Duits

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Duits is een taal
~ Kapitein Overduidelijk over Duits

Ganz blöd!
~ Leerling over het lesuur Duits

Blöd? Blut!!!
~ Adolf Hitler

Darf ich meine Bratwurst in dein Sauerkraut stecken?
~ Ramstein

Het Duits (Deutsch!!!) is een taal die in het Vierde Duitse Rijk gesproken wordt. Het is de officiële taal van het grote land en staat wereldwijd bekend als de perfecte schreeuwtaal. Hoewel de Duitsers het proberen te ontkennen is het in feite een Nederlands dialect.

Ontstaan[bewerken]

Nederland in de Gouden Eeuw, met regelmatig betwiste grenzen in het blauw (Slaver Laagland, Cornwall en Iberië.)
Het wapen van de Ooster Rebellen, één der veler Oostgezinde splintergroeperingen.

In de Gouden Eeuw, toen Nederland op het toppunt van zijn macht was, reikte het Nederlandse Rijk tot ver buiten zijn huidige grenzen. De havens van dit Rijk lagen strategisch in het westen en waren belangrijk voor de kolonisatie van Amerika.
De Oosterlingen rebelleerden en zeiden bij de onafhankelijkheidsverklaringen trots: "Ich spräche Ostisch." De jaren daarna groeide deze Oosterappèl.

Schrift[bewerken]

De Oosterlingen wilde voor handel aantrekkelijk blijven en waren dus genoodzaakt het Romeinse schrift te blijven hanteren. Wel namen ze extra tekens aan: de umlauten (ä, ö, ü) en de ringel-s (ß) werden ingevoerd.

Als we nu een doodnormale Nederlandse tekst op basis van onze kennis vertalen, krijgen we:

 
 
Hät Deutsch is en taal die in hät Vierte Deutsche Reich gesproken wordt. Hät is de officiäle taal van hät grote land än schtaat wäreldweid bekänd als dä pärfäcte schrätaal. Hoewäl dä Deutschers hät probären te ontkännen is hät in feite en Niederlänsisches dialäct.
 

 

Lijkt op het Zweeds, niet?

Vervoeging[bewerken]

Alhier de vervoeging van de regelmatige werkwoorden:

 • Sprächen
 • Ich spräche (sprächte)
 • Jei sprächst (sprächtest)
 • Hä, Sör, Ät sprächt (sprächtet)
 • Win sprächen (sprächten)
 • Jül sprächt (sprächtet)
 • Sir sprächen (sprächten)
 • Gesprächen

In het Duits wordt bij een passieve zin altijd wörden (worden) herhaald.

Als we nu een doodnormale Nederlandse tekst op basis van onze kennis vertalen, krijgen we:

 
 
Hät Deutsch iß en taal die in hät Vierte Deutsche Reich gesprächen gewörden wördet. Ät iß de officiäle taal van hät grote land än stäht wäreldweid bekänd als dä pärfäcte schrätaal. Hoewäl dä Deutschers ät pribüren te unkönnen iß ät in feite en Näderlands dialäct.
 

 

Lijkt op het Limburgs, niet?

Uitspraak[bewerken]

Hier de uitspraken die afwijken van het Nederlands

 • Ä = E
 • Äu = Eeuw
 • E = Stomme E
 • Eu = Ooi
 • G = Engelse G
 • I = Ie
 • Ö = Eu
 • S = Z
 • U = Oe
 • Ü = U
 • Y = Oe
 • Z = Ts
 • ß = S

Als in het Duits een lange klank moet worden uitgesproken, komt er één medeklinker naast te staan. Als het een korte klank moet zijn, staan er twee medeklinkers.

Als we nu een doodnormale Nederlandse tekst op basis van onze kennis vertalen, krijgen we:

 
 
Hätt Deutsch iß en tal die inn hätt Vierte Deutsche Reich gesprächen gewörden wördet. Ät iß de officiäle tal vann hätt grote land änn stäht wäreldweid bekänd alls dä pärrfäckte schrätal. Huwäll dä Deutschers ät pribüren te unkönnen iß ät inn feite en Näderlands dialäckt.
 

 

Naamvallen[bewerken]

In de tijd dat het Duits of Oosts werd gemaakt, kende het net als het Nederlands nog naamvallen. Het Nederlands vernieuwde zich, maar het Duits hield vast aan zijn tradities.

Mannelijk + Meervoud Vrouwelijk Onzijdig
Nominatief Der / Än Die / Äne Ät / Änät
Genitief Deres / Änes Dier / Äner Ätes / Änätes
Datief(-us) Deräm / Änäm Dieär / Änär Ätäm / Änätäm
Accusatief Dren / Nem De / Ne 't / Änt

Als we nu een doodnormale Nederlandse tekst op basis van onze kennis vertalen, krijgen we:

 
 
Ät Deutsch iß äne tal die inn ätäm Vierte Deutsche Reich gesprächen gewörden wördet. Ät iß die officiäle tal änätes grotes lands änn stäht wäreldweid bekänd alls die pärrfäckte schrätal. Huwäll der Deutschers ‘t pribüren te unkönnen iß ät inn feite änät Näderlandst dialäckt.
 

 

Lijkt op het Syldexisch, niet?

Afwijkende spellingsregels[bewerken]

In het oosten werd vlak voor de afscheiding niet goed onderwezen, dus maakten de oosterlingen een aantal fouten:

 • Zelfstandig naamwoorden krijgen in het Duits een hoofdletter.
 • Alle woorden na of voor woorden die van Duitsland afgeleid zijn worden zo kort mogelijk geschreven.
 • Alle woorden na of voor een woord met een ringel-s worden zo kort mogelijk geschreven, tenzij dat regel 2 zou tegenspreken.
 • Alle zinnen eindigen met een uitroepteken, Duits is immers een schreeuwtaal.

Als we nu een doodnormale Nederlandse tekst op basis van onze kennis vertalen, krijgen we:

 
 
't Deutsch'ß'ne Tal die inn t'm Vierte Deutsche Reich sprä'n gewörden wördet!!!!! 't Iß d'officiäle Tal änt's Grotes Lands'n stäht wäreldweid bekänd alls die pärrfäckte Schrätal!!!!! Huwäll d'r Deutschers't pribüren te'nkönn'n iß't inn Feite änät Näderlandst dialäckt!!!!!
 

 

Lijkt op het Nederlands, niet?

Status[bewerken]

Het Vierde Duitse Rijk nu; we zijn omsingeld!

Het Duits is een officiële taal in het Vierde Duitse Rijk en wordt beschermd door de Duitse Taalunie. Sinds de stichting van het Vierde Rijk in 1989, waardoor Duitsland enorm groeide, is het Duits belangrijker geworden dan het Nederlands.

Het Duits is nu één van de Drie Grote Talen van de Westerse Wereld en blijft waarschijnlijk de komende eeuwen standhouden, tenzij we actie ondernemen.

Oncyclopedie[bewerken]

De hoofdpagina van de Uncyclopedia Germanica.

In 1870, gelijk met de stichting van het Eerste Duitse Rijk, werd begonnen aan de Duitse Oncyclopedie, de Onziklopädia. In 2006 nam de Engelse zakenman N. O'Nsense deze over en hernoemde deze naar de Engelse Uncyclopedia Brittannica, tot groot ongenoegen van velen.
Voor geïnteresseerden en behulpzamen is hier de link: Hoftpachina!!!!!

Hij was maar een clown in het Duits:[bewerken]

Er war einfach ein Clown, gekleidet in weiß und rot
Er war einfach ein Clown, aber er ist jetzt tot
Er hat gelachen und gesprongen in das Hellgelbe Licht
Aber hinter sein Lach war einen traurigen Blick

Zie ook[bewerken]Godlo Niemiec.png
Dies Artikel ist geschrewen durch einen Deutscher!
Godlo Niemiec.png

}