Badman

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Plurps.JPG
Badmobiel.gif

Het is geen vogel, het is geen vliegtuig: het is een badkuip!
~ Kapitein Overduidelijk over de Badmobiel.

Badman, wiens naam in slordige biografieën ook wel eens als "Batman" wordt gespeld, is de superheld van het sanitair. Geen badkuip zo vermist, of Badman vindt ze!

Ego Simplex[bewerken]

In tegenstelling tot andere superhelden, is Badman niet het alter ego van iemand: hij is gewoon zichzelf. Op een door niemand, inclusief Badman zélf, gekend tijdstip op een door niemand, inclusief Badman zélf, gekende plaats uit door niemand, ...

"...INCLUSIEF BADMAN ZELF, JA HOOR! VOORUIT MET DE GEIT!"


gekende ouders geboren, heeft hij altijd een vleermuismaskertje en een vleermuisvleugelmanteltje gedragen. Hoewel hijzelf beweert niet te weten waarom hij zich vanaf zijn prille jeugd is beginnen toeleggen op het beschermen van sanitair in 't algemeen en badkuipen in het bijzonder, is er hieromtrent een grote consensus onder Badmankenners. Badman, van wie niemand kan aannemen dat dit zijn echte naam is, maar van wie toch niemand, ...

"...INCLUSIEF BADMAN ZEIHEILF! LAAT HET VOORUITGAAN!"


weet wat die echte naam dan wél zou kunnen zijn, zou kort na zijn geboorte, toen hij zich het comfort van een (kleine) badkuip aan het eigen maken was, door één der ouders uit deze kuip geslingerd zijn toen zij het kind met het badwater weggooiden. Waarom zij dit deden, weet niemand, ...

"...INCLUSIEF BADMAN ZELF ZEKER?
GAAT DAT HIER NOG LANG DUREN, OF MOET IK EENS TOT DAAR KOMEN?"


maar het zou ons niet verwonderen indien zijn ouders niet onbekend, maar op verdachte wijze verdwenen zijn. Vooral de meer pessimistische stroming van Badmanspecialisten is geneigd in de badwaterhistorie een motief voor wraak te zien. De sanitaire sector doet in ieder geval al decennia lang haar best om deze kwestie met de mantel der vleermuis liefde toe te dekken, gezien de diensten die Badman aan deze sector al geleverd heeft, en nóg levert.

Uitrusting[bewerken]

De uitrusting van Badman

Missie[bewerken]

De missie die Badman

Uitrusting[bewerken]

Badman is gemakkelijk te herkennen aan

Missie[bewerken]

Badmans missie is

Uitrusting[bewerken]

Het meest opvallende aan Badman

"NU IS 'T GENOEG GEWEEST!"


Kablam.gif

Interludium[bewerken]

Uitrusting[bewerken]

Badman aan het werk: hij test een verbeterde samenstelling van zijn Badzeep.

Hoewel Badman's missie niet uit het oog mag verloren worden, is het toch van groot belang hem te kunnen identificeren. Immers, buiten de carnavalperiode denkt een mens al te licht met een ontsnapte gek te maken te hebben, en de daaruit voortvloeiende gevolgen zouden voor de sanitaire sector niet te overzien zijn.

Kledij[bewerken]

Badman is goed te herkennen aan zijn al eerder even aangehaalde vleermuismaskertje en vleermuisvleugelmantel, wat er op wijst dat zijn eerste kennis met een badkamer moet behoorlijk luguber geweest zijn om zó'n blijvende indruk op het kinderzieltje te maken! Hoewel de mantel hem bij zijn verplaatsingen meer tot last dan tot nut is, weigert hij hem thuis te laten. In zijn jonge jaren, zo vertrouwde hij onlangs een interviewer toe, had hij met die mantel ook nog vliegpogingen ondernomen, maar zijn vluchten, die stuk voor stuk nog onhandiger waren dan die van een échte vleermuis, hadden hem meerdere maanden in het ziekenhuis opgeleverd, zodat hij na de mislukte vlucht Deurne-Vladivostok (dertien meter gevlogen, waarvan meer dan de helft verticaal) hij bij zijn verplaatsingen goed contact met Moeder Aarde houdt. De meeste badkuipen doen dat tenslotte ook, en men moet het leven niet ingewikkelder maken dan het al is.

Transport[bewerken]

Duck Vader, de steeds weer ontkomende aartsvijand van Badman.
Ten einde eventuele toekomstige vijanden om de tuin te leiden, gebruikt Badman hier zijn gevreesde Badborstel op een ogenschijnlijk onschuldige, ja zelfs prettige manier.

Badman verplaatst zich bij voorkeur in zijn Badmobiel, een gesofistikeerde badkuip op wieltjes. De Badmobiel dankt zijn efficiëntie bij het bestrijden van sanitaire misdaad vooral aan de even vernuftige als talloze accessoires, zoals daar zijn:

 • de wielen (4, geen reservewiel)
 • het stuur (1)
 • de kraantjes (2, één voor koud water, één voor warm water)
 • de douche (voor instantverfrissing bij het wegscheuren na een verhitte vechtpartij)
 • het Badwater
 • de Badzeep
 • de shampoo
 • de noodstop.

In tegenstelling tot wat een leek zou denken, is de noodstop geen reminstallatie, maar een nooduitgang. Wanneer Badman een fatale omsingeling voorziet, parkeert hij zijn Badmobiel boven een rioolputje of iets dergelijks, en wanneer de nood het hoogst is, trekt hij de stop uit de bodem van zijn voertuig en laat zich met het badwater meevoeren, de riolering in. Hoewel men zich vragen zou kunnen stellen bij het schrille contrast tussen de lichaamsomvang van Badman en de diameter van het afvoergat, is een dergelijke handeling eenvoudiger uit te voeren dan men denkt, dankzij de bijzondere samenstelling van het Badwater. Daar zit zóveel Badzeep in, van Badmans eigen geheime samenstelling, dat al wie enige minuten in dat water doorbrengt glibberiger en wendbaarder wordt dan de gemiddelde inktvis. En die kunnen er nochtans wat van... De shampoo wordt gewoon in de ogen van de tegenstander gespoten. De kraantjes leveren niet alleen water, maar dienen ook als versnellingen: één vooruit, één achteruit.

Wapens[bewerken]

Behalve de bij de Badmobiel horende wapens, zoals de zeep en de shampoo, beschikt Badman ook nog over een flexibele Badborstel. Hiermee kan hij zijn tegenstanders raken op de meest onverwachte momenten en vooral plaatsen: zijn geduchtste manœuvre is de Om-Het-Hoekje-Schrobber, kortweg OHHS. In echt extreme gevallen gaat hij over tot het gebruik van de Badsmell, een krachtig deodorant op basis van patchouli, Herve-kaas en de wilde frisheid van limoenen. Zijn eigen geringe immuniteit tegen dit wapen verklaart Badmans terughoudendheid inzake de toepassing ervan.

Missie[bewerken]

Badman's missie, die hij zichzelf oplegde toen hij nog maar pas op deze wereld was, bestaat uit het terugvinden van verdwenen badkuipen. Occasioneel, in kalme periodes, is hij ook bereid om ander sanitair op te sporen. De meeste opdrachten kunnen echter ondergebracht worden in de categorie Vermiste badkuipen, die dan weer verder onderverdeeld worden in twee subcategorieën: Ontvoerde badkuipen en Weggelopen badkuipen.

Ontvoerde badkuipen[bewerken]

Badman kijkt uitdagend naar de fotograaf, na het terugvinden van een ontvoerde badkuip.

Wanneer iemand aangifte doet van een vermiste badkuip, onderzoekt Badman altijd eerst of de kuip al dan niet voorzien was van pootjes. Indien dit het geval is, dan is de kans immers groot dat het om een weggelopen badkuip gaat. Zo niet, dan is er waarschijnlijk een vijand in het spel, die de badkuip ontvoerd heeft, al dan niet om er later losgeld voor te eisen. Zover komt het nooit, tenminste wanneer Badman zich met de zaak mag bezighouden. Hij vindt de badkuip, maakt de ontvoerder definitief onschadelijk[1], weigert de uitgeloofde beloning, en gaat huiswaarts.

Weggelopen badkuipen[bewerken]

Badman poseert, enigszins onwennig, in een pas teruggebrachte badkuip met pootjes.

Badkuipen met pootjes hebben vaak een onstabiel karakter, en maken al eens van hun constructie misbruik om er vandoor te gaan. Hun avontuurtjes duren zelden langer dan een week, en na hun ontdekking door de gemaskerde held volgen zij hem gedwee huiswaarts. Helaas, driewerf helaas houdt niets, zelfs geen pootjes, een maniakale badkuipontvoerder tegen om een badkuip met pootjes te ontvoeren, wat Badmans analyse soms serieus in de war stuurt. Zelfs in zó'n geval vindt hij de badkuip, maakt de ontvoerder definitief[2] onschadelijk, ... enzovoort.

Ander sanitair[bewerken]

Een opdracht die niet rechtstreeks aan een badkuip gebonden was: de Zaak van de Zwevende Kraan.

Badman is niet geneigd om opdrachten te aanvaarden die het zogenaamd lager sanitair betreffen, zoals bidets, wc-potten[3] of afvoerputroostertjes. Een wasbak kan er nog mee door, maar de interessantste zaken, buiten de eerder genoemde badkuipaffaires, zijn die waarbij kranen betrokken zijn.. Wanneer een bedrijf of overheidsinstelling bijvoorbeeld last krijgt van uitlekkende informatie, en zo verstandig is om Badman daarvan op de hoogte te brengen, weet deze binnen de korste keren de lekkende kraan te lokaliseren, de saboteur definitief[4]... enzovoort. Alleen naïevelingen menen dat kranen uitsluitend water lekken.

Preventie[bewerken]

In zijn schaarse vrije tijd doet Badman aan preventie. Dan verschaft hij zich ongezien toegang tot toonzalen en badkamers, om na te gaan of alle badkuipen ter plaatse zijn, en om tot weglopen geneigde badkuipen met pootjes kalmerend en opbeurend toe te spreken. Deze inspectietochten zijn niet naar de zin van zijn assistenten, die menen dat een teveel aan opgeschrikte badende personen hem wel eens een slechte reputatie zouden kunnen bezorgen.

Bijrollen[bewerken]

Zoals elke superheld die naam waardig, beschikt ook Badman over een aanzienlijk gamma van nevenpersonages. Deze zijn mét hem, tégen hem, of ergens tussenin. "Wie mét hem is krijgt lekkers, wie tégen is de roe. Ik kijk wel toe,", zoals een zonderlinge grijsaard met mijter en tabbaard het ooit verwoordde. Deze visie kan sarcastisch overkomen, maar men dient rekening te houden met het feit dat de grijsaard slechts één assistent heeft, dat zijn "vrienden" uitsluitend op eigenbelang uit zijn, dat zijn "vijanden" hun activiteiten beperken tot wat denigrerend gefilosofeer over zijn bestaan, en dat de overgrote meerderheid van de mensheid in hem niet geïnteresserd is. Een duidelijk maar onschadelijk geval van jaloersheid.

Assistenten[bewerken]

Super Duck, de superheld die zijn eigen eitjes met Duck Vader te pellen heeft, en aldus Badmans taak wat verlicht.
Badman en Robinetto ontdekken de Badkuip van Balkenende.
De enige publiceerbare foto van Barend B. Badmuts, Bekkerzeels badmeester.

Vooral voor de zwaardere opdrachten, zoals de Badkuip van Balkenende en Boudewijns Bubbelbad, heeft Badman assistentie nodig. Die krijgt hij van de piepjonge, elegante en altijd goed geluimde Robinetto, die hem op het terrein bijstaat[5], en Barend B. Badmuts, de Bekkerzeelse badmeester, die hem de opdrachten doorspeelt en voor het onderhoud van het materiaal zorgt. Ook zij beweren geen alter ego te hebben of te zijn, maar altijd te zijn wie ze geweest zijn, en vice versa. Zij ontlopen ook stelselmatig alle vormen van publiciteit, wat vooral voor Robinetto, in z'n kleurige kostuumpje, niet zo eenvoudig is. Hij wordt er dan ook door z'n schoolkameraadjes vaak mee geplaagd. Van BBB, zoals Badmans badmeester meestal genoemd wordt, is alleen geweten dat hij vaak des avonds laat, lang na sluitingstijd, nog in het gemeentelijk zwembad actief is. Het lijdt geen twijfel dat hij op dergelijke ogenblikken het bad gebruikt om er met de ultrageheime Badzeep en het al aanwezige zwembadwater het kostbare Badwater in samen te stellen.

Vijanden[bewerken]

Wie de volledige lijst van Badmans vijanden wil, hoeft er maar het telefoonboek op na te slaan: op elke pagina verbergt zich minstens één tegenstander, of tegenstander in spe. Het vergt enig zoekwerk om achter een banale naam zoals "Paul van Ostaaijen" of "Lodewijk van Deyssel" een tegen Badman gekante boosdoener te detecteren, want in tegenstelling tot Badman, houden zijn tegenstanders er wél een dubbele identiteit op na! De voor een superheld meest interessante vijanden[6], zijn de immer terugkerende vijanden. In Badmans geval is er dat maar één, met name Duck Vader. Deze gemuteerde badeend eist steeds weer het uiterste van onze held, maar delft ook steeds weer het onderspit. Aan het eind van elke zaak ontsnapt hij op het nippertje, waarbij zweert terug te zullen komen en wraak te nemen. De meest onsmakelijke vijand die Badman ooit tegenover zich gehad heeft, waren de Plurps: kleurige maar gemene monstertjes die in groten getale opdoken uit wc-potten wereldwijd. De strijd ertegen was lang, bitter, en smerig. Het was kort na die zaak dat Badman zijn Badzeep ontwikkelde.

Vrienden[bewerken]

Wie de volledige lijst van Badmans vrienden wil, hoeft zijn adressenboekje maar te vragen: op elke pagina staat minstens wel één vriend, of iemand die zijn vriend wil worden. Het vergt enig speurwerk om achter een banale naam zoals "Piet Paaltjens" of "Louis Couperus" een medestander van Badman op te sporen, want in tegenstelling tot Badman, houden zijn aanhangers er wél een dubbele identiteit op na! Het meeste heeft Badman aan Super Duck, omdat die eveneens Duck Vader als tegenstrever heeft, zij het om andere redenen. Dat leidde automatisch tot een alliantie, die voor beiden het werk een stuk lichter maakt.

"Wij werken met vereende krachten, en Duck Vader met verkrachte eenden,"

liet Badman zich ooit ontvallen

"en die beschrijving schetst goed onze tegenstellingen."

Deze bewering werd later echter door een bijzonder koele Super Duck formeel tegengesproken.

Zo'n beetje tussen de twee eigenlijk[bewerken]

Badvrouw, die steeds weer het beest in Badman naar boven brengt.

Badmans wereld bestaat niet uitsluitend uit goeien en slechten: er bevinden zich ook figuren in de grijze zone tussenin. Daarvan is Badvrouw de meest intrigerende: zij maakt het beest in Badman wakker, wat af en toe best prettig, maar voor een superheld vooral bijzonder onpraktisch kan zijn. Hij moet zich nu eenmaal ten allen tijde onder controle kunnen houden, en met zo'n personage als Badvrouw in de buurt is dat moeilijk. Anderzijds kan een intieme relatie met Badvrouw de geruchten omtrent zijn zogezegde relatie met Robinetto ontkrachten, en dat is dan toch mooi meegenomen.

Biografieën[bewerken]

Er zijn al vele pogingen ondernomen om Badmans biografie te schrijven, maar het sanitaire gegeven schrikt de aspirant-biografen zodanig af, dat zij het hele badgedoe aan de kant schuiven, en de naam als "Batman" spellen. Alleen de heldendaden, het maskertje en de mantel blijven behouden. Het overige materiaal wordt voldoende aangepast om het badgehalte zodanig te verlagen, dat niemand nog een verband ziet met de oorspronkelijke missie. En hier schuilt dan ook meteen het zwakke punt van deze biografieën: de avonturen van de held zijn in deze publicaties totaal ongeloofwaardig geworden. In deze doorgaans overdadig geïllustreerde boekdelen neemt hij het op tegen de meest onwaarschijnlijke slechteriken, die het zonder uitzondering allen op wereldheerschappij voorzien hebben, en daarvan door hem op de meest onwaarschijnlijke manieren van weerhouden worden. Er worden van deze nepbiografieën zelfs verfilmingen gemaakt, die nóg verder van de realiteit staan dan de papieren versies. De enige min of meer geloofwaardige biografie is de de helaas nog niet gepubliceerde studie van Professor W. Druyff, "Badkuip & Badman: hygiëne en heroïek door de eeuwen heen."[7]

Een karikatuur van Badman in een satirisch weekblad, vermoedelijk een zet van Duck Vader.
Superlogo.JPG
Superhelden en handelsreizigers

Ab Klinkman · Alvaman · Antic Cafe · Badman · Balkenendeman · Brugman · Bulk · Clovis · Columbus · De Cock · El Cid · Flandrien · Frans Bauer
Groene Baron · Hoe: word je een superheld? · Jan · Koksmutsman · Marco Polo · MegaMark · Montignac · Baron von Münchhausen · Napoleon Bonaparte
Nederlands · Piet Huysentruyt · Qwop · Robin van Persie · Sherlock Holmes · Sonic X · Spider-Woman · Superman · Tijd · Übermensch · Willem Wever

Kapiteins: Brazil · Iglo · Onduidelijk · Onzinnig · Overduidelijk · Oxymoron · Paradox · Zeppos


Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
23 maart 2009
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Notenbalk[bewerken]

 1. Alleen bij Duck Vader is de ingreep nooit definitief, omdat deze op het laatste nippertje tóch weer weet te ontsnappen.
 2. Hoewel: aangezien alleen Duck Vader zoiets doet, is de buitengevechtstelling bij een pootjesbadkuipontvoering nooit definitief.
 3. Hier is zijn beproevende strijd tegen de zich tegen de snelheid van het licht reproducerende Plurps niet geheel vreemd aan. Een der minder smakelijke episodes van zijn avonturen.
 4. Behalve wanneer het... enzovoort.
 5. En volgens kwatongen Badman ook nog op andere, minder bespreekbare terreinen van dienst is. Maar daar zijn het kwatongen voor.
 6. En voor zijn biografen nog veel meer!
 7. Waarschijnlijk zal ook dit werk van de professor eerstdaags gepubliceerd worden door de uitgeverij Den Dampenden Darm te Zevergem.