Professor W. Druyff

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
DruyffPortret.JPG

W. Druyff (6 januari 1920, Zevergem), Professor Emeritus aan elke universiteit die naam waardig, en van elk vak dat enigszins de moeite loont om er drie letters, te weten de V, de A en de K, voor te verslijten, is Oncyclopedia's meest geciteerde wetenschapper, en dat is niet zonder reden.

Prenatale activiteit[bewerken]

Waar een biografie meestal aanvangt met de geboorte van de gebiografeerde, gevolgd door diens jeugd, verplicht Druyffs prenatale activiteit ons om verder terug te gaan in de tijd. Bovendien moet onder prenataal niet alleen de periode van zeven maanden[1] voorafgaande aan de geboorte verstaan worden, maar eveneens een periode van ongeveer 20 jaar daarvóór.

Even kant: Papa Druyff[bewerken]

Tussen 1900 en 1920 schreef de vader van W. Druyff, V. Druyff (11 mei 1895, Zevergem - 31 oktober 1951 (?), Zevergem (?)), een indrukwekkende reeks (ongepubliceerde) boeken, evenals een even indrukwekkende reeks tijdschriftartikelen, eveneens ongepubliceerd. Daar was een aanvaardbare reden voor: de geschriften waren onleesbaar. Een voorbeeldzin uit één der werken (de aanhalingstekens zijn niet origineel):

"e a itgne eark odndtd eforniignvnd ooenee rt o ebngsel nzj isefrcsashtoaneatgda a ehidee e O-ooitn"

Het spreekt vanzelf dat het tot lezen geneigde deel van de Nederlandstalige bevolking hier geen boodschap aan had. De geboorte van W. bracht een zodanige ommekeer in het leven van V., dat er niet meer aan schrijven gedacht werd, en de geschriften vergeten werden. Van Papa Druyff waren de laatst opgevangen woorden: "Deze avond bouwen we een origineel feestje", waarna nooit meer iets van hem vernomen werd. Geruchten omtrent een een mislukte reis in de tijd circuleerden een tijdje, tot algemeen aangenomen werd dat de verbeelding van de bevolking op hol gebracht was door het verschijnen van dergelijk toestel in een populaire dagstrip, en algemeen aanvaard werd dat hij gewoon "een pakje sigaretten was gaan halen".

Oneven kant: Mama Druyff[bewerken]

Tussen 1900 en 1920 schreef de moeder van W. Druyff, X. Druyff (11 mei 1895, Zevergem - 31 oktober 1951 (?), Zevergem (?)), een indrukwekkende reeks (ongepubliceerde) boeken, evenals een even indrukwekkende reeks tijdschriftartikelen, eveneens ongepubliceerd. Daar was een aanvaardbare reden voor: de geschriften waren onleesbaar. Een voorbeeldzin uit één der werken (de aanhalingstekens zijn niet origineel):

"Htknne eogbndutwre a ezlmodegne a edd e vngoerlhbe epedi inuttrpoe l e nagps ergvnd usirndrVCklnse."

Het spreekt vanzelf dat het tot lezen geneigde deel van de Nederlandstalige bevolking hier geen boodschap aan had. De geboorte van W. bracht een zodanige ommekeer in het leven van X., dat er niet meer aan schrijven gedacht werd, en de geschriften vergeten werden. Van Mama Druyff waren de laatst opgevangen woorden: "Deze avond bouwen we een origineel feestje", waarna nooit meer iets van haar vernomen werd. Geruchten omtrent een een mislukte reis in de tijd circuleerden een tijdje, tot algemeen aangenomen werd dat de verbeelding van de bevolking op hol gebracht was door het verschijnen van dergelijk toestel in een populaire dagstrip, en algemeen aanvaard werd dat zij gewoon "een pakje sigaretten was gaan halen".

De gulden middenweg: W. Druyff[bewerken]

Pas toen een jonge wetenschappelijk aangelegde journalist vorig jaar materiaal begon te verzamelen voor de definitieve biografie van Professor Druyff, werd een tip van de sluier opgelicht. De jongeman vergeleek geschriften die de ouders van onze prof in eenzelfde periode geschreven hadden, en kwam tot de vaststelling dat het volstond om de letters 'én de leestekens en zelfs de spaties!) van twee geschriften in elkaar te passen, om een begrijpbare tekst te krijgen. Het bleek dat papa Druyff heel die tijd van wetenschappelijke teksten de even letters, leestekens en spaties had geschreven, en mama Druyff de oneven letters, leestekens en spaties. Het was diezelfde journalist die opperde dat deze werken, na reconstructie, mogen beschouwd worden als Professor Druyffs prenatale werken: de man was gewoon erg vroeg bezig. Het spreekt vanzelf dat de geletterde wereld vol verwachting uitkijkt naar zijn postume werk!

Geboorte en jeugd[bewerken]

W. Druyffs geboorte werd bemoeilijkt door de afmetingen van zijn hoofd: het had van in den beginne de afmetingen die het nu nog altijd heeft, en zelfs van een volwassen lichaam eist het dragen van een dergelijk hoofd veel. De barensmoeite werd beloond met een bijzonder brave en leergierige baby, die binnen de week vloeiend drietalig sprak en binnen de maand evenveeltalig las en schreef. Geen omzien naar, zolang er genoeg boeken, in de drie talen, aanwezig waren. Vaders functie als bibliothecaris van de gemeentelijke openbare bibliotheek kwam hier goed van pas. Onze prof in spe was een specialist in dubbelen, maar waar een gemiddelde student dubbelt door een jaartje te blijven zitten, dubbelde Druyff door telkens twee jaar in één te doen. De kleuterklas sloeg hij over, en in de lagere school, waar hij op driejarige leeftijd binnenstapte, doorliep hij de zes jaar op drie jaar, zodat hij daar afgestudeerd was op de leeftijd die hem daar normaal pas toegang had moeten geven. Dat deed hij nog eens over in de middelbare school, waar hij als zodoende op negenjarige leeftijd als volleerde latinist buitenstapte, regelrecht de dichtsbijzijnde universiteit binnen. Dat was dus die van Gent in 1929, en het was geen toeval dat die universiteit als eerste in België binnen het jaar definitief vernederlandst werd, terwijl Leuven Franstalig bleef. Hij was daar één der eerste (en natuurlijk ook jongste) studenten van de (tot dan) jongste docent Professor Barabas, die maar acht jaar ouder was dan hij.

Voorsprong[bewerken]

Professor Druyff studeert.

Deze voorsprong gebruikte onze jonge student bijzonder vlijtig: om de twee jaar behaalde hij wel érgens een doctorstitel, en dat hield hij geruime tijd vol. Tot grote spijt van de Europese wetenschappelijke wereld moest hij tot zijn 21ste wachten eer hij als professor kon aangesteld worden, want een minderjarige professor, hoe briljant ook, daarvan kon geen sprake zijn! Zijn veelzijdigheid bepaalde meteen zijn carrière: Professor Druyff werd nooit aangesteld als vast docent, maar verving andere professoren wanneer die ziek waren, of te zeer in beslag genomen door research. Het vak deed er nooit toe: in een recordtijd was hij overal in thuis, en zijn kruisbestuiving zorgde ervoor dat hij de studenten een breder beeld van de stof kon geven dan de vaktitularis. Dit laatste bezorgde hem natuurlijk heel wat vijanden onder de collega's, die hem afdeden als charlatan. Maar de resultaten waren er. Vooraleer verder te gaan dient nog gewezen te worden op Druyffs talenknobbel, die hem toelaat om anderstalige wetenschappelijke studies te raadplegen zonder hulp van een tussenpersoon of een hypothetische vertaling: Professor W. Druyff spreekt vloeiend Nederlands, Frans, Arabisch, Chinees, Russisch, klassiek Grieks, Nieuw-Grieks, Westvlaams, Limburgs, boekdelen, vanzelf en tegen.

Onderzoek[bewerken]

W. Druyff boekte niet alleen resultaten bij studenten van universiteiten in heel Europa, want tijdens zijn lesgeven zorgde hij ervoor zijn eigen research niet te verwaarlozen. Hieronder volgt een (onvolledig) overzicht van zijn publicaties.

Den Dampenden Darm[bewerken]

Het zal lezer dezes misschien verwonderen, maar op het postuum werk na is alles uitgegeven bij Uitgeverij "Den Dampenden Darm" in Zevergem. Deze uitgeverij werd door een tienjarige Druyff opgericht in zijn geboortehuis in 1930, tijdens zijn eerste jaar universiteit. De flinke geldsom die een confrater hem aanbood, op voorwaarde dat hij van hem zijn studie van het perpetuum mobile overnam, kwam hierbij goed van pas. Intussen huisvest de te klein geworden woning een aan de wetenschap in 't algemeen en aan de professor in 't bijzonder gewijd museum, en een bibliotheek die een eerste druk bevat van elk door de uitgeverij uitgebracht werk.

Uitgeverij "Den Dampenden Darm" in Zevergem: links het oorspronkelijke gebouw, rechts de huidige locatie.

De uitgeverij huist nu in een rianter gebouw, twee straten verder.

Prenataal werk[bewerken]

Het spreekt vanzelf dat het prenataal werk pas zeer onlangs, na de ontsluiering ervan door de eerder genoemde journalist, kon uitgegeven worden. Een groot aantal manuscripten moet nog gedecodeerd worden, en staat nog niet in deze lijst. Het eerste jaartal is dat van de uitgave, het tweede dat van het manuscript.

Jaar (1) Titel Jaar (2) Vermeld in
2022 De dode dodo deed domme dingen 1901 Professor W. Druyff
2023 Talentuurders: lusten en lasten van het linguïstenmétier 1902 Babylonisch, Nederlands

Postnataal en prehuum werk[bewerken]

Zijn bekendste wetenschappelijk proza is natuurlijk tussen de prenatale en de postume periode gepubliceerd, en een (uiteraard onvolledige) lijst volgt hieronder.

Jaar Titel Vermeld in
1925[2] Negatieve aardappelpuree met gekwadrateerde mierikswortel Negatieve aardappel
1931 Een schedelboring als behandeling tegen kalknagels Voetnoot
1955 Voorstel tot uitbreiding van het aantal kunststijlen (of: Hoe bestrijd ik tegelijkertijd taalarmoede en cultuurbarbarisme?) Berlijnse Muur, Scherpenheuvel
1957 Van lucifer tot boom: dit zijn ze allemaaaaaal Boom
1966 Dollen met mollen Mol
1974 Hatelijk hartenleed: alles dat over de ziekte verliefdheid te weten valt Verliefdheid
1985 Van nagel tot wagen: de Firma Spyker 2000 jaar Spijker, Volkswagen
1991 Apostrof of weglatingsteken? De bekende onbekende Apostrof
1991 Hooghartige giraffes en platvoerse egels: dieren met karakter Giraf
1992 De dino: een wezen zoals gij en ik Yoko Ono
1993 Lijsten voor Dummies Voetnoot
1993 Plakken met Plakband voor Dummies Hoe: houd je plakband vast?
1998 Buren Landen Best voor Houten Huizen Kampen met Bergen Malle Vorst: de zin en onzin van gemeentelijke herindelingen en fusies Assen, Zürich
1999 Achter gesloten deuren: alles en nog meer over huizen Huis
2004 Poco a Polo: waarom de dertiende eeuw een negatief reisadvies krijgt Marco Polo
2005 De Duitse muntontwaarding van Otto de Grote tot Gerhard Schröder Goethe, Maginotlinie
2006 De zitbal: wat doen we ermee? Zitbal
2007 Stripwerk door de eeuwen heen: de mythe open en bloot Stripverhaal
2008 Een Tweede Noorden in een Vierde Dimensie: de Theorie der Noorderwind Eskimo
2008 Van lettersoep tot woordenbrij: de onstaansgeschiedenis der Oncyclopedia Neerlandica De Alternatieve Scheppingstheorie Der Oncyclopedia Neerlandica
2009 Bankwezen en misdaad: een ééneiïge tweeling Daltons
2009 Jan, Jans en de Jannen Jan
2009 Zondige zonen der zon: grootheid en zonneslagen, of helden der geschiedenis anders belicht Zon
2010 De aanvink en zijn dimensies: worden wij in de gaten gehouden? Aanvink
2011 Geboren om te sterven: doodgaan kunnen Dummies ook Voetnoot
2011 Van Subertus tot Schubert, twee millennia van zingenot Franz Schubert
2012 Honderden zaken die we denken te weten Voetnoot
2013 Kama Sutra ontsluierd: standen en standjes in India door de eeuwen heen Taj Mahal
2013 Buffels, voetbal en waterzooi: de Gentse volkscultuur op het matje Buffalo Bill
2014 Radio Actief: etheretters en golflengtegelag Route du Soleil
2016 De mens en zijn uitspraken: primaten een spiegel voorgehouden Opiniepeiling
2017 Glief of grief? De Oud-Egyptische aanspraken op Chinese spreekwoorden nader bekeken Spreekwoord
2018 Lego en karate: verstandshuwelijk of monsterverbond? Karate
2018 Nullen en enen met zijn tweeën Internet Explorer

In voorbereiding[bewerken]

Jaar Titel Vermeld in
???? Badkuip & Badman: hygiëne en heroïek door de eeuwen heen (voorlopige titel) Badman
???? De zonderlinge doch leerzame avonturen van Ping de triangel (voorlopige titel) Triangel
???? Zwarte katten mijden spiegels: bijgeloof bij dieren (voorlopige titel) Bijgeloof
???? Uva Ecolocata Bollocka, of de mens als ontbrekende schakel tussen walvis en vleermuis (voorlopige titel) Echolocatie
???? Tromboneklanken van AAARWB tot ZWORLP: het definitieve repertoire (voorlopige titel) Trombone
???? Mazdafiel en Zoroastrist: synoniemen, scheldnamen of beide? (voorlopige titel) Mazda
???? Waar moet dit heen: het perpetuum mobile als eeuwig studie-object[3] (voorlopige titel) Perpetuum mobile

Postuum werk[bewerken]

Ondanks zijn gevorderde leeftijd wil de professor nog steeds weinig kwijt over zijn postuum werk. Eén titel komt regelmatig terug, en men vermoedt dat het gaat om een werk dat alleen na overlijden kan geschreven worden.

Jaar Titel Vermeld in
???? De deernis des doden dodo's: droeve declaraties Dood

Voorletter[bewerken]

Twee momentopnamen van de persoonlijke bibliotheek van de Professor, chronologisch gerangschikt.

Veel lezers vragen zich af welke voornaam er schuilgaat achter de voorletter "W.". Het antwoord is eenvoudig: geen. Professor Druyff heet gewoon "W.". Dit is niet zo ongewoon: denken wij maar aan de beroemde Drs. P. Ook de ouders van Druyff hebben een voornaam met slechts één letter en een punt. Dit is een eeuwenoude Druyfftraditie, en mensen zoals X. Druyff, W.'s moeder, werden geacht de rest van hun voornaam te laten vallen wanneer zij in de echt traden met iemand van de familie. Vermoedelijk heette zij voluit "Xavière" of "Xantippe".

De Professor in de wereldpers[bewerken]Een onderzoeker van dit formaat is niet weg te slaan uit de wereldpers, althans zijn onderzoeken en resultaten horen dat niet te zijn. De meest exclusieve berichtgeving wordt van oudsher voorbehouden aan de kwaliteitskrant OnNieuws, de leidinggevende nieuwsgaarder van het Nederlands taalgebied. Enige staaltjes:


Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
20 mei 2013
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.Notenbalk[bewerken]

  1. De prof had haast, want er was veel te doen!
  2. Doordat Den Dampenden Darm nog niet was opgericht, is dit werk pas in 1930 uitgebracht, binnen het eerste verzamelwerk van de professor na tien jaar jeugd en wetenschap.
  3. Volgens een hieromtrent bijzonder pessimistische Professor W. Druyff zal dit werk hoogstwaarschijnlijk nooit afraken, omdat de studie van dit onderwerp zélf een perpetuum mobile is.