Handtas

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Saccocheke.JPG

'k Zeg niet 'handtas' maar 'saccoche', want dat rijmt zo goed op 'floche'!
~ Urbanus van Anus op de taalkundige toer.

De handtas is tegelijkertijd de meest vernuftige én de meest mysterieuze manier om gigantisch veel zaken op een minuscuul kleine plaats op te bergen. "Gigantisch veel zaken" en "Minuscuul kleine plaats" zijn twee zover uiteen liggende begrippen, dat een dergelijk prestatie alleen maar kan geleverd worden door het enige wezen met de reputatie om méér dan één zaak tegelijk te doen, hoe uiteenlopend ook, en dat is de vrouw.

Vrouwelijk mysterie[bewerken]

"Het mysterie van de handtas", zoals dit verschijnsel van oudsher genoemd wordt, is inderdaad een zuiver vrouwelijk fenomeen, wat de zaak aanzienlijk ingewikkelder maakt, aangezien voor ongeveer de helft van de wereldbevolking de vrouw zélf al een mysterieus fenomeen is.

Herenhandtas[bewerken]

Bij tijd en wijle probeert een avontuurlijk aangelegde zakenman op dit mysterie in te beuken, door een handtas voor heren op de markt te brengen. Telkens weer zien we hetzelfde scenario zich ontwikkelen:

  1. De tas wordt aangeprezen als "elegant" en "up to date";
  2. De tas wordt schoorvoetend gekocht door mannen die voor "elegant" en "up to date" willen doorgaan;
  3. De "elegante" mannen worden voor "verwijfd" in plaats van voor "up to date" versleten;
  4. De tassen worden massaal gedumpt;
  5. De overblijvende voorraad wordt gesleten aan mannen die het niet zo moeilijk hebben met dat verwijfde;
  6. De zakenman legt zich toe op dameshandtassen of gaat failliet.

Wegens de korte aanwezigheidscyclus wordt de herenhandtas dus niet tot de handtassenfamilie gerekend, maar tot die van de kortstondige modegrillen te wijten aan overdreven publiciteit voor een kansloos product.

Buideltas[bewerken]

Een iets populairdere, en ook duurzamere poging om de handtas een plaats te geven in de mannenwereld, is de buideltas. Die wordt vrij algemeen aanvaard, zij het dan niet door heren die er elegant en up to date willen uitzien, en evenmin door vrouwen. Echter, aangezien een buideltas net iets minder opslagruimte biedt dan de buitenkant laat vermoeden, wordt ze niet als een handtas beschouwd. Het feit dat ze niet in de hand gedragen wordt is er óók voor iets tussen, beweren taalkundige aangelegde handtassenexperten.

Volume[bewerken]

Op dit zonovergoten plein wordt met man en macht gepoogd de inhoud van een ondoordacht leeggemaakte handtas te ordenen, in de hoop de tas op die manier gemakkelijker gevuld te krijgen. Het valt op dat de aanwezige dames hardnekkig weigeren aan dit initiatief mee te werken.

Behalve de vrouwelijkheid, is er een bijna even groot mysterie verbonden met de handtas: de mateloze discrepantie tussen het volume van de buitenkant, en dat van de binnenkant. Of, in eenvoudiger Nederlands uitgedrukt: men kan er veel, veel meer instoppen dan je van buitenaf gezien zou zeggen. Maar niet iedereen kan dat: laten we vooral niet vergeten dat de handtas een vrouwelijk verschijnsel is!

Handleiding[bewerken]

Elke vrouw krijgt aan het begin van de puberteit van haar moeder, grootmoeder, tante of ander naburig vrouwspersoon een eenmalige demonstructie[1], waarbij het vullen van een handtas gettond, en daarna uitgelegd wordt. Bij deze inwijding zijn geen mannen toegelaten, en de zeldzame mannen die zich als vrouw verkleed poging trachtten te verschaffen tot het ritueel, werden altijd tijdig ontmaskerd[2]. In tegenstelling tot wat het kpje van deze paragraaf laat veremoeden, bestaat er géén geschreven of gedrukte handleiding: de aanstaande vrouw moet alles meteen onthouden. Dit valt best mee, omdat zij onmiddellijk aan de slag gaat, en aan de slag blijft tot haar laatste adem.

Leeg en vol, vol en leeg[bewerken]

Hoe geheim het vullen van een handtas ook moge wezen (geen man heeft ooit het vullen van een totaal lege handtas mogen aanschouwen), van leegmaken zijn wél getuigenissen. Vooral bij lijkschouwingen, arrestaties en veiligheidscontroles op luchthavens spelen zich regelmatig onwereldse taferelen af. Niet zelden wordt een massa passagiers opgehouden omdat een beambte zo onvoorzichtig is geweest om een vrouw te vragen haar handtas ter plaatse leeg te maken. Bovendien moet de berg "spulletjes" dan naar een andere ruimte gekruid worden, omdat de vrouw in kwestie het steevast vertikt om ter plaatse haar handtas weer te vullen. Een handtas is overigens nooit vol: er kan altijd nog wat bij. Ervaren veiligheidsagenten weten dat ze in geval van een verdacht voorwerp in een handtas er onmiddellijk een vrouwelijke collega moeten bijhalen, die dan met de verdachte in een kantoortje verdwijnt, waar beiden na een tijdje hilarisch tevoorschijn komen. Gelukkig voor het luchtvaartwezen geeft een gescande handtas een zó vaag en compact beeld op de monitor, dat men de zaak meestal zo laat. De dag dat een terrorist dit doorheeft, of erger nog, dat een terrorist doorheeft dat het volstaat om een damestas in volle vlucht leeg te maken, beleven we de meest spectaculaire luchtvaartramp uit de geschiedenis.

Meten en wegen[bewerken]

Wanneer bij zo'n eerder vermelde uit de hand gelopen gelegenheid een geïnteresseerd wetenschapper aanwezig is, dan kan er overgegaan worden tot meten en wegen. De vorser haalt dan zijn meetlint, en zijn weegschaaltje tevoorschijn, en begint aan een taak die hij helaas zelden overleeft, omdat zo'n man (vrouwen hebben uiteraard geen behoefte aan dergelijk onderzoek) steevast de omvang van de taak onderschat. Uit de tot nu toe overgeleverde metingen blijkt dat het tot nu toe grootste gemeten volume van de inhoud van een handtas (van de berg spulletjes dus) niet minder dan 36 kubieke meter was, en het grootst gemeten gewicht twee ton. Het ging overigens over het zelfde handtasje (volgens kenners "een klein Delvauke"), en uit deze (en andere) metingen is meteen ook gebleken dat ook het gewicht aanzienlijk verschilt naargelang de spulletjes zich in, of buiten de handtas bevinden.

Kledij of gebruiksvoorwerp?[bewerken]

Hoewel de Britse Queen schoorvoetend heeft toegestemd om bij een zwarte op bezoek te gaan, en deze zelfs een hand te geven, houdt ze haar handtas toch angstvallig bij zich.

De aandacht die een vrouw besteedt aan de kleur van haar handtassen, werpt een diffuus licht op de vraag of een handtas nu als een kledingsstuk of als een gebruiksvoorwerp moet gezien worden. Immers, ze heeft er meer dan één, die alle moeten alle passen bij een collectie van schoenen, hoedjes en sjaaltjes enerzijds, en ze gebruikt ze toch ergens voor, nee? Ook dit is een typische mannenvraag, want voor een vrouw is een handtas gewoon een deel van haar wezen, en wanneer zij bijvoorbeeld zinnens is om een nudistenkamp te bezoeken, dan doet zij dat met een handtas in huidskleur of in bont.

Interesse vanwege geheime diensten[bewerken]

Geheime diensten van allerlei onbekende grootmachten en nog onbekendere kleine landjes azen al heel lang op het geheim van de handtas, omdat zij daar maar wát graag gebruik zouden willen van maken. Helaas kunnen alleen vrouwelijke geheimagenten dat, want zelfs zij geven het geheim niet prijs. Het is een mysterie dat tot op heden nog nooit tegen een som gelds, hoe groot ook, is prijsgegeven, en dat zelfs spreekwoordelijk is geworden: wanneer een Vlaming wil duidelijk maken dat een moeilijke taak volbracht is, of een lastige zaak geregeld, dan zegt hij "'t Is in de saccoche". De spreekwoordelijkheid van deze zegswijze zal menig Nederlander ontgaan, tenzij hij weet dat men in Vlaanderen een handtas wel eens een "saccoche" pleegt te noemen. Hij mag deze kennis al ontberen, zij weet dit, ongeacht haar lands- of moedertaal[3].

Een imam maakt een souvenirfoto van een eskader handtasterroristen in opleiding.
VlaleeuwL.JPG

Vlaamse praat voor wie de Vlaming wil begrijpen ende verstaan

Aftrekker · Amai · Brol · Flandrien · Frit · Goesting · Hoe: versta je West-Vlaams? · Kiek · Kuis · Saccoche · Valling


Notenbalk[bewerken]

  1. Vóór 1980 werd de inwijding gesplitst in demonstratie en instructie, maar toen zorgde Urbanus voor het verlossende woord, dat beide handelingen tot één coherent geheel aaneensmeedde. Zijn succes bij het vrouwelijk geslacht nam toen dermate toe, dat hij amper vijftien jaar later al getrouwd was.
  2. Over hun straf doen de meest lugubere verhalen de ronde, maar harde bewijzen ontbreken.
  3. De enige uitzondering hierop is nota bene de Franse vrouw, die het uitsluitend over een "sac à main" heeft. Inderdaad, de herkomst van het nochtans bijzonder Frans klinkende "saccoche" is zo mogelijk nog duisterder dan de inhoud ervan.