OnWoordenboek:O

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Driehoek1a.pngIndex:
Hoofdpagina

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Getallen en zo.

O[bewerken]

Zie het alfabet

Ø[bewerken]

Hier is een foutieve Ø weergegeven. Deze Ø wordt echter in Nederland gebruikt als verkeersbord.

"Ø", "ø" is een fout geschreven "o" en een letter die gebruikt wordt in het Walrusalfabet. In het Walrusalfabet is de Ø één van de eenletterwoorden beginnende met "Ø"

De uitspraak van de letter is niet als het Nederlandse "eu" in het woord "deur" (of in "leuk", maar het is "euh" dan niet als een zeehond uitgesproken).

De oorsprong van de letter is één grote fout, waarbij de "o" verkeerd werd geschreven en een één of andere schrijver de o niet zo bekraste: "o" maar zo: "ø". Dit bleek zo revolutionair dat er een rel kwam over wie deze letter mocht gaat gebruiken.

In modern Walrussisch is de Ø een aparte letter, en geen fout en variant van de "o". Het symbool "Ø" wordt ook in hun alfabet gebruikt om de eu-klank van de ø of Ø aan te duiden. Het Walrussisch wordt ook wel ØØØØØØØØØ! genoemd en bevat ook héél toepasselijk alleen maar Ø's. In het Walrussisch dient ook elke "Ø" apart uitgesproken te worden.

De letter in het Duits, Ests, Fins, Hongaars, IJslands, Turks en Zweeds is de "ö". Een geshockt gezichtje. Is ontstaan door een striptekenaar. Het Naapers alfabet gebruikt "Ө" als na apende letter van de "o".

In het Deens en Noors is de "ø" ook wel eens beschouwd voor een "o" die een "e" in zich had. Deze wordt dan ook uitgesproken als "oe" wat vooral niet te verwarren is met "œ".

Oant Moarn[bewerken]

Oant moarn zijn de woorden gesproken door de grote profeet Piet Paulusma (Sint Petrus Paulusus). Deze woorden worden door zijn trouwe volgelingen, (die zichzelf de Paulusus Sekte noemen) gebruikt als een begroeting. Bijna niemand weet wat het betekent, aangezien het Fries is, en tja, wie spreekt er nu Fries? Over het algemeen wordt aangenomen dat het een scheldwoord is en dat Piet Paulusma er de medemens mee belachelijk maakt. Vermoedelijk doet hij dat omdat hij de enige is die het weer kan beheersen en dit schijnt dan zijn manier van uitlachen te zijn. Er zijn ook Friesologen die verklaren dat het tot overmorgen betekent, aangezien Paulusma dit altijd zegt aan het einde van zijn voorspellingen.

Obelix[bewerken]

Obelix is een van oorsprong Gallische letter die rond de jaartelling werd opgenomen in het Latijnse alfabet. Officieel maakt deze letter nog steeds deel uit van het Latijnse alfabet, maar hij wordt in praktijk weinig gebruikt vanwege de omslachtige twee kleurendruk die voor deze letter noodzakelijk is.

De Obelix is nogal groot uitgevallen, omdat Scriptix, de ontwerper van het Gallische alfabet, al aardig bijziend geworden was toen hij bij deze vijftiende Gallische letter aankwam. De Obelix reageert erg geïrriteerd als hij VET gedrukt wordt.

Zie Asterix voor meer details over Gallische letters in het Latijnse Alfabet.

Octopus[bewerken]

Een octopus bestaat uit pus van die dikke puist van het Spongebob personage Octo (is dat zijn neus?).
~ Een Belg over octopussen.

De Octopus is een tentakelpotige met acht tentakels, die door gebrek aan intelligentie vaak armen worden genoemd. De octopus beschikt over een geavanceerd kleurenaanpassingssysteem, wat betekent dat hij een smiley op zijn huid kan tekenen. Op de tentakels bevinden zich zuignappen, die worden gebruikt om te zuigen. De octopus is niet te verwarren met de pentapus. Dit is tevens een tentakelpotige met maar vijf armen, die onbekend is bij de mensheid, omdat de meerarmigere octopussen ze verstoppen, en mishandelen. De zweep met de acht staarten is hierbij een populair gereedschap.

Ontstaan[bewerken]

Er waren eens twee jonge knullen: Floris en Joris. Ze waren de beste vrienden. Alles deden ze samen. Ze kwamen tot de conclusie dat ze samen sterker stonden. Dus stapten ze naar God, en vroegen of hij van hen een wezen kon maken, dat bestond uit hen allebei, en zo acht ledematen zou hebben. Na een hoop zeuren, en het beloven van snoepjes, stemde God toe. Hij versmolt Floris en Joris tot een wezen met acht tentakels, en een enorm hoofd. Floris en Joris schrokken ervan, en hadden meteen spijt. Een andere oorzaak van hun spijt was dat ze, volgens eigen telling, slechts zeven tentakels hadden (Zie onder Identiteit). Tja, dat komt ervan, sprak God. Vol spijt kropen Floris en Joris de zee in, als de eerste octopus.

Identiteit[bewerken]

Floris en Joris en hun nakomelingen hebben zichzelf nooit octopus genoemd en vinden het zelfs een onterechte benaming. Een goede vertaling voor de naam die ze zichzelf geven is Septoplus. Floris en Joris en al hun nakomelingen hebben namelijk hun tentakels geteld door met een van hun tentakels de andere aan te raken en komen telkens op 7 uit. Het tellen van de tentakels van andere septoplussen leverde echter problemen op, daar de uitkomst telkens 7+1 was, Dit heeft, na vergelijking met hun eigen tentakels, geleid tot de conclusie dat 7+1=7 een juiste berekening was. Dit heeft grote gevolgen gehad voor hun culturele en wetenschappelijke ontwikkeling. Hoewel ze weten dat ze meer zijn dan de som van hun onderdelen, kunnen ze zichzelf niet beter dan 7+ waarderen. Dit is dan ook waarom ze zichzelf Septoplus noemen.

Mutaties[bewerken]

Kraken[bewerken]

De kraken is een oude zeemanslegende over een wezen met reusachtige tentakels die schepen de diepte in trok. Dit wezen werd de Kraken genoemd(als het een schip de diepte in trok, hoorde je KRAK). Hoe een octopus zo afgrijselijk heeft kunnen muteren, is een probleem waar wetenschappers als dr. O.C. Topus vandaag de dag nog gek van worden, al denken sommige mensen dat dit monster in werkelijkheid de eerste octopus is die door ongevarieerd alleen maar vis eten, poepiechagrijnig is geworden, en heeft besloten super groot te worden, en alles wat hij ziet kapot te maken.

Ogg Vorbis[bewerken]

Ogg Vorbis is een bestandsformaat, uitgevonden door Wikipedia. Doel van dit bestandsformaat is ervoor zorgen dat het onmogelijk wordt om op Wikipedia luisteren naar gesproken teksten. Wanneer bijvoorbeeld een bestandsformaat als MP3 gebruikt zou worden, zou iedereen de artikelen kunnen beluisteren en zou niemand Wikipedia meer lezen. Alle teksten zouden dan voor niets zijn geschreven. Een belangrijk argument voor de invoering van Ogg Vorbis is om slechtzienden te weren van Wikipedia. Dezen kunnen de artikelen en de handleiding voor het installeren van een Oggplayer niet lezen en ook geen artikelen beluisteren. Waarom Wikipedia ervoor heeft gekozen om slechtzienden te weren is vooralsnog onduidelijk.

Olifant[bewerken]

Pinup-trompe.jpg

De olifant is beter bekend als Olie Fanta of Glijfant. Olifanten zijn vreedzame Oerbeesten en vechten alleen als er een wind uit het noordoosten waait, dan gaan ze met hun Klompvoeten bonen verpletteren. Ze hebben vaak last van het veroliesyndroom, maar zijn ook intelligent en charmant. Hun favoriete wapen is de LM87, een betere en goedkopere versie van de AK47. De LM87 werd in 1398 uitgevonden door Ghenghis Kahn in de 4e Zwitsers/Israëlische oorlog.

  • muizen: Veel is gespeculeerd over de vreemde relatie die olifanten met muizen hebben. Veel heeft dat niet opgeleverd
  • Roze olifant: Het onderzoek naar het bestaan van roze olifanten is nog in volle gang

Omertà[bewerken]

De omertà is de zwijgplicht binnen de maffia. Dit betekent dat als er iets gebeurt, niemand iets mag zeggen over dit iets; deze iets kan uit verschillende ietsen bestaan. De omertà is tevens de reden dat uitsluitend mannen lid zijn van de mafia: vrouwen kunnen moeilijker zwijgen dan mannen. In feite zwijgen zij alleen als ze slapen (behalve diegenen die in hun slaap praten). Trivia: Mensen die de omertà verbreken krijgen de Absolute Omertà opgelegd, meestal met behulp van een gestroomlijnd stukje lood.

Omkoping[bewerken]

Omkoping is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.
~ Wikipedia over dit onderwerp

Natuurlijk is dit totale onzin; daar is het Wikipedia voor. Omkoping is namelijk het laten zien aan mensen dat je geschikt bent voor iets, of dat je ze gewoon aardig vindt. Hoewel dit door de rest van een groot deel van de wereld wel zo wordt gezien, moet men vooral vertrouwen op het OnWoordenboek, dat hier bovendien in gespecialiseerd is. Anders loopt men het risico totaal de mist in te gaan.

NB: Het bovenstaande is geen poging tot omkoping van de hogere machten op Oncyclopedia.

Oncyclopedist[bewerken]

De Oncyclopedist bestaat niet.
~ Maxima over de Oncyclopedist.

In de breedste betekenis van het woord, is een Oncyclopedist een verschijnsel dat zich op één of andere manier, of een paar manieren tegelijk, met Oncyclopedia bezighoudt. Deze omschrijving is echter zodanig saai, en bovendien nog voor de hand liggend ook, en zelfs hoogstwaarschijnlijk nog beantwoordend aan een Europese richtlijn, en derhalve weinig Oncyclopedisch, dat het Samengeraapt Oncyclopedisch Syndicaat ingegrepen heeft, en besloten heeft om de definitie te reduceren tot veel engere, maar zoveel meer voldoening gevende
"Bovenmenselijk wezen voorzien van een superieure intelligentie en uitmuntend gevoel voor esthetiek, dat schitterende artikelen schrijft voor de Oncyclopedia Neerlandica, of daar een ondergewaardeerd maar met ridderlijke overtuiging volgehouden geheel van onderhoudstaken aan uitvoert"
De meerwaarde van deze laatste definitie springt in het oog van elkeen die zich een béétje Oncyclopedist voelt.

Onderaardse wezens[bewerken]

Onderaardse wezens zijn de wezens die in je ergste nachtmerries voorkomen en die je met een gevoel alsof je gewurgd wordt badend in het zweet wakker doen worden, met een schreeuw die de buren de politie doet bellen, die echter niet komt omdat ze net met zijn zessen een fietser zonder licht aan het bekeuren zijn, onder het slaken van denigrerende en achterdochtige banaliteiten, bedoeld om de 'misdadiger' nog kwader te maken, zodat hij misschien zijn zelfbeheersing verliest waardoor de agenten een reden zullen hebben om hem hardhandig in de boeien te slaan en mee te nemen naar het bureau, om hem na hem een nacht in een kale, met zwart/wit betegelde cel op een houten bank te hebben laten liggen/zitten, onder bedreigingen en verwensingen weer vrij te laten, maar niet als hun slachtoffer toevallig nog boetes had openstaan, anders kan hij direct door naar het cellencomplex, om voor elke 50 euro schuld een dag te zitten, zonder contact te mogen opnemen met de buitenwereld, zodat hij na zijn vrijlating heel wat uit te leggen heeft, als hij al niet zijn baan kwijt is of een paar boze zakenrelaties opgelopen heeft, die besluiten hem verder niet meer te vertrouwen, zodat hij al snel aan de grond raakt waardoor zijn vrouw en kinderen bij hem weglopen en hij uit wanhoop zijn huis in brand steekt en van de dakgoot springt en dat allemaal door de duivelse machinaties van de onderaardse wezens.

Onzin[bewerken]

Onzin is een ingewikkeld taalkundig fenomeen. Onzin is de ontkenning van een zin; geen zin dus. Men kan echter niet zeggen dat onzin onwoorden bevatten. Je kán het wel zeggen, maar dat is eigenlijk totale onzin, want onwoorden horen in een OnWoordenboek en niet op Oncyclopedia. Hoewel daar wel weer woorden en zinnen in staan staan er ook veel OnZinnen in en wie ze uit de knoop wil halen mag zijn/haar gang gaan. Om een lang verhaal kort te houden: het is de waarheid. Net als Oncyclopedia.

Opendeurdag[bewerken]

  • Maritiem: wanneer een onderzeeër (niet te verwarren met een duikboot) uit de vaart wordt genomen, en er geen plaats is op het autokerkhof, dan wordt het commando voor de laatste missie in handen gegeven van een kapitein die met pensioen gaat, en die dan halverwege een opendeurdag organiseert. Dit maneuver laat aan toestel én gezagvoerder toe om in vrede voor altijd op de zeebodem te rusten.
  • Sociaal: wanneer een psychiatrische instelling of een gevangenis aan overbevolking lijdt, dan wordt er een opendeurdag georganiseerd. Dit is echter de volkse benaming: officieel heet dit evenement "massale reclassering".

Opzienbarend[bewerken]

Het woord opzienbarend kan worden omschreven in 3 regels, 5 zinnen en 2 etappes van elk 4,5 lettergreep. Wanneer men spreekt over opzienbarend wil men verduidelijken dat dit om een uitermate opmerkelijk, doch potentieel ongevaarlijk, exemplaar gaat van het willekeurig genoemde onderwerp.

Orchidee[bewerken]

De orchidee is het onderschatte broertje van de geranium, met het grootste verschil dat de orchidee een ongeorganiseerde chaos is en daarmee een vrij nietszeggende, groenbakwaardige plant. Dit zegt al genoeg over de waarde van de geranium...

Orde van de Omgekeerde Pi[bewerken]

Het beroemde logo van de OOP.

De Orde van de Omgekeerde Pi (afgekort: OOP) is een organisatie waar wiskunde centraal staat. Om de moeilijkheid daarvan welteverstaan. De Orde van de Omgekeerde Pi is geheel toevallig in 2009 op een onbekende datum verzonnen door twee personen waarvan de namen ook niet meer bekend zijn. Zij richtten samen met nog een aantal anderen een soort 'fanclub' op voor mensen die achter lopen met wiskunde en voor degenen die wiskunde gewoon onbegrijpelijk vinden. De Orde is pas opgericht maar het groeit nu al sterk in leden. Dat bewijst maar weer hoe moeilijk wiskunde is. Onbegrijpelijke formules en dingen waar een gewoon mens nooit wijzer van zou worden. Alleen de mensen die een wiskundeknobbel hebben kunnen hier uit komen. Het logo van de Orde komt uit de naam vandaan. Het logootje van wiskunde samen met nog een aantal andere symbooltjes die weinig betekenis hebben dan alleen maar andere formules. Een leuk weetje is, dat de Orde van de Omgekeerde Pi de enige organisatie is voor mensen die wiskunde absoluut niet begrijpen. Hun motto luidt: 'A²+B²=C² Sucks!'

Ouder[bewerken]

Ouders is een benaming voor de mensen/dieren die een jongen gebaard hebben, iets wat hen het recht geeft dat nageslacht te commanderen voor de rest van hun hele leven. Ouders kunnen hun jongen ook beschermen, tegen een leraar bijvoorbeeld, die (on)terecht boos is op het kind omdat het met propjes zat te gooien of brutaal was.


Driehoek1a.pngIndex:
Hoofdpagina

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Getallen en zo.