Orakel

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Orakel01.JPG

Ik zie, ik zie wat gij niet ziet,
ik zie wat ligt in uw verschiet.

~ Een onvoorspelbare Drs. P die bijklust als orakel.

Een orakel is een levend wezen dat ziet wat gij, jij, jullie, wij of zij niet zien, daarbij gebruik makend van de vierde, en soms zelfs vijfde dimensie. Uit dit "zien" slaat een orakel dan munt, hetzij klinkend, hetzij in biljetten, hetzij in natura, gebruik makend van de toekomstonzekerheid waaraan de gemiddelde mens begint te lijden zodra de puberteit aanbreekt.

't Misverstand[bewerken]

Slechtwillige personen willen wel eens de term gebruiken voor het geheel, in plaats van voor de persoon, en door bijgeloof en onwetendheid aangetast zien zij dat niet als een pars pro toto, maar oordelen dat dergelijk visionair gedoe niet van de orakelende persoon kan komen, die volgens hen enkel de stem is van een hoger iets. Of van een dieper iets, wanneer deze personen ook nog sterk religieus aangelegd zijn, en graag met hel en verdoemenis zwaaien. Dit misverstand is zo wijd verspreid, dat zelfs als ernstig beschouwde wetenschappers erin trappen, zij het dan vooral omdat zij als serieuze vorsers zich niet in detail willen inlaten met orakels.

Algemeen[bewerken]

Een jeugdig orakel orakelt voor de allereerste keer: een roeping!

Onder de term "orakel" worden talloze vormen van waarzeggerij en lotssturingen gerangschikt, maar het originele orakel wordt gekenmerkt door de onbegrijpelijkheid van de geuite boodschap. Sterker nog: de ware betekenis van wat het orakel meedeelde wordt aan de klant pas duidelijk na de feiten waarover het orakel zich heeft uitgesproken. Een beetje rationeel aangelegde consument ziet hier een minpunt in, en rationeel aangelegde wezens raadplegen dan ook geen orakels. De meeste orakels zijn van het vrouwelijke geslacht, al wil er wel eens een man in dat besloten wereldje binnendringen (zie verder).

Orakels in het verleden (tot gisteren ongeveer)[bewerken]

Orakels zijn even oud als de mensheid, of preciezer, de mensheid plus twaalf jaar, de leeftijd waarop bij de doorsnee mens de puberteit begint. De eerste mensachtige die niet alleen deze gezegende leeftijd haalde, maar op bovendien nog lang genoeg verder leefde om meer te doen dan voor nageslacht te zorgen, een zekere Aargh Uurgh, was meteen haar eigen orakel, wat haar zowel een aanzienlijke voorsprong als een groot respect bezorgde vanwege al wie jonger was, de rest van de mensheid dus.

Leven en werken van Aargh Uurgh[bewerken]

Reconstructie van het altaar van Aargh Uurgh (het houten onderstel is niet authentiek), een enorme saffier die sinds mensenheugenis "De Steen der Wijzen" wordt genoemd.

De nacht der tijden was een stuk donkerder dan wat wij nu gewend zijn, maar dat kan ook liggen aan onze manie om des nachts de boel in lichterlaaie te zetten om vanop de maan zichtbaar te zijn. In ieder geval heeft deze oude duisternis ervoor gezorgd dat wij nu helemaal niks meer weten over Aargh Uurgh, de eerste mens die ver genoeg in de puberteit en enige daarop volgende levensjaren doordrong [1] om de eigen onzekerheden te overwinnen door die van anderen uit te buiten. Al wat van haar tot ons is gekomen, is een deel van het altaar waaraan zij orakelde, een saffier van buitengewone afmetingen, onbereikbaar voor gewone stervelingen wegens zwevende tussen de vierde en de vijfde dimensie. Geen wonder dat dergelijke stervelingen zich al eeuwen te pletter zoeken naar wat zij poëtisch "De Steen der Wijzen" noemen...

Leven en werken van Delphine Vlaeykens[bewerken]

Delphine Vlaeykens was een in 673 vóór C. naar Griekenland uitgeweken Vlaams meiske dat in gindse verre streken als orakel aan de bak kwam, en zoveel faam vergaarde, dat de plaats waar zij haar laatste vierendertig jaren als orakel doorbracht naar haar "Delphi" werd genoemd. Haar nakomelingen, allen meisjes die zonder uitzondering "Delphine" heetten (en heten), zijn er tot op heden consulteerbaar gebleven. Grote staatsmannen zoals Alexander de Grote, Djenghis Khan en Giorgos Papandreou behoren tot hun bekendste klanten. Sinds 1974 wordt het ambt waargenomen door Delphine Rastapopoulos, onmiddellijk herkenbaar aan haar vingernagels, die zij sinds haar aantreden niet meer heeft geknipt, ten einde wat meer mystiek rond haar persoon te weven. Wat zij aan Papandreou heeft verteld houdt de man angstvallig geheim, maar eenmaal Griekenland finaal plat ligt, zal de precieze tekst wel uitlekken, net zoals het Alexander de Grote pas in in zijn 32ste levensjaar duidelijk werd wat de toenmalige Delphine bedoeld had met

De dood loert in een holletje,
men babbelt in de stad.
Doe 'n sjaaltje om, een wolletje,
een kou is zo gevat!

Leven en werken van Nostradamus[bewerken]

Nostradamus op zoek naar inspiratie.

De Fransman Nostradamus was het en enige mannelijke orakel. Sinds zijn dood in 1566 werd (en wordt) van al zijn mysterieuze uitspraken de ware betekenis bekend, en zoals dat bij een orakel altijd het geval is, gebeurde dat telkens na de feiten, en zijn die uitspraken dus totaal onbruikbaar gebleken. De geschiedenis zou er zónder zijn uitspraken wellicht precies eender hebben uitgezien, want de machthebbers die meenden hun beleid af te stemmen op wat zij dachten dat Nostradamus hen aangeraden had, zouden anders even domme dingen gedaan hebben met finaal hetzelfde effect.

Orakels in het heden (tussen gisteren en morgen ongeveer)[bewerken]

Een moslim-orakel aan het werk, naar een zeldzame foto uit een oude Iraanse Perzische krant.

Omwille van de grote toekomstonzekerheid van de grote meerderheid der mensen, is de vraag naar orakels groot. Zij zijn dus geen louter herinnering aan een ver, grijs en neerbuigend bekeken verleden. Sterker nog, door de erosie van de macht der eeuwenoude kerk dreigt een morele baken weg te vallen, en grijpen de sukkelaars naar andere middelen om hun toekomst in de hand te houden.

Orakels en Islam[bewerken]

Heden ten dage is het orakelwerk, na zowat dertien eeuwen van religieuze tegenstand, ook doorgedrongen tot de Islamwereld. Bij wijze van toegeving aan de sterk aanwezige fundamentalisten, worden orakels in Islamgebieden goed ingepakt, ten einde hun concentratie niet te laten verzwakken door het zicht van mannelijke aanwezigheid. Het zijn immers vooral mannen die orakels raadplegen, religie op of neer.

Orakels en multimedia[bewerken]

Enige pogingen om via televisie of Internet te orakelen liepen op een sisser uit, omdat het raadplegen van een orakel de sfeer van een daartoe ontworpen omgeving, meestal een speciaal ontworpen, vaak cirkelvormig gebouw, blijkt nodig te hebben. Ook orakels op CD-ROM verkopen zeer matig, ondanks de rondheid van het schijfje, en zelfs wanneer de snuggere ontwerper er wat wierook bijvoegt[2].

Orakels en petroleum[bewerken]

Een der meest recente doelgroepen van orakels wordt gevormd door wie centen heeft zitten in en/of wil verdienen met fossiele energie. Prospectie wordt moeilijker en duurder, en eigenaars van petroleummaatschappijen laten dit belangrijk aspect van hun bezigheid steeds vaker over aan orakels. Tot nu toe (de trend is kakelvers) zijn de resultaten ongeveer op niveau met de klassieke prospectiemethodes. Dit houdt in dat de trefkans niet te onderscheiden is van wat het toeval al te bieden had, maar orakels zijn vooralsnog goedkoper, en fiscaal aftrekbaar voor wie ze op de juiste manier aan de bevoegde belastingdiensten presenteert, een optie die het toeval niet biedt.

Orakels in de toekomst (vanaf morgen ongeveer)[bewerken]

Hoe orakels zullen evolueren kan alleen een orakel ons zeggen, zij het in bijzonder onklare taal. Beter dan niks, en een aantal van dergelijke uitspraken steken toch uit boven de massa.

Het orakel van Delphi II[bewerken]

In Delphi ziet men de toekomst rooskleurig in: er werd daar na meer dan twee en een half millennium ruimte gemaakt voor een tweede orakel, ten einde aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Dit extra orakel werd heel poëtisch "Delphi II" genoemd, en huist in een vorige maand opgetrokken exacte replica van het originele orakelgebouw, op de ingebeitelde "II" na. De dienst wordt waargenoemen door een jongere zus van Delphine Rastapopoulos, Anastasia Rastapopoulos, die na haar benoeming tot orakel en haar hernoeming tot "Delphine II Rastapopoulos", haar oudste dochtertje, Afrodite Popodopoulos, hernoemde tot "Delphine II Popodopoulos", aldus een nieuwe traditie in gang zettend. De eerste uitspraak van de eerste Delphine II wordt momenteel in het timpaan gebeiteld dat de ingang siert, en gaat als volgt:

Wees voor de middag op de hoede voor al te grote uitgaven!
Vooral investeringen die er op het eerste gezicht erg aantrekkelijk uitzien, kunt u beter uit de weg gaan.
Het gevaar is veel te groot dat u bedrogen wordt en uw moeizaam verdiende geld in rook ziet opgaan.
Wat het argumenteren betreft bent u vanmiddag in absolute bloedvorm.
U heeft de argumenten panklaar liggen en toont daarbij een bewonderenswaardige creativiteit.
Daarmee rekening houdend kan niemand u weerstaan en iedereen eet als het ware uit uw hand.
Als u zich nu in een fase bevindt waarin u het roer wilt omgooien moet u daar vanavond nog maar eens goed over nadenken.
Controleer voor uzelf of u daar ook echt de nodige energie voor heeft![3]

Het is duidelijk dat Delphine II nog veel te leren heeft, en dat haar vorige job als horoscooptrekster haar stijl beïnvloedt. Zij komt er wel uit, uit dat orakelgedoe.

Het orakel van Bilderberg[bewerken]

Veel populariteit kent het zogenaamde "Orakel van Bilderberg", dat regelmatig te raadplegen is in de lobby's van de hotels van de gelijknamige keten (ze reist voortdurend van het ene hotel naar het andere), en volgens wie de mensen die de wereldramp van eind 2022 zullen overleven (ca. 20% van de totale wereldbevolking) allen orakels zullen zijn. "Zonder klanten dan toch", zegt de scepticus, maar die houdt er dan weer geheel geen rekening mee dat de uitspraak, naar zuivere orakeltraditie, even goed kan betekenen dat de boter vanaf 23 december 2023 met 20% opslaat. Sterker nog: indien de wereld inderdaad vergaat op de door het orakel schijnbaar voorgestelde datum, dan heeft zij een voorspelling gedaan die zo precies is dat zij haar status van orakel meteen kwijt is. Nee, we zijn er nog niet uit met dat orakelgedoe.

Het orakel van Oracle[bewerken]

Oracle is een softwarebedrijf dat zich als sinds 1977 bezighoudt met het zoeken naar een computerprogramma dat in staat is om de uitspraken van een orakel om te zetten naar een onmiddellijk te verstane en correcte boodschap. Omdat men van dergelijk fundamenteel onderzoek niet kan leven, maken zij daarnaast ook commercieel leefbare producten, een nevenactiviteit die hen geen windeieren legt. Een ervaren orakel, Raymonde Queneau zei vorig jaar nog over Oracle:

Lorsque tout est fini lorsque l'on agonise,
lorsque le marbrier astique nos tombeaux,
des êtres indécis vous parlent sans franchise:
qui sait si le requin boulotte les turbots?

Deze interessante uitspraak werd ten behoeve van de uitsluitend Engelstalige directie van Oracle als volgt vertaald:

One's left with only sorrow and disease,
the undertakers peer and say Oho,
the timid mutter into their goatees:
who knows if sharks will feast on bummalo?

De vertaling werd meteen door het meest recente prototype van de orakelsoftware gehaald, en dit was de vertaling:

At five o'clock he rests in his marquise,
to aggravate the layman and the shmo,
he'd much to learn despite his four degrees:
you hear your spouse pay off the medico?

Ook zij zijn er duidelijk nog niet uit met het orakelgedoe.

Pseudo-orakels[bewerken]

Herman De Croo, alias "Het Orakel van Brakel".

Wie bovenstaande tekst niet of onaandachtig heeft gelezen, loopt het risico slachtoffer te worden van de uitspraken van een pseudo-orakel. In Vlaanderen woedt een berucht pseudo-orakel in de persoon van politiek veteraan Herman De Croo, beter bekend als "Het Orakel van Brakel", naar de stad waar hij de scepter zwaait. Deze scepter kreeg hij ooit cadeau van de koninklijke familie, wiens slippen hij al decennia lang draagt, en die, ondanks de bijzonder beperkte efficiëntie van zijn adviezen[4], fervent aanhanger zijn van zijn orakelwerk. Maar de leek, van koninklijke bloede of niet, kan door de wazige en nimmer bindende uitspraken van deze kleurrijke burger gemakkelijk in de waan gebracht worden dat Nostradamus tóch niet het enige mannelijke orakel was.

Zie ook[bewerken]

Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
20 november 2011
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Phrenology.jpg Orakels en Orakelkunstenaars

Astrologie · Bezetenheid · Cleopatra · Dobbelstenen · Filosofie · Feng shui · Frenologie · Gelukskoekjes · Handlezen · Helderziendheid
Horoscoop · I Ching · Jomanda · Koffiedikkijken · Staren in een kristallen bol · Monopoly · Necromantie · Nostradamus · Numerologie
Pendelen · Peter R. de Vries · Tarotkaarten · Rad van Fortuin · Tao Te Ching · Telepathie · Tepellezen · Volksetymologie

Notenbalk[bewerken]

  1. Haar ouders verwekten haar in hun twaalfde jaar, en overleden aan de gevolgen van de inspanning: de vader vlak na de conceptie, de moeder na het baren. 't Waren harde tijden.
  2. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de kopers het wierook opsnoven, en de CD-ROM lieten voor wat hij was. Het toevoegen van wierook aan CD's met esoterische ambitie is dan ook sinds 2006 in de meeste landen verboden.
  3. Omdat het beitelwerk zo langzaam vordert, en men vreest dat Europa niet zal willen opdraaien voor de kosten, gaan er meer en meer stemmen op om alleen de eerste zin te bewaren voor het nageslacht.
  4. Zo interpreteerden zij zijn uitspraak
    Bloemen verwelken en schepen vergaan,
    prinsen die komen wanneer ze niet gaan!
    als een gunstig advies om Prins Laurent orde op zaken te laten stellen in Congo, in maart 2011.