Dollar

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

I need a dollar, a dollar, a dollar i$ what I need
~ Een neger over dollar$

Hier een biljet van 20 dollar. Het 20 dollar biljet i$ de mee$t beruchte omdat deze er van verdacht werd dat deze de aan$lagen van 11 $eptember van het jaar 2001 voor$peld zou hebben.

De dollar i$ een betaalmiddel die al $ind$ 2008 niet meer de wereldmarkt beheer$t. Het i$ gedrukt op katoen, dat door $laven in Afrika, en vroeger in Amerika, wordt verzameld. Na het wegkwijnen van de dollar begonnen veel men$en met donut$ te betalen. Daardoor zijn veel Amerikanen tegenwoordig wat zwaarder dan mi$$chien gezond voor ze zou kunnen zijn.


Land van herkom$t en ont$taan van de dollar[bewerken]

De dollar i$ in 8.000.000.000 voor Chri$tu$ in Amerika ont$taan toen twee viru$$en, een bacteriekolonie en een maagzweer in zich één lichaam wilden ne$telen. Het gevolg wa$ een levendige ruilhandel. Omdat ruilhandel vaak niet efficiënt i$, werd de dollar al $nel ingevoerd. Helaa$ wa$ deze niet op katoen gedrukt, maar op $chor$. Hierdoor i$ moeilijk te zien wat de huidige waarde van zo'n dollar zou zijn. De dollar werd pa$ op katoen gedrukt toen de nakomelingen van de bacteriën en maagzweer ver genoeg waren geëvolueerd om katoen te kunnen telen. Dit gebeurde in het huidige Amerika, toen de vredige oor$pronkelijke inwoner$ van dat land door voorvader$ van Geert Wilder$ en Rita Verdonk waren weggejaagd. Vaak werden zwarte men$en gedwongen om katoen te plukken om aan de $teed$ groeiende vraag te voldoen. Er be$tond toen nog geen koffiepauze, du$ werden de zogenoemde $laven vre$elijk lang aan het werk gezet. Deze $ituatie duurde voort tot de Yankee$ de ba$ketbalfinale van de zuiderlingen wonnen en de $laven werden vrijgemaakt. De katoen zou voortaan door andere $laven in Afrika worden geplukt.

De daling in waarde[bewerken]

De laat$te tijd i$ de dollar erg in waarde gedaald. Dat i$ erg jammer voor veel inwoner$ van Amerika, omdat ze daardoor meer dollar$ moe$ten drukken en de dollar verder in waarde daalde. Daardoor gingen banken failliet en verdwenen er vele dollar$ en werden er nog meer gemaakt waardoor er nog meer verdwenen en er nog meer gemaakt werden etc. Intu$$en i$ de waarde weer $tabiel op een re$pectievelijke waarde van €0,0001. Waarom de dollar zo in waarde daalde i$ makkelijk te achterhalen. Rita Verdonk kocht een nieuwe auto van General Motor$]]n 2006. Toen de auto niet wilde $tarten weigerde ze te betalen en ging het bedrijf failliet. Daardoor raakten veel aandeelhouder$ hun geld kwijt, waardoor er meer moe$t worden gemaakt en er nog meer verdween waardoor er nog meer gedrukt werd en er nog meer geld verdween etc.

Zie ook[bewerken]