zijn grootste vijand af, en kon de aap dus voorzichtig omlaag uit de boom komen, of de grot verlaten. De aap begon zich op het land te verplaatsen, hoewel er altijd apen waren die de situatie niet vertrouwden, en in de boom of grot bleven.

Het ontstaan van de mens[bewerken]

De apen die op het land gingen leven, begonnen zich zichtbaar meer te ontwikkelen, en zij leerden om gereedschap optimaal te benutten. Ook kwamen ze erachter dat kruipen, of voortbewegen op vier ledematen veel te vermoeiend was. De aap ging staan en lopen. Ook was deze het zat om te spreken, want hij ging tekeningen maken die elk andere aap ook begreep[2]. In feite was de aap erachter gekomen dat hij geen aap was, maar slechts een onderontwikkelde mens. Zeer simpel te verklaren: de vis is een onderontwikkelde hagedis, omdat de hagedis wel de moeite nam om boven water te komen en de vis niet, die in miljoenen jaren die volgden ondanks alles toch gewoon een vis bleef, en de hagedis uiteindelijk een hagedis werd.

Toch, ondanks dat alle apen doorkregen dat ze mensen bleken te zijn, wisten ze niet dat ze überhaupt "mens" waren, want ze zonden net zo goed "oek oek aargh aargh" zijn, al zou zelfs Linnaeus dat niet verzonnen kunnen hebben, als wetenschappelijke naam voor de mens, of aap. Sterker nog, Linnaeus was er nog niet eens, dus is deze alinea in principe overbodig te noemen.

Aap blijkt mens[bewerken]

Figuur A beeldt de ontwikkeling van de mens uit, en figuur B beeld de ontwikkeling richting het zijn van de mens, en later de degenerering van de primaat uit.

De aap schijnt een mens te zijn, een doorbraak in de ontwikkeling aller dieren. Toch duurde het nog een tijd voordat de ontwikkelde mensen het zélf ontdekten. Het was inmiddels al een handjevol jaren voor Christus[3] dat de mens begon te praten. Daarmee wordt niet schreeuwen, krijsen en andere onverstaanbaar gebraak bedoeld, maar het spreken in een grammaticale taal.

Vanaf nu, in verband met de betekenisloosheid, oftewel een tijdperk waarin apen noch mensen iets te maken hadden omtrent dit vehraal, worden er ongeveer bijna een handjevol jaren overgeslagen, tot ergens rond de jaren 1760-1780. Vanaf deze jaren kent de mens al verschillende gemeenschappelijke talen, maar de wetenschappelijke kant van de taal is nu het punt waarin dit verhaal verder gaat. Toen Linnaeus tot het idee gekomen was om alle planten en dieren hele andere namen te geven dan dat ze eerst hadden, om de verzuiling nog te erger te maken[4], wilde hij hiermee een monopolie binnen de biologie verzilveren, als officiële wetenschappelijke benaming voor alle organismen. De mens zou onder de naam "homo sapiens" komen te vallen, en alle andere planten, dieren en andere organismen zouden hetzelfde lot te wachten staan.

Nu de mens "officieel" een homo sapiens heette, waren er toch nog genoeg mensen[5] die de oude woorden nog gebruikten.

Mens blijkt ook aap[bewerken]

Om verdere feiten duidelijk te maken: de aap bleek een onderontwikkelde mens te zijn, aldus onderzoeken die gehouden zijn voor biologen. Toch wist men wel dat "wij" afstamden van de oer-apen van vóór de dino-dood. Dit schiep verwarring, want de apen die in de bomen en planten bleven, hebben nooit echt een volwaardig mens (lees: übermensch) kunnen worden, terwijl zij wel de kennis ervoor hadden. De enige dingen die deze "apen" niet konden, was lopen en praten zoals wij nu doen. Dit was de doorbraak op de vraag of er niet achtergebleven mensen waren, die niet meeontwikkelden richting het zijn van een mens, zoals algemeen bekend is. Ookal liepen de apen tijdens het officieel erkend zijn van een mens, gelijk, toch begonnen de apen die achter geraakten, het spoor van de ontwikkelde mens kwijt te raken. Dit heeft de biologen moeten besluiten dat de mens in het algemeen een homo sapiens, én een primaat kan zijn.

De onontwikkelde mens, de primaat[bewerken]

De doodshoofdaap.

Kort samengevat, doordat de niet-ontwikkelde aap weigerde om de grot of de boom uit te komen om verder te ontwikkelen tot het zijn van een mens, had de aap zijn eigenlijke lichaamsbouw niet anders gekent dan de lichaamsbouw die deze nu heeft. Deze aap had wel eerst geprobeerd om te kunnen lopen, omdat zijn soortgenoten dat ook deden, maar omdat later zijn soortgenoten totaal niet meer op hunzelf leken, aangezien deze (ondertussen geworden) mens driekwart van al zijn/haar haar kwijt was, en opeens rondliep met stokken in zijn hand en allerlei rare dingen deden die zij totaal niet kenden. De aap ging weer kruipen, of lopen op vier ledematen, en zich weer als voorheen gedragen, hoewel zij zich wel meer op de grond begaven. De primaat, zoals deze genoemd wordt, om alle aapachtigen te noemen, de mens erbuiten gelaten, heeft zich sinds het de rug toe keren van de nog in ontwikkeling zijnde mens, niet of meer verder ontwikkeld, hoewel de degenerering nog steeds gaande is (zie: maki).

Misverstanden[bewerken]

Primaten worden vaak apen genoemd, maar deze naam is alleen relevant voor de aap, een der hoogontwikkeldste primaten en afkomstig uit India. Ook vergeet men vaak dat de mens, de kroon der schepping, een primaat is. Velen vergeten zelfs dat de mens tot het dierenrijk behoort, en zien hem als een eigen, superieur ras. De FBI en de Talibaan werken er gelukkig tezamen aan om deze verschrikkelijke misverstanden onze wereld uit te helpen.

Soorten[bewerken]

Er zijn vele soorten primaten, die alle op een eigen manier uniek zijn. Aangezien zelfs een artikel op oncyclopedia niet genoeg is om al deze schone schepselen te bespreken, zal ik mij er toe houden, slechts de bekendste soorten hier voor u op te noemen:

Een aap.

De aap[bewerken]

Deze soort, afkomstig uit India, is een genot voor het oog. Apen spelen veel er lustig op los en zijn zeer aardige dieren. Geen kwaad kan over deze mooie wezens gesproken worden. Hun natuurlijke voedsel bestaat uit vruchten als banaan, framboos en appel. Op zoek naar deze voederbron trekken zij de gehele jungle door. Er zijn maar twee dieren barbaars genoeg om deze kinderlijk vrolijke schpeselen aan te vallen en op te eten: de gemene Bengaalse tijger en de cobra. Als een groep apen een van deze vijanden tegenkomt, verweert zij zich op een bijzondere manier: zij klimmen in de dichstbijzijnde boom en eet al het daar aanwezige fruit op. Zij wachten geduldig tot de belager weg is, en als een van hen moet poepen gooit hij dit naar het monsterlijke roofdier.

De makaak[bewerken]

De makaak is, ondanks de gelijkenis en nauwe verwantscap met de aap, een vreselijk monster. Hij stroopt zijn thuisland, de diepe jungles van Afrika, af op zoek naar fruit en eieren, een spoor van vernieling nalatend. Het volgende is geschreven over de makaak door Alfred Brehm, de grote natuurvorser:

De makaak is een wezen, verwant aan de aap, dat zonder twijfel het verschrikkelijkste aller wezens is. Op mijn Nijlreis ben ik verschijdende malen een groep makaken tegengekomen, en elke keer vielen zij mij en mijn negerknechten aan en stalen ons proviand. Voor de meest wrede schepselen op onze aarde kan ik nog wat goeds zeggen, omdat ze er mooi uitzien, of omdat ze alleen gewonde dieren tot prooi nemen. De makaak echter mist een dergelijke edelmoedigheid, en zijn gezicht is niet om aan te zien. Ik zou het niet betreuren als hij uitstierf.
~

Als zelfs het grote baken der barmhartigheid zo over een dier mag spreken, dan moet dit dier wel gruwelijk zijn.

Een maki.

De maki[bewerken]

De maki is een grappig diertje dat zijn thuis vind op de savannen van Madagaskar, een eiland voor de kust van Mexico. Hij lijkt op een kruising tussen de wasbeer en de eerder besproken aap. Maki's houden ervan om tijdens de schemering te dansen, wat de filmmaatschappij Dreamworks inspireerde tot haar monsterproductie Madagaskar. Maki's doen echter ook andere dingen: ze spelen zeer graag een spel dat lijkt op het verstoppertje dat onze kinderen zo graag spelen. Hun voedsel bestaat uit insecten en knollen, die ze uitgraven met hun bijzonder stevige klauwtjes. Deze klauwtjes gebruiken zij ook om hun ergste vijand, de kat, weg te jagen, al vluchten zij wanneer hen de kans wordt gelaten. Tegenover mensen zijn de maki's zeer vriendelijk en het zijn makkelijke en liefdevolle huisdieren.

De paus[bewerken]

De paus is ook een soort primaat, al is te vertellen dat er sprake is van een denigrerende mens, dus geen aap.

De mens[bewerken]

Mensen, zoals u en ik, zijn ook primaten. Informatie over de mens als soort hoef ik u niet te geven; wij zijn allen mensen, dus u hoeft alleen maar te kijken wat u en uw vrienden gewoonlijk doen.

Zie ook[bewerken]

Voetnoten[bewerken]

  1. Anders zouden wij, ja, u leest het goed, wij, het niet na kunnen vertellen, en zou u, ja, u leest het goed, u, dit niet kunnen lezen!
  2. Uiteraard rekenen we de vrouwtjes ook mee, alleen is "hij" wat algemener.
  3. In verband met de standplaatsgebondenheid van dit onderwerp kan een anderhalf miljoen jaar tot "een handjevol" gerekend worden
  4. Lees: het verschil tussen arm en rijk nog groter maken
  5. In verband met het feit dat hier geen vorm van standplaatsgebondenheid te herkennen is, is "genoeg" géén correct gebruikt woord, aangezien 99% van de gehele wereldbevolking nog het oude simpele woord gebruikte. Sterker nog, 98% had toentertijd nog niet eens van de officiële biologische namen gehoord!