Oncyclopedia:Beleid/Blokkeringen

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

NB: onderstaande notities zijn richtlijnen, geen in steen gebeitelde wetten.

Iedereen heeft in principe het recht aan Oncyclopedia bij te dragen, mits die bijdragen het doel van Oncyclopedia dienen. Goedwillende gebruikers worden daarbij zoveel mogelijk gestimuleerd en gebruikers met destructieve bedoelingen het liefst buiten de deur gehouden. Voor dit laatste hebben de moderatoren de mogelijkheid om gebruikers te verhinderen pagina's te bewerken. Dit heet blokkeren.

Blokkering is voornamelijk bedoeld om vandalisme, cyberpesten en trollerij tegen te gaan en meer in het algemeen het verhinderen van ongewenste bewerkingen. Daartussenin zijn vele variaties, en het zijn de admins die in eerste instantie beslissen over de duur van blokkades. Bezwaren tegen een blokkade kunnen gemaild worden naar [email protected] of door andere gebruikers gepost worden op de overlegpagina van betreffende gebruiker. In geval van sterk verdeelde meningen kan een stemming worden gestart, op gegronde argumenten.

Het is over het algemeen de regel, dat andere admins niet zonder overleg met degene die de blokkade instelde een blokkade terugdraaien (uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij overduidelijke vergissingen daargelaten. Hé, admins zijn ook mensen!)

Aard van de blokkering

Er zijn 3 soorten blokkeringen:

 • Blokkering op IP-nummer
 • Blokkering op naam
 • Verhinderen aanmaken gebruikers.

Blokkeringsduur

De duur van een blokkade kan variëren van 1 seconde tot onbepaalde tijd. Zie hieronder.

Blokkeren van anoniemen of gebruikers zonder Oncyclopedia-geschiedenis.

Vandalen worden over het algemeen zonder waarschuwing geblokkeerd met een tijdsduur afhankelijk van de ernst van situatie en het humeur van de betreffende admin.

 • 1 dag - 1 week wordt gegeven aan baldadige acties als het wissen van pagina's en het herhaaldelijk aanmaken van domme artikelen.
 • Cyberpesten wordt door ons hoog opgenomen en de blokkering kan variëren van 1 dag tot 1 maand of zelfs langer, afhankelijk van de situatie.

Bij herhaling wordt de blokkeringstijd verdubbeld, verviervoudigd of in de macht verheven, weer afhankelijk van hoe pissig de betreffende admin op dat moment is.

Blokkeren van Ingeschreven Oncyclopedisten

Het spreekt vanzelf dat al langer ingeschreven en actieve gebruikers, die om de een of andere reden ongewenste bijdragen beginnen te leveren, in een andere positie verkeren dan bovengenoemde groep. Het goed kunnen schrijven en een hoog aantal bijdragen aan Oncyclopedia zal nooit als verdediging aangevoerd kunnen worden in het geval dat iemand de 2 gouden regels blijft overtreden.

Als bekende gebruikers met edits beginnen die tegen het beleid ingaan, of door de gemeenschap als storend worden ervaren, wordt altijd eerst met de persoon in kwestie gesproken. Als er geen Oncyclopedische redenen zijn voor de ongewenste bijdragen en de gebruiker ermee doorgaat, zal er, voordat tot blokkade wordt overgegaan, altijd eerst een waarschuwing worden gegeven, behalve als er acuut gevaar bestaat voor destructieve edits, of om een afkoelingsperiode in te stellen. Als er na de waarschuwing geen verandering ten goede is, dan wordt de gebruiker geblokkeerd.

Bij herhaling bij terugkomst wordt over het algemeen de blokkeringsduur verdubbeld of gekwadrateerd.

Blokkeren van openbare IP's en proxy-servers

Dezelfde regels gelden, alleen moet het aanmaken van gebruikers mogelijk worden gemaakt. In het geval van scholen is het zinnig om een blokkadeduur tot in de zomervakantie te nemen, vanwege de veranderde samenstelling van de klassen en (hopelijke) geestelijke groei van de daders.

Algemene richtlijnen voor de duur van een blokkering

Onderstaande tijdsduren zijn niet vast begrensd, maar kunnen elkaar overlappen.

1 seconde tot 1 minuut

Dit kan dienen om iemands aandacht te vragen als dat acuut vereist wordt, of als waarschuwingsblok voor een nieuwe gebruiker die verkeerd bezig is.

1 tot 15 minuten

 • Waarschuwingsblokkade bij beginnend vandalisme. Het geeft de betreffende admin even wat tijd om uit te zoeken wat er gebeurd is en eventuele schade te herstellen, terwijl de dader de tijd heeft om even na te denken.

15 minuten tot 1 of 2 uur

Dit kan dienen als een verplichte adempauze, terwijl er een aantal dingen uitgezocht en/of besproken worden.

Enkele uren tot 1 dag

Afkoelblokkade als mensen oververhit raken en verkeerde dingen gaan doen.

1 dag tot 1 week

 • Vandalisme als het wissen van pagina's of het vervangen van de tekst door rommel. 1 of 2 dagen is ongeveer de norm, met verdubbeling of verXvoudiging bij herhaling.

1 week tot een maand

 • Herhaald vandalisme
 • Cyberpesten

1 maand - 3 maanden

 • Herhaald vandalisme
 • Ernstige vormen van cyberpesten, schelden, bedreigingen, gepaard gaande met destructieve acties

3 maanden - 1 jaar

 • Hele hele hele stoute mensen

Onbepaalde tijd

Onbepaalde tijd wil niet zeggen voor altijd. Aangezien de situatie in een jaar volkomen veranderd kan zijn, met inbegrip van toegekende IP-nummers, verhuizingen, et cetera, zijn blokkeringen langer dan een jaar of twee jaar weinig zinvol.

 • Spambots

Lolblokkeringen

Lolblokkeringen zijn niet verboden, maar er dient bij beide partijen overeenstemming te zijn hierover en goedkeuring (althans een bewijs van geen bezwaar) van de geblokkeerde. Zo blokkeren admins elkaar wel eens als pseudo-straf voor pseudo-overtredingen of gepruts. Ook kan een Oncyclopedist gedurende een vakantie (of een examenweek :p) gedwongen willen worden zich los te scheuren van Oncyclopedia.

Verzoeken om een lolblokkering kunnen op nader te bepalen pagina worden aangegeven.