Huis

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Illuminati Seal.png WAARHEID!
Dit artikel behandelt De Waarheid. Dezelfde Waarheid die de regering geheim houdt! Geloof niet langer in leugens en ontdek De Waarheid !
Een normaal huis.
Een bijzonder huis.
Bouncywikilogo.gif
Voor de uilskuikens die de afgelopen eeuwen onder een rots hebben gelegen zonder krant of Twitter, heeft Wikipedia ook een artikel over: Huis.

Een eigen huis, een plek onder de zon, en altijd iemand in de buurt die mij arresteren kon.
~ René Froger over zijn huis.

Een huis, woning of woonst is een bouwwerk waarin de overheid mensen, of in overheidsjargon burgers, kan wegstoppen zodat ze geen gevaar vormen voor de openbare orde en de nationale veiligheid. Hier gaat het om (een deel van) een gebouw waarin de nietsvermoedende burgers worden ommuurd zodat ze zich alleen op een overdekte binnenplaats kunnen voortbewegen. Zij heten vanaf dan bewoner. Een huis beschermt de overheid tegen demonstraties, stakingen, samenscholingen, revoluties en via het concept van huisdieren tegen loslopende wilde beesten. De binnenruimte van een huis is meestal in meerdere ruimtes verdeeld om de bewoner bezig te houden. Zo beschikken de meeste huizen over een keuken waarin de bewoner voor zichzelf eten kan verzorgen.[1]

Vaak beschikken huizen ook over meerdere verdiepingen, zodat de bewoner zich moet bekommeren om een kelder en/of een zolder. Deze huizen zijn doorgaans uitgerust met zogenaamde gangen en trappen, zodat de bewoner zich naar deze verdiepingen kan begeven en energie kwijtraakt. Voor rijke burgers worden vaak luxere complexen gebouwd, met bijvoorbeeld een garage waarin ze hun auto kunnen stallen. Een huis heeft meestal één of meerdere ingangen in de vorm van een deur, zodat de politie en als informant ingezette buurtbewoners de bewoner in de gaten kunnen houden. In de moderne Westerse wereld wordt van bewoners verwacht dat ze zelf hun huis onderhouden (ook wel huishouden) door eigen geld in de inrichting, nodige verbouwingen en schoonmaak te stoppen.

In Nederland vallen de huizen onder de Dienst Hypothecaire Inrichtingen, in Vlaanderen onder het Directoraat-Generaal Penitentiaire Woonsten.

Etymologie[bewerken]

Een artistieke benadering.

Zoals dat gaat bij een alomtegenwoordig woord als huis, proberen zogenoemde etymologen eeuwige roem en smakken geld binnen te slepen door de afkomst van het woord te achterhalen. De meesten van hen is het wel opgevallen dat het woord verwant is aan het Duitse Haus en het Engelse house en dat er dus een gemeenschappelijk oorsprongswoord is, dat deze vorsers bij gebrek aan beter als hūsą hebben opgeschreven. Deze lezing der feiten wordt door internationale overheden graag verspreid, want de sinistere waarheid achter het concept van huizen blijft erdoor verholen en de idiote schrijfwijze van het zogenaamde oorsprongswoord zorgt ervoor dat alleen de grootste rebellen die waarheid nog proberen te achterhalen.

Wie wel het complot heeft ontrafeld, maar van etymologie nog weinig spreekwoordelijke kaas hebben gegeten, wijst wellicht naar het toneelstuk Huis Clos van Jean-Paul Sartre, waarin de schrijver laat zien dat een huis een kooi is waar elke interactie met medemensen tot bittere ruzies leidt. Weliswaar was Sartre op de hoogte van de achtergrond van het bouwwerk, de term huis heeft hij zeker niet bedacht. De echte verklaring werd in 1997 ontdekt door Professor W. Druyff toen hij in het kader van een ander onderzoek op visite was in het gemeentehuis van Huizen. Hij ontdekte dat de eerste woningen in Huizen stonden, waardoor dat collectief gebouwen op enig moment huizen ging heten. De enkelvoudsvorm huis was daarna snel ingevoerd.[2]

Ontstaan[bewerken]

De wanhopige eerste bewoners te Huizen proberen te ontsnappen.

In 1409 ontvluchtte de Tsjechische hoogleraar Johannes Hus zijn land en kwam in een vluchtelingenkamp nabij Naarden. De hoogopgeleide Hus integreerde snel, nam als pseudoniem Jan van Huizen aan en toen hij tot hoofd van de vluchtelingencommissie werd benoemd, besloot hij van het kamp een nederzetting te maken waaraan hij zeer bescheiden zijn Nederlandse naam gaf. Zoals dat bij nieuwe nederzettingen gaat, trok Huizen gelukszoekers en raddraaiers uit heel Noord-Holland. Omdat de geboren Tsjech moeite had het bevel tot "ophangen aan de galg" of "negenhonderdnegenennegentig zweepslagen" uit te spreken, moest hij een nieuwe strafmaat bedenken. Hij experimenteerde met vormen van ommuringen en bebouwingen en de eerste cellen stonden kort daarna in Huizen. De bevolking was zo kwaad over deze gruwelijke manier van folteren, dat ze in opstand kwamen en Hus in 1415 op de brandstapel brachten, als voorbeeld van een humanere straf.

De bouw van een huis in Chicago.

Het spreekwoordelijke kwaad was echter al geschied. Machthebbers in de regio namen het idee uit Huizen over en al snel stonden er doorheen Nederland rijen met huizen. Dit is nog steeds te zien aan veel plaatsnamen, zoals Tweehuizen, Driehuizen, Zevenhuizen en Broekhuizen. Dit waren oorspronkelijk rijen met respectievelijk twee, drie en zeven huizen, of huizen speciaal voor opstandige broeken. Steeds meer landen maakten gebruik van huizen om hun onderdanen te kooien en in verschillende gebieden kwamen er verschillende vormen huizen op. Architectuur werd een door de overheid graag gesponsorde kunstvorm. In de twintigste eeuw werd het huizenwezen steeds verder geprivatiseerd en sindsdien is er sprake van een heuse huizenmarkt. Amnesty International protesteert hierover hevig, maar de VN ziet huizen als een goed middel om de goede vrede te bewaren, dus een kentering in het gebruik van huizen zit er niet snel aan te komen.

Huissoorten[bewerken]

De kans is groot dat u dit verontrustende artikel vanuit een huis leest. Er zijn door de eeuwen heen vele verschillende huizen gebouwd om verschillende burgers naar stand en opstandigheid te sorteren. Verschillende huizen kunnen meer of minder beklemmend voelen voor bewoners en op verzoek, of door een verandering in de status, kan een burger overgeplaatst worden naar een ander soort huis. Dit heet ook wel verhuizen. Hieronder volgt een ruwe schets van de verschillende huissoorten.

Rijtjeshuis[bewerken]

Een foto van meerdere rijtjeshuizen in hun desbetreffende huizenrij.

Een rijtjeshuis is in feite de standaardvorm voor een huis. Zo heeft Johannes Hus ze bedacht en zo staan ze in de meeste westerse steden. Deze huizen staan vaak naast elkaar, aan elkaar vastgebouwd in zogenoemde straten. Vaak loopt langs huizenrijen ook een weg, die in de volksmond ook straat heet. Aangezien rijtjeshuizen de standaard zijn, worden hierin ook de standaardmensen opgesloten: de meest burgerlijke burgers. Om te luchten is, vaak aan de achterkant en soms aan de voorkant, een tuin aanwezig. Dit is een onoverdekt deel van het huis waar planten kunnen groeien die de bewoner zelf moet onderhouden. Om ontsnappen te voorkomen, zijn de meeste tuinen voorzien van een hek.

Een bekende ergernis voor de bewoners van rijtjeshuizen zijn de mensen die naast hen zijn opgesloten, ook wel buren genoemd. Doordat de inwoners last krijgen van claustrofobie, kunnen ze niet meer helder denken en komen ze in grote en kleine ruzies met buren. Soms lopen deze ruzies zo hoog op, dat er muiterij uitbreekt. In Nederland stuurt de Dienst Hypothecaire Inrichtingen dan de Rijdende Rechter langs, die het geschil oplost en alle betrokkenen straft met honderdentwaalf zweepslagen.

Huizen in meerdere rijen en kolommen.

Kolommetjeshuis[bewerken]

Toen Vladimir Lenin in 1917 de macht greep in Rusland wilde hij vooral een eind maken aan de tsaristische huizenterreur.[3] Alle heilige huisjes werden afgebroken in de nieuwe Sovjet-Unie, zelfs de hypotheekrenteaftrek. Op de puinhopen van de oude Petersburgse woonwijken gloorde nieuwe hoop op een vrij bestaan en een beter leven voor allen. Jozef Stalin had daarover echter andere gedachten. Toen Lenin was overleden greep hij de macht en hij zag juist de potentie van het ophokken van het proletariaat voor de grote gerechtigheid. Hij wilde zich echter afzetten tegen de fascistische honden in het westen die overal horizontale huizenrijen neerzetten.

Zo kwam het tot de uitvinding het kolommetjeshuis, de standaardvorm in Oost-Europa. Opvallend aan kolommetjeshuizen is dat het burenprobleem wordt verveelvoudigd door de toevoeging van bovenburen en benedenburen.[4] Daarnaast hebben bewoners zelden tuinen om in te luchten, omdat zuurstof volgens Stalin een door de CIA verspreid vergif was met het doel alle kameraden in geld te veranderen. Na de val van de Berlijnse Muur zijn kolommetjehuizen ook populair geworden in westerse landen, vooral in de armere wijken van grotere steden. Opvallend genoeg heten de gebouwen in de volksmond flat; waarschijnlijk is dit woord afgeleid van flatscreen.

Vrijstaand huis[bewerken]

Een typisch vrijstaand huis.

Wie noch in een kolommetjeshuis noch in een rijtjeshuis woont, woont waarschijnlijk in een vrijstaand huis. Vooral rijke mensen worden in vrijstaande huizen geplaatst en de bewoners van andere huissoorten zijn hierop vaak jaloers. Vrijstaande huizen hebben namelijk doorgaans grotere tuinen en kamers. De echte rijken kunnen zich daarnaast meerdere auto's veroorloven waarmee ze als voorwaardelijk verlof overdag door het land kunnen rijden. Dit is echter schijnvrijheid met de klemtoon op schijn.[5] Vrijstaande huizen zijn namelijk vooral geïsoleerd en leiden tot vergrote eenzaamheid bij de bewoner. Deze isolatie wordt vaak nog versterkt doordat om vrijstaande huizen ijzeren hekken worden gebouwd waarop Donald Trump trots zou zijn.

Een gemeentehuis anno 1961.

Gemeentehuis[bewerken]

Voor burgers waarvan de overheid vermoedt dat ze in vrijstaande huizen nieuwe partijen zouden kunnen stichten, staan in Nederland en België gemeentehuizen. Deze vorm van huizen is bedacht door Napoleon Bonaparte, die in 1795 de huidige Benelux bezette. In deze landen waren mensen die door de Fransen als hoogst irritant werden beschouwd. Deze mensen werden embêtenaires genoemd, naar het Franse werkwoord embêter (irriteren). Dit verbasterden de Nederlandstaligen uiteindelijk naar ambtenaar, wat nog steeds de gebruikelijke naam is voor de mensen die in gemeentehuizen achter hun zogenoemde loket opgesloten zitten.

Om te peilen wie meer een meeloper is en wie daadwerkelijk de volgende revolutionair zou kunnen zijn, mogen ambtenaren ook toetreden tot zogenoemde gemeenteraden. Wie daarin teveel talent toont om nog veilig in het gemeentehuis te worden gehouden, kan worden worden overgeplaatst naar de beter beveiligde provinciehuizen of naar speciale geïsoleerde kamers, zoals de Eerste Kamer en de Tweede Kamer in Den Haag en de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel. Ambtenaren in gemeentehuizen moeten ook administratieve taken uitvoeren om het huishoudboekje en de huizenbouw van de betreffende gemeente te regelen. Daarnaast kunnen stellen die lijden aan de gevaarlijke ziekte verliefdheid in het gemeentehuis een soort duiveluitdrijving genaamd bruiloft voltrekken. Hierna kan door de overheid besloten worden dat het stel in quarantaine in een nieuw huis wordt geplaatst; dit heet ook wel samenwonen.

Gebedshuis[bewerken]

Een gebedshuis in Moldavië.

Voor mensen die de overheid op grond van hun geloof vast wil zetten, worden er in de wereld her en der gebedshuizen geplaatst. Hiermee is begonnen tijdens de secularisatie van Europa in de twintigste eeuw. In een poging om van Gods invloed los te komen werden zogenoemde godshuizen neergezet. Voor de extra gevaarlijke katholieken worden deze huizen gepantserd met glas in lood. In de 21ste eeuw opperen steeds meer rechtse populisten zoals Geert Wilders en Filip Dewinter om meer moskeeën te bouwen om daarin de gestaag groeiende islamitische populatie te kooien. Deze plannen worden doorgaans verhinderd door linksere partijen die het de moslims gunnen om met hun tenen in het gras te kunnen bidden.

Het is onmenselijk mensen op te sluiten, laten we daarom alle moskeeën afbreken!
~ Jesse Klaver over islamitische gebedshuizen in Nederland.

Koningshuis[bewerken]

Om (voormalige) vorsten en alle pretendenten in te sluiten, wordt gebruik gemaakt van koningshuizen of koninklijk huizen. Dit is in feite een overtreffende trap van het vrijstaande huis, want om te wennen aan het niet meer kunnen berijden van de verre wijdtes van het land, mogen bewoners van koningshuizen zich verheugen op een royaal landgoed. Daar staat tegenover dat deze huizen ook des te meer geïsoleerd zijn, vaak inclusief metershoge hekken en bewakingscamera's. Bovendien worden de blauwbloedige bewoners streng bewaakt door zogenoemde lakeien, die hun doelwit door elke kamer van het pand volgen. Deze vorm van huizen werd populair na de militaire staatsgreep van Johan Rudolph Thorbecke in Nederland, die de schijn wilde ophouden van continuïteit maar ondertussen alle macht van de koning, Willem II, afpakte. Zogenoemde ceremoniële monarchieën zijn niets meer dan vermomde republieken, maar met koningshuizen wordt de troonloze vorst tenminste een beetje waardigheid gegund.

Een wachthuis met bijzondere vloerbedekking.

Wachthuis[bewerken]

Voor wie denkt dat tijdens het transport tussen twee huizen de vrijheid te proeven valt, heeft de overheid openbaar vervoer bedacht en op de daarbij horende haltes wachthuizen geplaatst. Dit zijn kleine, benauwde wachtruimtes die zogenaamd beschutting bieden tegen weer en wind. In een wachthuis kan een zitmogelijkheid zijn aangebracht in de vorm van één of meer kletsnatte krukjes of bankjes. Wachthuizen zijn het makkelijkst en goedkoopst te bouwen, maar ze zijn ook erg vandalismegevoelig. Vrijheidsstrijders, bijvoorbeeld van de Revolutionaire Strijdkrachten van Groningen, vernielen regelmatig wachthuizen in een poging burgers uit hun sluimerslaap te bevrijden, meestal tevergeefs. Om vandalisme te voorkomen, worden in veel wachthuizen reclame geplaatst, in de hoop dat vandalen afgeleid worden als ze hun knuppels hoog nemen en dan ineens zien:

Hé, nieuwe Euroknallers bij de McDonald's. Fuck mijn principes, ik wil een cheeseburger.
~ Een vandaal over de degeneratie van voedselstandaarden in onze hedendaagse op massaconsumptie gerichte maatschappij.

Huis onder water[bewerken]

Een redelijk nieuw verschijnsel is het huis onder water, de overtreffende trap van isolatie. De vorm is bedacht in de Verenigde Staten in 2008, toen dalende huizenprijzen het minder aantrekkelijk maakte huizen boven water te bouwen. Doordat huizen onder water nogal wat gevaar met zich meebrengt, blijven bewoners keurig in hun woonst zitten en denken ze niet aan verhuizen. Voor de overheid is het dan ook aantrekkelijk zoveel mogelijk huizen onder water te hebben en banken worden aangespoord dit te bevorderen. Het verder uitbaggeren van de Westerschelde mag door de regeringen van Mark Rutte en Charles Michel worden uitgelegd als maatregel om Antwerpen beter bevaarbaar te maken, maar de waarheid is dat in de uiterwaarden ruimte wordt gemaakt voor steeds meer huizen onder water.

Bouw[bewerken]

Sommige huizen kunnen redelijk verwarrend zijn.
1rightarrow.png Zie Hoe:Bouw je je eigen huis? voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Huizen komen uiteraard niet zomaar uit de lucht vallen. Net als andere gebouwen moeten huizen gebouwd worden door bouwers. Deze tak van sport heet ook wel woningbouw en is naast landbouw en teambuilding de populairste vorm van bouwen. Onderbouwen is een minder populaire tak, omdat dat nu eenmaal zo is. Omdat alles gezelliger is als je het samen doet, hebben zich enthousiaste woningbouwers verenigd in woningbouwverenigingen. Met de blote voeten in de klei en hun beide handen in de mouwen verdienen deze magnaten grof geld over de rug van de nietsvermoedende burgers die ze daarmee insluiten. Helaas richt zich de volkse woede alleen op de zogenaamde gehaaide graaiers die zich in een Lamborghini richting hun villa laten vervoeren en laten hiermee de echt gehaaide gieren, die zich van zulk opzichtig spenderen verre houden.

Materialen[bewerken]

De eerste huizen zijn waarschijnlijk gebouwd van lijm die op gevlochten dunne voetenvingers, tenen genoemd, werd aangebracht. Later kwamen er geheel metalen huizen van gestapelde zagen, en nog later werden huizen uit baksteen gehouwen. In zuidelijk Nederland en aan de Waalse kust worden ook wel huizen in de wilde natuur gebouwd. Tegenwoordig zijn huizen vaak gewapend met beton om uitbraken te voorkomen.

In het noorden van Nederland waar veelal overbevolking voorkomt, wordt tegenwoordig nog steeds gebruik gemaakt van skeletbouw; wanden en vloeren worden gemaakt van de stoffelijke resten van voorouders. De erfenis bestaat hier dus meestal uit de postzegelverzameling van opa en een vloer voor de nieuwe serre. Bouwen met skeletten heeft ook nadelen, bijvoorbeeld is de hoogte die behaald kan worden zeer beperkt omdat een skelet maar één keer op elkaar past. Bij hoogbouw wordt wel beton gebruikt, maar dit moet wel goed onderbouwd worden en zoals al gezegd is, dat is geen populaire manier van bouwen.

In de badkamer staat doorgaans een spiegel, zodat de bewoner kan zien dat hij alweer een dag ouder en lelijker geworden is.

Kamers[bewerken]

Huizen zijn onderverdeeld in meerdere kamers zodat de bewoner zich niet hoeft te vervelen. Om de nationale hygiëne te bevorderen, hebben bijvoorbeeld de meeste huizen een badkamer, waar bewoners zich dienen te verzorgen door middel van stromend water en zeep in verschillende combinaties. Een badkamer kan bestaan uit Franse uitvindingen zoals een toilet, een douche, een chocolademousse en andere zaken zoals een ligbad, een wasbak en een dakpan. Als aanvulling op de badkamer is er een sommige huizen een kleine kamer aanwezig, waar meestal alleen een toilet en een wasbak staat. Dit is gedaan zodat iemand die struikelt, zijn heup breekt en dan ineens moet plassen, toch nog al kreunend richting toilet kan kruipen.

De slaapkamer is de kamer waar een bewoner dient te slapen. Slapen in een andere kamer is bij wet niet verboden, maar kan toch op schuine blikken van de FBI rekenen. Om ervoor te zorgen dat bewoners inderdaad in de slaapkamer slapen, zijn deze kamers uitgerust met comfortabele, zachte materialen. Laminaat en stenen vloerbedekking worden vaak in de andere kamers geïnstalleerd om het contrast te vergroten. Omdat de meeste mensen slapen als het donker is, wordt de slaapkamer soms nog wel verward met de donkere kamer. Zo kan het wel eens gebeuren dat mensen proberen te slapen in de ontwikkelvloeistof en met een kussengevecht proberen foto's te ontwikkelen.

Varianten[bewerken]

Van bouwen bestaan er meerdere varianten. Als een huis bijna voltooid is, moet het eerst worden afgebouwd. De mensen die dit willen doen zijn niet makkelijk te vinden. Van mensen die afbouwen wordt namelijk verwacht dat zij, waarschijnlijk omwille van de veiligheid, minder sigaretten roken of minder bier drinken. Afbouwen is een ondankbare taak, want bekenden van afbouwers zullen altijd belerend roepen dat men beter gewoon direct kan stoppen; dat is veel effectiever dan afbouwen. Toch is het een belangrijke taak; niemand wil immers in een slecht geïsoleerd huis zitten.

Een andere variant is het ombouwen. Soms wordt een woning aangepast aan een handicap van de bewoner. Ook kan het gebeuren dat een vrouw zich opgesloten voelt in een mannenhuis. Voor wie niet kan verhuizen, is ombouwen dan een optie. In Nederland wordt dit soms voor een deel vergoed op basis van de Wet Maatschappelijke Onderdrukking. Een voorbeeld is een gehandicaptentoilet, of het toevoegen van make-up en beha's aan de inboedel.

Verdere zaken[bewerken]

Huisnummers[bewerken]

80 is in Nederland een veelvoorkomend huisnummer.

Om huizen binnen een straat uit elkaar te kunnen houden, krijgen huizen nummers toebedeeld door de autoriteiten. In sommige straten is er een even kant en een oneven kant, in andere straten gaat de volgorde met de klok mee of ertegenin. Dit heeft ermee te maken dat de politie en geheime dienst regelmatig moeten surveilleren en dit graag op volgorde van huisnummer doen. Als u in een straat met even en oneven kant dus iemand continu de straat ziet oversteken, staak dan al uw illegale activiteiten.

Huisdieren[bewerken]

1rightarrow.png Zie Huisdier voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Om de regering te beschermen tegen wilde dieren, worden deze vaak met mensen mee in huis geplaatst. Dieren die in woningen voorkomen, zijn huiskatten, huishonden, huismussen, huisspinnen, huiskakkerlakken, huiszwaluwen, huismummies, huisluizen, huismijten, huisleeuwen, huisolifanten, huisberen en huisdinosaurussen. Bewoners die de aan hen toebedeelde huisdieren niet goed verzorgen kunnen flink bestraft worden. Huisdieren worden doorgevoerd naar huizen vanuit zogenaamde asielen. Wie van plan is vrijwillig een huisdier op te nemen, kan op zoek naar een asiel en is zo asielzoeker. De binnenstad van steden waar veel mensen wonen die huisdieren willen opnemen, noemt men dan ook wel een asielzoekerscentrum.

Ontsnappen[bewerken]

Dit is wellicht niet iets om over naar huis te schrijven, want in het huis van de gevangene spreekt men niet graag over de kooi, maar het is een huis-tuin-en-keuken-waarheid dat we vastzitten aan huisje, boompje, beestje. We zijn zogezegd naar huis en haard verdreven. Het huis is te klein als men probeert te ontsnappen en denkt u alstublieft niet dat dat beter wordt van een zuinige eega, want zuinige huisvrouwen bouwen huizen als kastelen. Nog moeilijker is het als het huis van een schuur voorzien is, want je moet het huisje wel bij het schuurtje laten. Met glazen huizen is het helemaal voorzichtig handelen; wie daar woont, gooit beter niet met stenen. Zoekt u niet als op een schatkaart naar het kruisje dat elk huisje schijnt te hebben. Maakt u er het beste van; wees het zonnetje in huis en stuur de kat maar eens naar buiten om met de muizen op tafel te dansen.

Voetnoten[bewerken]

Zie ook[bewerken]


Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
8 april 2018
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Erasmusbrug.JPG
Is't gebouwd, goedkoop of duur? Twijfel niet: architectuur!

Achmeatoren · Atomium · Berlijnse Muur · Bibliotheek · Bordeel · Brug · Café · Chinese Muur
Eiffeltoren · Euromast · Flat · Hotel · (Eigen) Huis · Kasteel · Koeltoren · Museum
Oncyclopediagebouw · Psychiatrische inrichting · Restaurant · Rotonde · Taj Mahal · Tunnel
Vogelhuisje · Witte Huis · World Trade Center (New York) · Zaanse Schans · Ziekenhuis · Zwembad