Astrologie

Uit Oncyclopedia
(Doorverwezen vanaf Astroloog)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
AstroloogThuis.GIF

Is uw buur een astroloog, hou de toekomst dan in 't oog!
~ Oud Chinees gezegde

Oplichters!
~ Jomanda over astrologen.

Astrologie is niet astronomie.
~ Kapitein Overduidelijk

Astrologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het ontkrachten van de onzin die verteld wordt door de aanhangers van de intussen in de meeste beschaafde landen als sekte beschouwde astronomie. Omdat deze "astronomen" echter over een eeuwenoude en goed geoliede lobby beschikken, is het vak van astroloog al even veel eeuwen een zware dobber.

't Misverstand[bewerken]

Één der grootste misverstanden waartegen de astroloog vecht, is de dubbele dwaling als zouden de planeten en sterren die wij waarnemen

 1. verschillen in grootte;
 2. klein lijken doordat ze ver van ons af staan.

Niets is minder waar en meer door elkaar gehaspeld, zeggen de astrologen en de astrologische waarheid is astronomisch eenvoudig, zoals de beroemde Vulgaarse astroloog Jean-Pol "Stanislas" Oroskop ooit in een milde bui zei: de planeten die wij waarnemen

 1. zijn precies allemaal even groot, met een doorsnee van 12.756 kilometer, drie meter en zeven centimeter[1] voor de planeten, en het honderdvoudige voor de sterren;
 2. lijken verschillend in grootte doordat ze niet even ver van ons af staan.

Deze eenvoudige waarheid werpt een heel ander licht op het onrechtvaardige lot dat Pluto onlangs was beschoren, en het spreekt vanzelf dat zich onder de verdedigers van Pluto's planeetstatuut niet enkele, maar alle astrologen bevinden.

Knikkeren[bewerken]

De planeten in de meest onmiddellijke omgeving van de onze, in een poëtische weergave waarbij de onderlinge afstanden opgeheven zijn, en het ontbreken van enig diameterverschil duidelijk wordt. Oplettende lezers zullen ook merken dat Pluto wel degelijk vertegenwoordigd is, alsmede Krypton en Xanadu.

Hun theorie omtrent de gelijkheid in doorsnee der hemellichamen werd zo vaak in het belachelijke getrokken met bijnamen als "het kralensnoer" en "de knikkertheorie", dat deze laatste uiteindelijk, zo ergens halverwege de XVIIIde eeuw, als geuzennaam werd geadopteerd, en in 1977 door de Unesco officieel werd goedgekeurd. De naam van de theorie tenminste, want de theorie zelf wordt nog steeds met hand en tand bevochten door de sekte der astronomen, de aan hen verbonden (en machtige) lobbies, en de meeste grote religies.

Iets aan de knikker[bewerken]

Astrologen werden ook millennia lang vervolgd omdat zij beweerden dat niet alleen de ons omringende hemellichamen, maar ook de planeet Aarde rond was. De wereldwijde erkenning van de rondheid van de Aarde was voor hen een grote stap vooruit, maar voor hun theorie omtrent de gelijke diameter der hemellichamen moeten zij nog dagelijks ten strijde. Zelfs het bezoek aan de maan in 1969 speelde niet in hun voordeel, omdat Frank Wolff, de vierde (en te vaak vergeten) astronaut van de Apollo 11 missie die te voet vertrok om de afstand af te stappen met een rolmeter (en uit de omtrek de diameter af te leiden), nooit meer teruggezien is, en niemand meer bereid was om zijn experiment over te doen. Momenteel is de enige persoon die een dergelijke maanwandeling wil uitvoeren de excentrieke Andrew Douglas Alexander Thomas Bruce, 11th Earl of Elgin, afstammeling van de even excentrieke Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin, die aan het begin van de XIXde eeuw als astroloog in Athene werkzaam was, en daar op het lumineuze idee kwam om de planeten door een beeldhouwer te laten nabootsen in marmer. Deze marmeren knikkers van elk 25 cm. diameter kregen van de Atheners de ludieke naam "Elgin Marbles", en zijn nog steeds te bezichtigen in het British Museum.

De Lijn[bewerken]

Een in 1491 opgerichte scheurgroep van astrologen, helemaal niet blij met de (schijnbare) ongeloofwaardigheid van de astrologische wereldeindevoorspellingen (zie verder), kwam nét voor het einde der Middeleeuwen met een verfrissend nieuw inzicht op de proppen: wanneer alle planeten uit één stelsel een exacte rechte lijn vormen, met hun zon ster aan één der uiteinden, dan zou de combinatie van zwaartekrachtvelden leiden tot het opgeslokt worden van de planeten door deze zon. Zolang deze situatie zich niet voordoet, kan de theorie niet getoetst worden, en de wereld wacht nog steeds vol spanning af. De scheurgroep, die al verscheidene keren een andere naam heeft aangenomen, gaande van het oorspronkelijke "Leyngheright Ende Doembereydt" tot het huidige, meer gestroomlijnde "De Lijn", bloeit intussen, en heeft miljoenen aanhangers wereldwijd.

Astrologie door de tijden heen[bewerken]

Vóór er sprake was van mensenrechten, deinsden astrologen voor niks terug om een sterrenhemel te krijgen, weer of geen weer.

Astrologie is van alle tijden, en wortelt dan ook in de nacht der tijden. Tenminste, als bezigheid. Als wetenschap wordt ze pas serieus beoefend sinds de val van het Romeinse Rijk, en kende ze geen noemenswaardige spectaculaire evolutie sinds het einde der XVde eeuw, een occasionele verfijning van het observatiegereedschap daargelaten. Daarom wordt astrologie voornamelijk met Middeleeuwen vereenzelvigd: in die duizendjarige periode werd ze enerzijds het sterkst verguisd, en anderzijds het meest intensief beoefend, en zelfs aan universiteiten onderwezen. Deze periode wordt in de vakliteratuur dan ook vaak die van de "Strijdende Astrologie" genoemd. Tijdens de Renaissance en vooral de daaropvolgende Verlichting veranderde de tactiek van de tegenstanders, en trachtte men de astrologie in een hoek te drukken door ze te negeren of als bakerpraatjes af te doen. Het positivisme van de XIXde eeuw zocht alle heil in zuiver aardse wetenschappen, en er waren twee wereldoorlogen nodig om deze wetenschap weer in een bredere belangstelling te krijgen.

Fauna en flora in het universum[bewerken]

Astrologen houden zich niet alleen bezig met het lokaliseren, analyseren en inventariseren van hemellichamen, maar bestuderen ook de invloed ervan op de aardbewoners, en leiden er de toekomst uit af . Deze activiteit is hen ten allen tijde zeer kwalijk genomen door allerlei religies, die dit beschouwen als stroperij op hun jachtdomein. Astrologen baseren zich voor deze kunde op de stand van een aantal sterrengroepen, zoals die doorheen het jaar vanop de beide halfronden te zien zijn.

Noord en zuid[bewerken]

Het noordelijk halfrond wordt beheerst door een plantenriem die maandelijks een sterrengroepering laat zien die met enige fantasie kan gezien worden als een sterk geschematiseerde weergave van een plant, terwijl het zuidelijk halfrond over een analoge dierenriem beschikt. Evenaarslieden kunnen beide zien, zolang zij met beide voeten pal op dat equatorlijntje staan, en de poolbewoners (ijsberen en pinguïns) moeten het stellen met elk één ster pal boven hun hoofd, die zij de schuld geven van elke klimaatverandering[2]. Doorheen die regelmatig opschuivende "tekeningen" (precies halverwege een maandelijkse periode zijn er dus twee opeenvolgende half te zien) bewegen zich een aantal planeten, en de combinatie van een bepaald riemteken met bepaalde planeetstand wordt een "huis" genoemd: zo kan het sterrenbeeld van de Selder zich bijvoorbeeld in het huis van Venus bevinden, en aldus de invloed van dit sterrenbeeld op de mens sterk beïnvloeden (afhankelijk ook van de afstand tot de aarde van de betrokken hemellichamen). De werking van de "riemen" wordt opgedeeld in drie categorieën: invloed van een sterrenbeeld op het karakter van wie "onder" dat sterrenbeeld wordt geboren, invloed van een actueel van kracht zijnd sterrenbeeld op wie onder een ander sterrenbeeld is geboren, en informatie over de toekomst van de planeet vanwaar de waarnemingen worden gedaan (in ons geval dus de Aarde). Alle drie de bezigheden worden gemeenzaam het "trekken van de horoscoop" genoemd, naar de in deze kunde meest bedreven astroloog aller tijden, de al eerder vernoemde Jean-Pol "Stanislas" Oroskop, die zijn uitspraken altijd liet voorafgaan door het laten trekken van een speelkaart. Die kaart had met de hele zaak niks te maken, maar hij vond dat zulks bijdroeg tot een aangename sfeer.

Plantenriem (noordelijk halfrond)[bewerken]

Een greep uit de sterrenbeelden van de Plantenriem (druk op F5 om er andere te zien)

Sterrenbeeld Van Tot Karakter
Savooi 21/12 20/1 Heeft een voorliefde voor namen die met een onpare letter beginnen, en veterdrop. Even winterhard als het sterrenbeeld zelf, maar heeft dan weer gemakkelijk last van lentekriebels, zomerhitte en herfstkleuren.
Wortel 21/1 20/2 Beschikt van bij de geboorte over een zeer breed gevoel voor humor, en gaat al poetsen bakkend door het leven. Statistieken wijzen uit dat de grote meerderheid met rood hoofdhaar door het leven gaat[3].
Radijs 21/2 20/3 In totale tegenstelling tot de Wortel, gaat de Radijs gebukt onder een totaal gebrek aan gevoel voor humor. Talloze mensen gaan moeiteloos door het leven met een dergelijke karaktertrek, maar die worden tenminste niet gepest omwille van knalrode bolle wangen en groen haar, een combinatie die mooi afsteekt tegen sneeuw en witte muren.
Selder 21/3 20/4 Wordt gekenmerkt door een onverzadigbare nieuwsgierigheid naar al wat met de voortplanting heeft te maken, en vanaf de puberteit met een onblusbare seksuele appetijt. Casanova was een beroemde Selder.
Bloemkool 21/4 20/5 Ook de onder dit teken geboren mensen vallen op door een lichamelijk kenmerk, dat naar hun sterrenbeeld genoemd wordt: bloemkooloren. Deze oren zijn zowel groot als fantasierijk gevormd. Ze functioneren uitgenomen goed, wat in combinatie met de muzikale aanleg van de Bloemkool al een impressionante reeks topmuzikanten heeft geleverd.
Ajuin 21/5 20/6 Ajuinen vinden drie keer per dag het buskruit, en twee maal per week het warm water uit, maar schrikken uiteindelijk terug voor het wiel. Zij zijn er fier op wanneer hun sterrenbeeld als scheldwoord wordt gebruikt, en nóg fierder omdat het de bijnaam van de bewoners ener wereldstad is.
Erwt 21/6 20/7 Onder dit teken geboren worden biedt een grotere kans op het verwerven van de prinsessenstatus, ongeacht het geslacht bij de geboorte. Erwten die kans willen maken op een goed huwelijk, kiezen een Wortel als partner.
Pompoen 21/7 20/8 Onder dit teken geboren worden biedt een grotere kans op het in dienst treden van een toekomstige prinses, maar een kleinere kans op een huwelijk ermee. Duels tussen Wortels en Pompoenen zijn dus dagelijks nieuws in landen met een adellijke traditie.
Knolraap 21/8 20/9 Knolrapen durven al eens een bos te rooien omdat het belet de bomen te zien, en vice versa. Deze karaktertrek wordt gecompenseerd door het opzetten van boompjes over milieuzaken.
Warmoes 21/9 20/10 Probeert een artistieke aanleg te verzoenen met een oorlogszuchtig karakter door militaire accommodatie van een leuk kleurtje te

voorzien, met een voorkeur voor groene en bruine tinten. Houdt van vlaggen.

Rammenas 21/10 20/11 De eeuwige twijfelaar, die zich immer voor dilemma's geplaatst ziet. Heeft genoeg fantasie om zich een wereld zonder fantasie voor te stellen, maar niet genoeg om dit beeld ook aan anderen door te geven.
Prei 21/11 20/12 Maakt bij het begin van iedere maand goeie voornemens, behalve in februari. Loopt alleen tegen staanlampen.

In streken waar boeren en tuinders zich voor het zaaien van hun spullen laten leiden door deze plantenriem, heerst vaak hongersnood, en er gaan in de Europese Unie, wier verwezenlijkingen op landbouwvlak geen toelichting meer hoeven, steeds vaker stemmen op om de sterrenbeelden van de plantenriem te hernoemen naar letterlijk toepasbare groentenamen.

Dierenriem (zuidelijk halfrond)[bewerken]

Een greep uit de sterrenbeelden van de Dierenriem (druk op F5 om er andere te zien)

Sterrenbeeld Van Tot Karakter
Koala 21/12 20/1 Dit sterrenbeeld heeft zodanig veel invloed op de mens, dat niet alleen het karakter (grote behoefte aan knuffelen en zoetigheid) van de van de betrokken persoon, maar ook van diens omgeving beïnvloedt, want zodra iemand, hoe afstotelijk ook, beweert onder dit teken geboren te zijn, wil iedereen hem (of haar) knuffelen en zoetigheid aanbieden. Gevoelig voor tandbederf en ademnood.
Zweefvlieger 21/1 20/2 Zweverig van aard, lichtvoetig van aanpak. Wordt om die reden stelselmatig afgewezen als kandidaat-paracommando. Houdt van witte chocolade en vergeetmijnietjes.
Warg 21/2 20/3 Brutaal, gewelddadig, onopvoedbaar, van bij de geboorte voorbestemd voor galg en rad. Zeldzaam, omdat verstandige toekomstige moeders tijdig naar het noordelijk halfrond verhuizen, en zodoende hun kind onder het teken van de Radijs ter wereld brengen.
Dodo 21/3 20/4 Goedgelovig, totterdood levensgrote fan van Sinterklaas, de Paashaas, de Kerstman en elke politicus die zijn mond open doet. Koopt alles wat door de reclame aangeprezen wordt, en eindigt straatarm, doodziek maar vol vertrouwen in het hiernamaals.
Buidelwolf 21/4 20/5 Vreedzaam, sterk aangetrokken door mystiek en esoterie. De Buidelwolf heeft een hippie-achtige uitstraling. Deze uitgesproken pacifist haat iedereen die onder het teken van de Buidelduivel is geboren.
Vogelbekdier 21/5 20/6 Heeft een ongezonde nieuwsgierigheid naar al wat ongewoon, buitenmaats, en bijzonder is. Wordt door vijandig gezinden pervers genoemd, maar pleegt geen door nieuwsgierigheid uitgelokte strafbare daden.
Buidelduivel 21/6 20/7 Vreedzaam, sterk aangetrokken door religie en liturgische rituelen. De Buidelduivel heeft een monnik-achtige uitstraling. Deze uitgesproken pacifist haat iedereen die onder het teken van de Buidelrat is geboren.
Luiaard 21/7 20/8 Neemt het leven van de gemakkelijke kant, leeft en laat leven. De Luiaard houdt van zetelsport, en wordt graag voorgelezen, ook na de kindertijd. Creatief wanneer het op comfort aankomt: Ernest "Ernie" Ashley Dingo, de uitvinder van de multifunctionele afstandsbediening (TV-DVD-CD-PC-koffiezet-microgolf), was een Luiaard.
Buidelrat 21/8 20/9 Vreedzaam, sterk aangetrokken door symboliek en de kabbala. De Buidelrat heeft een tovenaar-achtige uitstraling. Deze uitgesproken pacifist haat iedereen die onder het teken van de Buidelwolf is geboren, en iedereen die hem "Opossum" durft te noemen, en beweert dat dat een heel ander soort sterrenbeeld is.
Wombat 21/9 20/10 Geboren bij de aanvang van de lente[4], wordt de Wombat van oudsher binnengehaald als het symbool voor het nieuwe leven, een aspect van de menselijke activiteit waaraan hij (of zij) vanaf het prille begin der puberteit ijverig bijdraagt. Tegenpool op het Noordelijk halfrond: de Selder.
Opossum 21/10 20/11 Even gedreven als prikkelbaar, voelt zich vaak onbegrepen en miskend, vooral omdat hij niet graag "Buidelrat" genoemd wordt, en beweert dat dat een heel ander soort sterrenbeeld is. Veel onbegrepen artiesten, wetenschappers en wereldeindevoorspellers zijn geboren onder het teken van de Opossum.
Kangoeroe 21/11 20/12 De spreekwoordelijke spring-in-'t-veld die op alle feestjes als eerste op de dansvloer staat, nooit stil kan zitten, en al wie zijn ambities in de weg staat een mep met de achterpoot verkoopt. Verkiest kerstbomen boven tulpen.

In streken waar boeren en tuinders zich voor de bestrijding van ongedierte laten leiden door deze plantenriem, heerst vaak hongersnood, en er gaan in de Europese Unie, wier verwezenlijkingen op landbouwvlak geen toelichting meer hoeven, steeds vaker stemmen op om de sterrenbeelden van de dierenriem te hernoemen naar letterlijk toepasbare dierennamen. Deze Europese inmenging in zuidelijk-halfrondse zaken wordt daar beneden niet in dank af genomen, zo blijkt uit de koelte die zich meters ver verspreid wanneer een zuidelijk politicus een Europeeër tegen het lijf loopt.

Vervalsing[bewerken]

Opgelet: deze dierenriem mag niet verward worden met de door listige astronomen gepromote dierenriem, waarmee zij er bijzonder goed in slagen om de arbeid der astrologen belachelijk te maken, te meer daar de geïnteresseerde de daarin vermelde constellaties uiteraard nooit aan de hemel terugvindt, en dus besluit dat het allemaal maar onzin is! De valse dierenriem wordt ook wel "zodiac" genoemd, tot groot ongenoegen van de fabrikant van de bekende kleine motorbootjes.

Astroloog[bewerken]

De befaamde Vulgaarse astroloog Jean-Pol "Stanislas" Oroskop (1847-2002) en zijn even befaamde "Madam" (1376-1990) in galakostuum. Illustratie uit de eveneens befaamde "Oroskopbiografie", door M. Sleen en W. Vandersteen.

De beoefenaar van de astrologie noemen we de "astroloog", en in de zeldzame gevallen dat hij een vrouw blijkt te zijn, noemen we hem haar een "astrologe", een uitbreiding die we hier gemakkelijkheidshalve zullen achterwege laten[5]. Binnenshuis is hij van de gewone burger slechts te onderscheiden door de nabijheid van een telescoop, buitenshuis heeft hij altijd een bleke, meestal witte bol in handen. Dit ronde voorwerp symboliseert de planeten die hij bestudeert, en dus meteen ook zijn ambt.

Burger en gala[bewerken]

Terwijl de astroloog binnenshuis draagt wat hij maar wil (kimono's zijn erg populair), is hij buiten zijn muren gehouden een passende dracht te vertonen. Deze bestaat uit een stemmig zwart kleed, en een even stemmig zwart mutsje. Daarbij dient hij altijd de al eerder vermelde bol in handen te hebben. Wanneer hij zich begeeft naar een belangrijke bijeenkomst, dan is hij in gala, en valt het anders zo eenvoudige kleed op door een duizelingwekkende aanwezigheid van sterren en andere hemellichamen, die mooi afsteken tegen het klassieke zwart. Ook valt de punthoed op, en de mysterieuze blik in de ogen.

Alaam en alaaf[bewerken]

Een serieuze astroloog beschikt over zowel een goeie telescoop (voor het kleine werk, zo niet maakt hij gebruik van de eerder vermelde apparatuur) als een goed opnamevermogen. Dit laatste houdt verband met alcoholhoudende dranken: een astroloog heeft altijd verkwikkend vocht bij de hand. Dat kan bier, wijn of iets anders zijn, zolang het maar geen zuiver water is. De alcohol helpt hem bij het verlicht interpreteren van wat de planeten en sterren hem vertellen. "Alaam en alaaf"[6] is trouwens de leuze die elke astroloog dient uit te spreken vooraleer hij aan zijn werk begint.

Adviezen en wereldeindes[bewerken]

Niet overal worden astrologen scheef bekeken: in Waterloo bijvoorbeeld richtte de dankbare bevolking in 1816 dit standbeeld op, ter herinnering aan de correct voorspelde uitslag van een historische veldslag een jaar eerder.

Tot de meest spectaculaire activiteiten van de astroloog horen het voorspellen van wereldeindes en het adviseren van regeringsleiders en staatshoofden. Het eerste levert vooral spanning vóór en hilariteit nà op, het tweede staat garant voor jaloezie vanwege personen en instellingen die liever zélf de beslissingen van machthebbers zouden beïnvloeden. Kort na de val van het Romeinse rijk werden de wereldeindevoorspellingen én hun uitslagen voor het eerst opgetekenden bijgehouden, en van de opgetekende 183 wereldeindevoorspellingen is er geen enkele tegengevallen. De gewoonte om er niet bij te vertellen over welk hemellichaam het gaat, heeft op onze dierbare planeet wel voor evenveel deuken in de geloofwaardigheid van deze voorspellingen gezorgd. Enkele voorbeelden: het uiteenspatten (door meteoorinslag) van de planeet Marcel in het Léotard-planetenstelsel in 1942, het op haar eigen zon neervallen van de planeet Blork (Midam-planetenstelsel) in 1993, en uiteraard het spectaculair verdampen van de planeet Tabasco in het vermaarde Maya-planetenstelsel op 21 december 2012.

Sterrenwacht[bewerken]

Berg Bugarach in het zuiden van Frankrijk, waarin zich het "Observatoire Bugarach" bevindt.

Wanneer de astroloog niet genoeg heeft aan zijn eigen telescoop thuis, dan begeeft hij zich naar de dichtstbijzijnde sterrenwacht, waar hem door het Internationaal Netwerk van Astrologen[7] een forser exemplaar ter beschikking wordt gesteld.

Sterrenwachten in Vlaanderen[bewerken]

In het Vlaamse Grimbergen, boven op de Grimberg[8], bevindt zich de meest prestigieuze sterrenwacht van Europa, "Mira" geheten. Het complex bestaat uit zeven grote koepels, die elk twee reusachtige telescopen herbergen, een weekdagse, en een zondagse. Elke koepel beschikt ook nog over een zogenaamde "landtelescoop'"", die niet op de hemel is gericht, maar op een gelijkaardige koepel van een andere sterrenwacht van het I.N.A.-netwerk. Zo kunnen astrologen niet alleen de hemellichamen, maar ook elkaar in 't oog houden, want er wil wel al eens "gefoefeld"[9] worden: vooral het zich toeëigenen van de ontdekking van een nieuw hemellichaam is courant.

Sterrenwachten buiten Vlaanderen[bewerken]

Aangezien de sterrenwachten buiten Vlaanderen als twee druppels water lijken op die erbinnen, de nogal fantasievolle en van weinig goede smaak getuigende "Teléscopo Extremamente Largo" óp, en de "Huppel Space Toy" redelijk ver bóven (soms toch) de Cerro Amazones in Chili buiten beschouwing gelaten, valt hierover weinig te zeggen: voor een volledige lijst kunt u terecht bij eender welke bij het netwerk aangesloten sterrenwacht. Dat 67.489 sterrenwachten (telling van 2011) niet niks is, zult u ondervinden wanneer u de handgeschreven lijst (want traditie moet er zijn) in uw auto probeert te krijgen.

Observatiecentrum Bugarach[bewerken]

In het zuiden van Frankrijk bevindt zich het "Observatoire Bugarach", genoemd naar de berg waarin het zich bevindt, en die op zijn beurt genoemd werd naar de Franse astroloog Bert Bugarach, die op die berg in de XVIIIde eeuw zijn eigen bescheiden sterrenwachtje had, en soms zodanig geïnspireerd werd door zijn waarnemingen, dat hij vanop zijn berg de lokale bevolking beneden vergastte op zijn eigen muzikale creaties, die hij zong terwijl hij zichzelf op een harpje begeleidde. En jawel, u hebt goed gelezen, Observatoire Bugarach bevindt zich in de berg, goed afgeschermd van onwelkome nieuwsgierige blikken. Men observeert daar immers niet zozeer hemellichamen, evenmin heeft men het oog gericht op nabije collega's: wat men daar tracht te doen is contact maken met astrologen op andere planeten. De resultaten van deze observaties worden zodanig geheim gehouden, dat men buiten de berg denkt dat er gewoon nog steeds geen zijn.

Ook dit nog[bewerken]

Zoals elk tot de nacht der tijden teruggaand begrip wordt de astrologie omgeven door een wolk van satellietweetjes, het genre wistjedatjes waaraan die van de overkant zo allergisch zijn.

Wistjedatje 1[bewerken]

Zoals elke serieuze wetenschap heeft ook astrologie nevenbezigheden. Deze kunnen verricht worden door astrologen die tijd te veel of inkomsten te kort hebben, maar ook toevertrouwd worden aan niet-astrologen met voldoende geachte scholing. De bekendste zijn

 • Astrologopedie: het correct leren uitspreken van de namen van hemellichamen, constellaties en sterrenbeelden.
 • Astrologaritme: het op rijm én met een correct metrum bejubelen van de astrologie, waarbij niet alleen het vermelden van een gelauwerde of herdachte astroloog, maar ook het opsommen van hemellichamen van groot belang is. Het moge duidelijk zijn dat een voorafgaande studie van de astrologopedie kan helpen bij de voordracht.
 • Astrologistiek: de organisatie en coördinatie van de bouw én de verhuis van sterrenwachten. Het gebeurt vaak dat een sterrenwacht weggepest wordt door een sterke lokale astronomenlobby, en dan moet die op korte tijd kunnen worden gedemonteerd, verhuisd, en weer gemonteerd op een meer astroloogvriendelijke plaats. Ook het reorganiseren van het landtelescopennetwerk waarmee de verhuisde sterrenwacht in verbinding stond of zal staan, wordt door de astrologistiek geregeld.

Wistjedatje 2[bewerken]

In Nederland en Vlaanderen werden astrologen ook wel eens geringschattend "sterrenwichelaars" genoemd, van het Middelnederlandse "wichelen", wat "fluisteren" betekent. "Sterrenfluisteraars" dus. Het woord heeft nooit het statuut van geuzennaam verkregen, en is stilaan aan het verdwijnen.

Wistjedatje 3[bewerken]

Omdat de eerder aangehaalde I.N.A. zich niet met de wereld buiten de astrologie bezighoudt, zijn er nog een aantal andere organisaties in het leven geroepen, die zich vooral op de relaties met de buitenwereld toeleggen, en waartoe geïnteresseerde niet-astrologen (leraars, hobbyverenigingen, gepensioneerdengroeperingen) zich kunnen richten. Deze organisaties proberen ook het imago van de astrologie op te krikken. De voor lezer dezes meest interessante zijn

 • België:

Société d' Astrologues BElges/BElgisch Netwerk van Astrologen

 • Nederland:

Nederlandse Associatie van Sterrenwichelaars en Astrologen

 • Internationaal:

International Astrologists' and Technomancers' AssociationGezichtshaar voor den Triomf.jpg "Hoezee, dit is een Middeleeuw!"

Altria Pendragon · Astrologie · Augustijnen · Jheronimus Bosch · Carnaval · Clovis · Complot · Draken · Jan van Eyck
El Cid · Filips de Schurk · Filips de Viezerik · Kaas · Karel de Grote · Kasteel · Merlijn · Mohammed
Monarchen uit de Monarchenfamilie der Hamburgers die niet belangrijk genoeg zijn om een eigen artikel te hebben
Salische Wet · Sint Bonifacius · Sint Gekkigheid · Sint Kerk · Sint Maarten · Sint Trappe
Sir Lancelot · Snorri Sturluson · Tempeliers · Thomas van Aquino · Tijl Uilenspiegel


Mad scientist caricature.png
Wetenschappen, en allerlei obscuur gepruts dat daarvoor doorgaat

Astrologie · Astronomie · Natuurkunde · Paleontologie · Psychologie · Quantumfysica · Scheikunde


Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
28 januari 2013
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.Notenbalk[bewerken]

Tweede
Pieperster4.png

Winterpeen 2013

 1. Dit is altijd en steeds een gemiddelde: toen bijvoorbeeld de bouw van de Eiffeltoren dit gemiddelde dreigde te veranderen, toog aan de andere kant van de aardbol een ploeg astrologen aan het werk, en zij groeven even diep als het beroemde gebouw hoog werd. Wanneer een dergelijk bouwwerk van het aardoppervlak verdwijnt, haasten zij zich om een overeenkomstige kuil weer te dempen.
 2. Deze sterren heten respectievelijk "Noordpoolster" en "Zuidpoolster". Ze staan zover van andere sterren, dat zelfs de meest fantasierijke astroloog ze niet heeft kunnen groeperen tot een sterrenbeeld, en alleen grapjassen spreken van het "teken van de IJsbeer" en het "teken van de Pinguïn".
 3. Aangezien er volgens Het Nationaal Instituut voor Statistiek met 76,3 % van de statistieken wordt geknoeid, dient ook deze schatting met een korrel zout genomen te worden.
 4. Toch wel, toch wel... komaan, blijven volgen, ook daar achteraan!
 5. Klachten omtrent de schending van de pariteitsregels en het promoten van geslachtelijke discriminatie kunnen altijd gericht worden aan de bevoegde instanties, die daar zeer zeker eens diep zullen over nadenken.
 6. Jongere lezers die niet bekend zijn met de woorden "alaam" en "alaam" weten na het lezen van deze voetnoot dat het eerste gereedschap betekent en het tweede een eerbiedwaardige gezondheidswens.
 7. Elke astroloog dient daarvan lid te zijn, en een jaarlijkse bijdrage overeenkomend met 10% van zijn inkomen te storten, wil hij als astroloog door dit netwerk officieel erkend worden.
 8. Genoemd naar Grimbeert de Das, een lokaal beruchte figuur die daar in de tweede helft van de XIIde eeuw zijn burcht zou hebben gehad.
 9. "Foefelen" (foefelde, gefoefeld) is een uit Vlaanderen afkomstige en al enkele eeuwen internationaal erkende astrologische term die precies die lakenswaardige activiteiten aanduidt die nét het strafwetboek niet gehaald hebben, maar die tóch een smet op het blazoen van een astronoom kunnen werpen.