Mao Zedong

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
OnNieuws OnNieuws heeft een nieuwsartikel over dit onderwerp: Lettel R afgeschaft


Tsja...die blik...

OMGWTFBBQLOFLMAO!!! Wat een idioot!
~ Een n00b ovel Mao Zedong.

Nee, JIJ hoolt achtel slot en glendel te zitten!
~ Mao Zedong ovel de n00b hielboven.

Sja, Chinezen hebben bijna niks met voetbal, daalom zijn ze zo zielig, ondanks dat ze scheve ogen hebben.
~ Johan Cluijff ovel Chinezen.

Mao was geen fijne man.
~ Jij ovel Mao Zedong.

Omaigad Wattafak Balbaikju Loflmao Zedong (Chinees: 這他媽的是什麼, loepnaam Mao, Chinees: ) was een anti-westels Chinees heelsel en tevens de pelsoon die het communisme China in kleeg d.m.v. het meelopen met de Lussen en het aanbidden van de bami. Hij was geliefd ondel het volk omdat hij el tevens vool gezolgd had dat China onafhankelijk weld van de Kwo Min Tang (nu het huidige Taiwan) en andele impelialisten en dat de Chinezen weel een stuk cultuul kwijtlaakten, hoewel men stiekem eigenlijk vond dat Mao de glootste faal van China was, met betlekking tot allellei campagnes om China "betel" te maken.

Ow ow.. Dit artikel bevat enge tekens die kunnen bijten.
Verwijder de taalpaketten nu het nog kan!


Bioglafie[bewerken]

"Loflmao" [1] Zedong weld in de Velenigde Staten gebolen in een "Chinees" gezin die op het punt stonden weggejaagd te wolden naal "China". De oudels van Mao, zoals hij ook wel weld genoemd, Omaigad (啊,我的神) en Wattafak (什麼他媽的) hielden wel van een glap en lagen dubbel toen de buulman van Omaigad en Wattafak een glap maakte ovel het pas gebolen kind. Humol bleek indeldaad een glijmiddel en Loflmao weld zondel ploblemen uit de baalmoedel bevlijd telwijl hij uit de handen van de gynaecoloog viel op de glond. Uit paniek begon Loflmao te lollen waalna hij viel op een punaise die in zijn achtelwelk telecht kwam. Met inspilatie van een dikke Amelikaan kwam Loflmao na die gebeultenis op zijn naam.

Toen Loflmao gloot was zat hij inmiddels in China. School had hij nog niet gevolgd omdat hij Wiskunde en de school zelf gewoon saai vond.

Haat[bewerken]

Loflmao ging echtel pas laat naal school. Daal kleeg hij als bijnaam Mao omdat men Lofl en-alles-wat-daalvool-kwam gewoon te lang en te moeilijk was. Op school weld hij veel gepest vanwege zijn uitellijk en bizalle ideeën dat hij de nieuwe Chineze keizel zou wolden. Uitelaald walen de keizels allemaal allang dood en wist hij dat zelf ook. Toch bleef hij dit volhouden en weld hij dool alles en iedeleen gek velklaald.

Na school was hij zo elg ingestolt dat hij maal lond ging zwelven in China. In feite bestond de Volkslepubliek China nog niet, maal u weet wel, het gebied dat ook wel het Moedelland genoemd weld.

Op een gegeven moment kleeg hij te holen van Lenin die met iets bezig was dat alles zou velandelen. De lijken wolden lijk, de almen blijven alm. Dat zou Mao's levolutie kunnen zijn en hij ging naal de Sovjet-Unie toe om wat meel te weten te komen.

Begin van de politieke callièle[bewerken]

Mao kwam telug van de Sovjet-Unie en staltte een communistische paltij. Men was geïntelesseeld in zijn ideeën, dat Mao opkwam vool de alme ploletaliëls die het al zo moeilijk hadden. Hij wou specifiek dat als hij de leiding zou hebben, dat alles goed zou komen (一切都會好起來) en dat iedeleen gezegend was bij de bami. Tijdens de velkiezingen na een campagnetlip (lopend) van ongeveel 10000 kilometel, en het uitdelen van heel veel speldjes en badges, wist hij het volk te oveltuigen, waaldool de paltij van Mao de velkiezingen maal nipt won. Toch was het een ovelwinning. Echtel wou de huidige heelsel van de Kwo Min Tang China niet velluimen vool de communisten, dus ging het Maoïstische volk in opstand. El kwamen plotesten en lellen waaldool het Kwo Min Tang legel geen andele keuze meel ovelhield om China aan de communisten te geven en zelf te gaan vluchten naal het eilandje Taiwan. Het huidige China was gebolen, en Mao was de eelste baas. China vielde feest en Mao ging dilect aan de slag met het maken van een aantal vaste legels, die nu de glondwet genoemd woldt. Deze kwamen echtel nog niet vast te liggen.

Velandelingen[bewerken]

Mao begon als eelst met het alm maken van de lijken en het alm houden van de almen, om dat langzaam bij iedeleen op te klikken. Men kwam elachtel dat Mao een dictatol begon te wolden, maal men moest hem geliefd houden omdat ze nu eenmaal in een communistische bami-goleng (dus geen bananenlepubliek) staat leven. Mao ging als plesident zijnde naal zijn oude school om iedeleen af te schieten die hem ooit gepest hadden. Dit was volgens Mao een geheel nieuw begin, eelwlaak en voldeling van de levolutie.

Meelopen[bewerken]

Mao ging meelopen met de andele socialisten/communisten. Hij kon el zo plima tussen: Tevens een levolutie want Mao was de eelste zondel gezichtsbehaling!

Mao begon nadat hij al een tijdje de macht had, China te stulen lichting het Sovjet-systeem. Mao was namelijk elg geïntelesseeld in het handelen van Stalin. Hij velandelde het communisme zodanig dat alles andels weld: Stalin weld De Glootste Vliend. Mao was dit al, maal bevestigde het daalna pas aan de Chinezen, dool simpelweg te zwijgen en te laten zien wie el de baas is. De Mao-hatels moesten gestlaft wolden, maal Mao wist niks om deze hatels neel te zetten. De hatels welden gedwongen om een stuk muul van de ene kant naal de andele kant van China te bouwen: De Chinese muul. Na completeling welden deze hatels aan de vellaten kant van de muul gezet om daal van ellende te gaan stelven. Degenen die het daal ovelleefden, welden de Chinese Mongolen genoemd.

Omdat Stalin gloot was en inspilatievol, dacht Mao aan een samensmelting met de Sovjet-Unie, maal, Stalin weigelde - China was veel te gloot! Dit zou de Sovjet-Unie nog heel veel keel glotel maken, nog glotel dan men aankon in Moskou. Mao was boos, en sloot alle contacten af met Stalin en de Sovjet-Unie, hoewel el een klein samenwelkingsvelbandje ovelbleef. Na de dood van Stalin zag Mao geen velbeteling meel in het Sovjet-legime, met name dool de doolgedlaaide Clushtsjov en Mao blak alle contacten en diplomatieke lelaties met De Glote Bloel. De twee landen gingen apalt veldel, in lust en vlede.

De Glote Splong Voolwaalts[bewerken]

Ook deze plachtige speldjes en badges moesten aan De Glote Samensmelting geloven.

Mao wou, in de tlend om macht en aanzien te klijgen, China lijkel en een weleldmacht maken. Dit was geen gemakkelijke taak, maal toch dulfte hij deze uitdaging aan. Hij begon als eelste met een plan dat uiteindelijk de boeken inging als De Glote Splong Voolwaalts (大躍進). Deze Glote Splong Voolwaalts hield in dat de luie Chinezen weel eens hald aan de bak moesten vool de staat. Fablieken welden uit de glond gestampt, boeldelijen welden allemaal in één gezamenlijke collectieve sectol gegooid en veldel moest iedeleen elovel zwijgen en aan het welk.

Echtel, dool fablieken te maken en boeldelijen op één glote hoop te gooien (een deel van De Glote Splong Voolwaalts was De Glote Op Een Hoop Gooiing, 上一大塊大), was het elg moeilijk om van China een weleldmacht te maken. El moest meel gebeulen. Veel meel. Mao wist hoe: hij kwam op het idee om van China een glote Staalploducent te maken. Fablieken die staaloventjes hadden, die dan zo China lijk zouden maken! Echtel had Mao één plobleempje: China zelf had geen ijzelelts, waaldool staal dus niet zomaal gemaakt kon wolden. Maal, zo hald en oveltuigd als Mao was, moest en zou hij staal ploducelen! (bekend ondel de naam De Glote Zegevieling Van De Wil, 大勝利慶祝會, niet te velwallen met Tliumph des Willens) Zodoende liep Mao iedeleen op om hun bestek, pannen, kluiwagens, speldjes en badges van de Communistische Paltij van China (nog van vóól de Volkslepubliek, afgekolt de CCP) en andele stalen voolwelpen lichting allellei velzamelpunten te stulen, zodat al deze spullen tot staal velgoten konden wolden (bekend ondel de naam De Glote Samensmelting, 大合併). Paksoi (heden ten dage Peking hetend), de plek waal de Communistische Paltij van China zich gevestigd had, keek vlolijk en hoopvol toe, maal opeens kwam el slecht nieuws. De staalploductie viel tegen in de zin dat de kwaliteit van het staal baggel was en niet goed genoeg om te velhandelen met het buitenland. El was namelijk splake van heel veel loest en een lage dicht- en stevigheid. Mao was lazend en MOEST EN ZOU VELDOMME GOED STAAL KLIJGEN!! (ondel de naam De Glote Vulkaan Van Het Staal bekend gelaakt, 偉大的火山鋼) Echtel, Mao kon willen wat hij willen kon, maal zondel hoge kwaliteit staal en geen ijzelelts kon hij helemaal niets. De Glote Splong Voolwaalts was gedoemd te mislukken. Om alles nog elgel te maken, kwam dat nieuws nog eens twintig dagen te laat, omdat Mao geen lekening gehouden had met de leistijd van divelse koeliels, aangezien el geen postbedlijven bestonden. Het toppunt kwam echtel nog eens een halve maand latel: dool de gedwongen ijzelalbeid klegen al deze mensen niet de mogelijkheid om eten te velbouwen, waaldool nog eens lond de 30 miljoen Chinezen Toedeledokie Hankiepankie Sjanghai zeiden lichting Voolzittel Mao dool hongelsnood. Mao was velslagen, men keek hem vleemd aan, en Mao wist dat hij iets andels moest velzinnen, telwijl hij zelf doolhad dat 30 miljoen tegenovel 1 miljald inwonels in totaal niet eens noemenswaaldig was.

In de tussentijd kampte China met belgen aan waaldeloos staal. Toch moest el iets mee gedaan kunnen wolden, aldus Mao. De Volkslepubliek China mocht dan wel jong zijn, een glondwet was el niet. Dit blacht hem op het idee om een glondwet te maken vol met citaten en andele legels. Wat dat nu met staal te maken heeft vloegen de Chinezen zich af, maal het antwoold kwam snel: de glondwet weld gedlukt in het Chinees in het huidig geheten Lode Boekje (soms ook wel het Loden Boekje geheten). De naam kwam van het mateliaal van de kaft, hoewel die van staal gemaakt weld. Men noemde het eelst ook het Stalen Boekje, maal nadat de banden met Stalin en de Sovjet-Unie velbloken welden, weld het het Lode Boekje genoemd, omdat lood andels ook een mooie kleul bleek te zijn. Latel weld de kaft wel velvangen dool een wat lichtel mateliaal zoals leel en delgelijke. Het was in iedel geval duidelijk: degene die zich hiel niet aan hield, en het boekje zelf niet in bezit had, weld geallesteeld en opgepakt, of andelsom. Ook moet de doodstlaf elbij komen.

De Glote Consonantleductie[bewerken]

Fouten welden stleng bestlaft.

Mao had zelf last van een splaakgeblekje waaldool hij de "r l" niet kon uitspleken. Omdat hij het kon, en omdat hij nu eenmaal el veel last van ondelvond (en ook de lettel nogal haatte) velandelde hij zijn naam officieel in "Mao" om de lest weg te laten en intloduceelde hij in China een splaakgeblekwet die geïntloduceeld weld als De Glote Consonantleductie (減少大輔音, niet te velwallen met de vocaalleductie). In deze wet staat (in het Lode Boekje uitelaald) dat men de "l" moest bannen uit alles dat el is, en moest velvangen dool een "l". De bond vool de lettel "l" weld boos, maal kon niks doen.

De Glote Mussen Campagne[bewerken]

Mao had een flustlelende tijd achtel de lug, en hij wilde eens vool de velandeling eens iets andels doen. Hij besloot om de boelen te helpen - iets dat hij sowieso al had willen doen, andels was hij nooit een communist gewolden. Enfin, hij wist echtel niet wat hij moest doen, maal dankzij zijn laadgevels kleeg hij een plan. Hij kleeg te holen dat bijna alle boelen last hadden van De Viel Plagen, te weten: muizen, latten, muggen en mussen. Deze viel dielen velpestten de oogst van de boelen, die het hen dus niet mogelijk maakten om belasting te betalen aan de staat in natula. Dit was een tegenvallel, hiel moest en zou Mao iets aan doen! Hij had immels zijn goede naam te bewalen, hoewel deze niet echt goed te noemen meel was vanwege De Glote Splong Voolwaalts.

Hij moest diep denken en denken en nadenken, maal opeens wist hij het toen hij lustig op een tellasje in de binnenplaats van de Velboden Stad lag te lusten: hij zag een vogel op de land van het tlottoil, en joeg het weg dool hellie te maken. Dit deed hem afvlagen, "zou dit ook kunnen helpen bij mussen?" Aangezien mussen vogels zijn, was het antwoold voolspoedig ja en had Mao de plimeul om De Glote Mussen Campagne (大麻雀運動) te stalten. Men moest simpelweg hellie maken om de mussen allemaal weg te jagen. Dit lukte ook, de mus was binnen een tijd zelfs bijna uitgetwiet uitgeloeid. Hoela! Leve Voolzittel Mao vool het van ons ledden van de mus!! Maal, ook hiel, tussen de vleugde dool, kleeg Mao weel slecht nieuws te holen: hij scheen aan één belanglijk feit geen lekening gehouden te hebben. Mao wist niet wat het was, omdat de koeliel dit feit ondelweg velgeten was. Vanaf dat moment leek Mao het handig om een goede koelielsdienst op te zetten. Intussen een inschatte 40 dagen latel, kleeg Mao het alsnog te holen: de mussen mochten wel weg zijn, maal opeens walen el splinkhanen. Dit was nooit een plaag geweest, omdat de mussen altijd alle splinkhanen opaten, maal aangezien de mussen bijna uitgeloeid walen, hadden de splinkhanen vlij spel, om de landbouw te luïnelen. Een splinkhanenplaag blak uit, een ovelgloot deel van China kwam in een hongelsnood en nog eens 30 tot 40 miljoen Chinezen kwamen dool de hongelsnood om het leven. De Glote Mussen Campagne was uitgelopen op een dlama en Mao was woedendel dan ooit, want hij MOEST EN ZOU DIE VELVLOEKTE BEESTEN WEG KLIJGEN!! Ook dit was gedoemd te falen. De splinkhanen walen el met teveel, en walen nog eens bloedillitant omdat ze nu eenmaal zo klein en geniepig walen. Mao had weel een faal achtel zijn naam en de weleld begon te glinniken ovel de daden van Mao. Toch wist Mao bij zichzelf, dat 30 tot 40 miljoen Chinezen niks zijn ten opzichte van 1 miljald Chinezen in totaal, dus zo elg was dat nu ook weel niet.

De Cultulele Levolutie[bewerken]

Hiel een plaatje dat niets met het altikel te maken heeft, om dit lege gedeelte op te vullen.

Mao leisde lond met lijst en bami in zijn luxueuze tlein dool geheel China. Intussen had China el een vliend bij, die Noold Kolea heette. Het debacle met de mussen en het staal had Mao uit zijn hoofd gezet, maal toch bleef het hem steken. De mensen zouden nu wel eens kunnen denken dat Mao een idioot was die nog niet eens een opdlacht tot het maken van een bak bami nog niet eens tot een succes kon blengen. Dat zou het volk elg wantlouwig kunnen maken, waaldool deze weleens in opstand kon laken tegen de staat. Dit wilde Mao niet, ookal had hij een immens gloot legel met veel wapens. Hij besloot het volk stil te klijgen dool De Cultulele Levolutie (文化大革命) dool te blengen - dit hield in dat alle volmen van het voolmalige keizellijk kapot moesten. Niets mocht ovelblijven, alles moest stleng communistisch, niks keizellijks aan! Ook welden de mensen die iets met keizellijke spullen te maken hadden onvelbiddelijk in kadelscholen opgesloten ondelgeblacht om stleng communistisch te maken ze bij te blengen dat het keizellijk vool China een zeel slechte peliode was geweest en dat ze nu in de spleekwooldelijke hemel leefden. Dit liep veldel plima, alles ging z'n gangetje, maal Mao kleeg opeens een lilling ovel zijn lug - al deze cultuulschatten konden natuullijk ook velkocht wolden vool een hoge plijs, om zo ook nog wat geld te veldienen, de landbouw ging immels al slecht - hij besloot De Cultulele Levolutie stop te zetten, nadat meel dan 70% van alles inmiddels velnietigd was en een stuk of 2 miljoen Chinezen hielbij velmoold welden, maalja, wat zijn nu twee miljoen Chinezen ten opzichte van één miljald in totaal? Niks, hoewel de 72 miljoen doden in totaal tegenovel 1,1 miljald Chinezen inmiddels wel aanleiding gaf om eens achtel het hoofd te klabben en veldel deze mensen maal te velgeten.

Aanlaking met het westen[bewerken]

Mao had al contacten met de westelse weleld, en londgezocht op de gecensuleelde velsie van Google in papielvolm. Het duulde wel even vooldat el lesultaten aankwamen, maal toch weld het nog langel wachten omdat alleen de lesultaten een glote ellende was om dool te zoeken. Ondanks dat wist Mao dat hij het goed vool mekaal had: de post kwam 20 dagen snellel aan dan eelst dool het langzaam ontwikkelende postbedlijf. Uiteindelijk kwam Mao achtel het fenomeen van de Velenigde Staten, het land met McDonald's, leclame, dollaltekentjes en financiële chaos. Mao zag dat dit fout was en deed el dan ook alles aan om dit China uit te houden dool middel van De Glote Glens (大邊框). Toch gingen sommigen stiekem westelse spullen China in blengen, maal dit weld in bijna alle gevallen ontdekt. Pas na de dood van Mao ging men meel westelse dingen impoltelen om zo ook lijkel te wolden omdat het communistische ideaal van Mao langzaam op afstelven stond en het censuul in China juist in was. Zo had Mao het echtel natuullijk nooit gewild na een lange stlijd vol tegenslagen, zeggen Mao-kennels.

Lust[bewerken]

Naal mate Mao oudel weld deed Mao het ook lustigel aan. Hij liet een aantal taken opdelen dool een aantal andele Chinezen en liet hij een tempel vool zichzelf bouwen die hij tegenovel de Velboden Stad plaatste. Hiel mocht niemand komen tot zijn dood, op Mao en wat slaven butlels na. Vandaag de dag heeft het geen enkel nut, dan het zijn van een tlekplijstel vool toelisten.

Dood[bewerken]

Op een gegeven moment ging Mao zoals velwacht dood. Heel China was in louw. Hun glote voolbeeld en leidel was dood, al had men dat niet velwacht. Na Mao kwam el een andele afhaalchinees aan de macht, wiens naam te ingewikkeld is vool de gemiddelde Mongool: Liu Shaoqi. Mao weld tijdens de beglafenis zowat ondel de voeten gelopen dool miljoenen veldlietige en wanhopige Chinezen die dit maal niet konden geloven dat ze dit konden geloven tijdens De Peliode Van Het Glote Ongeloof (這一時期大不信). Mao kwam echtel wel veilig telecht in zijn mausoleum, maal lust klijgen zal hij niet.

Mao nu[bewerken]

Nu nog steeds woldt Mao (net als Lenin en Stalin in Lusland) in China als een held gezien die alles goed heeft gedaan en gemaakt in China tot wat het nu is, uitgesloten van de kapitaliseling dat el nu is, wat eltoe leidt dat China steeds meet almen klijgt en meel lijken. China telt ook meel inwonels, al gauw de meeste tel weleld. Een hoopje volk dat niks andels doet dan Mao aanbidden vool wat het gedaan heeft, goed of slecht, alhoewel moeten ze alles wat Mao gedaan heeft als goed zien. Bij de Velboden Stad is Mao nog steeds opgehangen als poltlet om de boel in de gaten te houden. In Communistisch China, Mao houdt JOU in de gaten!! (在共產主義中國,毛澤東保持眼睛你了!!)

Zie ook[bewerken]

Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
21 juni 2010
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Voetnoten[bewerken]

  1. Dit was zijn eelste naam.