Debiel

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In Soviet Rusland, Debiel runt land, zij slim zijn!!
~ De situatie in Sovjet Rusland over debielen.

Een debiel is iemand die na lange studies zijn Master in de Debilitas heeft gehaald. Dit diploma is een bewijs van het beheersen van de debiele logica en het kunnen toepassen van de verschillende constanten. (I, G en anderen)

Diploma[bewerken]

Er zijn redelijk wat dingen die men moet kunnen om dit diploma te halen. Men moet het CTG kennen (ctgneyidruapzkfxlhbosmwqvj [1]} weten wat de viekantswortel van pannenkoek is [2], waar het noorden ligt [3] en nog een paar dergelijke dingen [4]. Dit diploma halen is natuurlijk aartsmoeilijk. Het examen, dat gemiddeld I² pagina's lang is bestaat voor 50% uit multiple choice vragen en de rest is mondeling, afgenomen door een doctor in de debilitas. Het examen is natuurlijk niet alleen een test van kennis, maar men moet ze ook kunnen toepassen. Ook moet men perfect het CTG kunnen zingen [5].

Ziehier een CTG-approved toetsenbord, erg debiel!

Bezigheden[bewerken]

De Debielen houden zich over het algemeen bezig met verschillende uiteenlopende onderzoeken. Het meest baanbrekende onderzoek dit jaar was het onderzoek naar verschillende objecten en acties die hetzelfde geluid maken als een vallende perzik. De meest populaire uit deze categorie zijn

 • Een vallende perzik,
 • Een friet met mayo die op de grond valt,*
 • Een zachte slag op de wang met de vlakke hand (probeer maar eens)

Allerlei debiele collega's zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar meer voorbeelden.

Ook hebben debielen hun eigen taal. Deze taal lijkt sterk op het Nederlands, maar met zeer verschillende grammaticale regels.

Regel 1: Alle werkwoorden in de zin staan vooraan, in de infinitief-vorm, gescheiden door een komma.
Regel 2: Alle andere woorden worden willekeurig dooreen geklutst.
Regel 3: Interpunctie, behalve komma's wordt gedaan aan de hand van hoe de spreker zich op dat moment voelt.
Regel 4: Geen lidwoorden.
Regel 5: zoals bij elke debiele ontdekking, niet vergeten de I en G constanten toe te passen.

Voorbeeld: Willen, Shandwis me kes Spesh-Cebwa (vertaling: De space-cowboy wil een broodje met kaas)

Religie[bewerken]

De officiële debiele religie van de Debielen bestaat uit het fervent vereren van Ocidnac. Deze Almachtige had de Ragus verspreid zodat de debiliteit kon bestaan.

 • In den beginne zei de Aldebielige: "Laat er licht zijn, zodat de Ragus zijn weg naar de mens vindt."
 • Ocidnac schakelde het licht aan en zag dat het debiel was [6]

De religie is ontstaan door een Profeet die Zijn Naam nooit heeft gezegd. Hij is ook deel van de Heilige Viervuldigheid (ook wel Het Debiele Kwartet genoemd):

 • Ocidnac
 • Ragus
 • Debiliteit
 • Profeet

Toen Ocidnac de Stenen Tafelen aan de Profeet gaf zei Hij:" Ga op bedevaart naar Ikea en zoek een aantal Heilige Stoelen die bij deze tafelen passen... Als ge dan toch in Ikea zijt, zoek dan ook eens een bureaulamp, want die van Mij is kapot gegaan tijdens de Schepping." En zo geschiedde. De Profeet ging dan enkele dagen in afzondering om het mysterie van de Stoel te ontrafelen. Na enkele dagen van gebed en debiliteit kwam Hij tot conclusie dat er een bout ontbrak. Na enkele uren van gebed en vereenzelviging met Ragus werd de bout toch gevonden. [7]

Een zeer belangrijke bedevaart voor debielen is een naar Ikea, hier dient men dan enkele potloden mee te nemen. De potloden zijn een tastbare vorm van Ragus en zijn heilig en hét symbool van het Ocidnisme.

De hiërarchie van Ocidnisme bestaat uit:

 • Het Debiele
 • 1 Patriarch (de eerste en steeds levende: Lol Idiotus): deze heeft een absolute macht over Ocidnisten en wordt beschouwd als de verpersoonlijking van Het Debiele.
 • 1 Kardinaal: veel macht, en is de baas van de inquisitie. Hij zorgt ervoor dat het geloof wordt nageleefd en straft heidenen. De huidige Kardinaal is Pes In Oris.
 • 2 Aartsbisschoppen (respectievelijk de rechterhand en de... andere rechterhand van de Patriarch): Zij hebben ook zeer veel macht, maar het laatste woord komt altijd van de Patriarch. De Patriarch verkiest persoonlijk zijn Aartsbisschoppen. Zij hebben ook de mogelijkheid om Patriarch te worden, maar enkel als de Patriarch overleden is of ontslag heeft genomen.
 • 5 Bisschoppen: Hun macht is eerder beperkt tegenover Aartsbisschoppen, zij kunnen willekeurig uit de debiele gemeenschap gekozen worden, mits bewijs van debiliteit (ook "diploma in de debilitas" genoemd.)

Hun aantallen stemmen overeen met de Debiele Rij (deze is detergent, in tegenstellingen tot convergent en divergent).

Onno???[bewerken]

De laatste paar maanden is er een enorme bezorgdheid bij de debiele gemeenschap ontstaan. Zij zijn namelijk Onno kwijt. Er is overal gezocht, maar we kunnen hem echt niet vinden. Als u Onno gezien heeft, laat dan iets weten. Zijn beschrijving is een beetje vaag, maar hij lijkt een beetje up u... ja, u daar die nu aan het lezen bent!

Voor meer info over Debielen, stuur een mailtje naar de P.Z.A. (internationale federatie voor debiliteiten) op [email protected]

Zie ook[bewerken]

Voetnoten[bewerken]

 1. Spreek uit als cet-ge-njij-ji-dru-wa-poz-ki-fiks-il-haa-bee-os-mu-wee-kuuv-je.
 2. Simpel uit te rekenen om een willekeurige lengte van een vierkant door de wortel van de stelling van Piet Apegras te doen door de macht van (hoe kan het ook anders) een pannenkoek.
 3. Ergens naar boven.
 4. Een ding is geen iets of niets!! Onthoud dat nou toch eens een keer man!!!
 5. Uitspraak is in een andere voetnoot te zien.
 6. Uit het evangelie volgens Lol Idiotus.
 7. Uit het evangelie volgens Patriarch Lol Idiotus.


Scheldwoorden

Het A Woord · Het B Woord · Het C Woord · Het D Woord · Het E Woord · Het F Woord · Het G Woord · Het H Woord · Het I Woord · Het J Woord · Het K Woord · Het L Woord · Het M Woord
Het N Woord · Het O Woord · Het P Woord · Het Q Woord · Het R Woord · Het S Woord · Het T Woord · Het U Woord · Het V Woord · Het W Woord · Het X Woord · Het Y Woord · Het Z Woord