Geluk

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een schilderij met slechte lichaamsproporties.

Geluk (of gelukkig zijn) kan gedefinieerd worden als een mentale staat waarbij het mensbeeld door een aantal sleutelfactoren bepaald wordt. Hierbij houden sociale wetenschappers rekening met de verhouding van het loonfiche (a) tot de belastingbrief (w), frequentie seks per week (x)[1][2][3][4], de hoeveelheid vind-ik-leuks op sociale media (y) en etnisch-culturele affiniteit (z). Meestal speelt er ook een factor alfa mee: chocolade. Is een van deze waarden afwezig of minder gunstig, heeft dit een onverkorte weerslag op het individuele geluk.

Afhankelijk van type auto[bewerken]

Dat geluk van het type wagen afhangt, toont deze Ferrari duidelijk.

De precieze levensomstandigheden die aanleiding geven tot een gevoel van gelukkig zijn, verschillen per persoon en veranderen over tijd. Een bepaald persoon is misschien gelukkig met een bepaald type auto, terwijl anderen nooit in die auto gezien zouden willen worden, en een gevoel van ongeluk zouden ervaren wanneer dit wél zou gebeuren.

Sommigen omzeilen dit principe door een Harley Davidson aan te kopen of de auto om te ruilen met een blitse scootmobiel of een snelle segway. Eerder dan zich enkel met anderen hun creaties bezig te houden, kan zelf iets creëren voor langduriger geluk zorgen, ook omdat je er lang op kan terugkijken. Dit is dan niet het geval met een zelfgemaakte sandwich. Mensen die dat in het laatste geval wel doen, kunnen dan zelfs ziek worden van geluk en moeten zich liefst door de medische wereld laten bijstaan. Dit wordt in de geneestermen ook wel eens aangeduid met het 'groene tandensyndroom'.

Positief en negatief geluk[bewerken]

Geld maakt niet gelukkig. Daarom bewaar ik het in een kluis hier heel ver weg vandaan, in Zwitserland, zodat ik het nooit meer hoef te zien.
~ Donald Trump in Knack Weekend

Geld maakt niet gelukkig, want kapitaal is het begin van alle miserie. Het is vreemd waarom de belastingbetaler dat niet snapt. Net daarom heffen we wereldwijd belastingen om de burger ertegen te beschermen. Minder geld op zak hebben beschermt ook meer tegen gauwdiefstallen en bemoeilijkt de begrijpelijke criminaliteit als gevolg van hoge werkloosheid. We willen dus alleen maar helpen en de burger gelukkiger maken.
~ Internationaal Socialistisch Congres 2012 in Telegraaf.nl

Omdat de minder begoede mens reeds eeuwenlang met geld in de maag zit, omdat ook ieder pondje door het mondje gaat, ieder huisje zijn kruisje heeft, ieder zijn dood de ander zijn brood is, de beste stuurlui aan wal staan, de eindjes aan elkaar moeten worden geknoopt, de muizen op tafel dansen wanneer de kat van huis is, de economie vierkant draait en omdat er te veel water naar de zee wordt gedragen... gingen Wit-Russische wetenschappers alles uit de kast en het onderste uit de kan halen door de kat de bel aan te binden en de handen uit de mouwen te steken, opdat de aap uit de mouw zou komen zodat de kat (op haar beurt) op de koord komt. Zij ontwikkelden dus rustgevende kalmeringsmedicatie. Bejaardentehuizen, ziekenhuizen en andere instellingen doen daarover vaak niet moeilijk.

Uit hun studie is dus gebleken dat positief geluk noch geld, eten, bezit, carrière, macht, financiën, seks of geld is. Er is immers de steeds de 'snak naar meer'. Positief geluk is dus net het tegenovergestelde, namelijk dat geluk dat niet onverzadigbaar is: geluk dat niet door het mondje gaat, waarbij geen enkel huisje een kruisje heeft, de beste stuurlui niet aan wal staan, de eindjes niet aan elkaar geknoopt moeten worden, de muizen niet op tafel zitten te dansen wanneer de kat van huis is, enzovoort...

Volgens deze duidelijke studie van geluk is negatief geluk net het tegenovergestelde. Deze - naar eigen zeggen - "povere" analyse maakte de president van Wit-Rusland overigens zo woest dat hij per abuis de hele faculteit Taal- en Letterkunde aan de universiteit van Minsk liet opdoeken.

Invloed op de hersenen[bewerken]

Het groter worden van de hersenpan bij overmatig geluk.

Een schare wetenschappers heeft in de loop van tien jaar (2002-2012) de hersenpan van een representatieve steekproef aan mensen onderzocht. Mensen die heel gelukkig zijn hebben een normale hersenpan. Bij mensen die iets minder gelukkig zijn, is de hersenpan na de loop van tijd gekrompen (gemiddelde omtrekafname van 3 à 5 cm). Ongelukkige mensen kroppen meer zaken in zich op, wat meer cerebraal vocht nodig heeft om het emotionele verwerkingsproces aan te zwengelen.

Mocht de crisis van 2008 dus nog 50 jaar duren, zou de omtrek van de hersenpan met ongeveer 20 cm afnemen. Bij eeuwenlange voorspoed zou dit betekenen dat de hersenpan zelfs zou uitdijen, maar concrete cijfers laten in het onderzoek nog op zich wachten. Futurologen die zich op deze evolutiestudie baseren, berekenen dat de hoofden van de mensen in combinatie met steeds meer intelligentie steeds verder zal uitvergoten. In de berekening wordt ook aangenomen dat de mensheid meer last zal krijgen van evenwichtsstoornissen omwille van het grotere hoofd. Met een steeds mindere hoeveelheid aan beweging en het steeds minder drinken van melk (door lactoseallergieën) verzwakt het menselijke gebeente. De nieuwe generatie groothoofden zal daardoor vatbaar zijn voor het breken van de nek en andere lichaamsdelen.

Geluk in de wereld[bewerken]

Geloof en geluk[bewerken]

Tuimelwiet.gif

Jeugd en geluk[bewerken]