Roemenië

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roemenië
Roemenivlag.JPG
Roemeniwapen.JPG
Vlag van Roemenië
Wapen van Roemenië
Basisgegevens
Talen Roemeens
Hoofdstad Belarest
Regeringsvorm Graafschap
Religie Geen en allemaal
Inwoners 21.212.121
Staatshoofd Graaf Désiré Dracula
Overige
Volkslied Nananananananana
Motto Prisaisli robin
Munteenheid Knar, Euro
Oppervlakte 238.238,238 km²
Gemiddelde levensverwachting 145 jaar
Internetdomein .rum
Traditioneel eten Bloed
Roemenië
Portaal  Portaalicoon Land
BalkanTranskaart.png
De Balkanlanden
Joegoslavië

Slovenië

Kroatië

Bosnië of Herzegovina

Servië

Montenegro en Kosovo

VJRntvmeGpoM


Bordurië
Hongarije

Transnistrië

Moldavië

Roemenië

Vulgarije

Alsanië

Griekenland


Syldavië

'k Zou er meteen heengaan, maar 't is zo ver...
~ Gothic over Roemenië.

Roemenië is een Oost-Europees land, of liever een graafschap. Dat is het al twaalf eeuwen, en nooit werd de stap naar een koninkrijk of een republiek gezet. Het graafschap werd halverwege in het leven geroepen door Graaf Placide Dracula, die stelselmatig een collectie hertogdommen, graafschappen, prinsbisdommen, markiezaten, en andere vorstendommetjes afsnoepte van de omringende landen. Die waren toen natuurlijk nog geen omringende landen, aangezien Roemenië nog niet bestond, en zij dus gewoon buurlanden waren. Maar de voor die streken kenmerkende grensoorlogen maakten de creatie vaneen bufferstaat wenselijk, en dus liet men Graaf Placide zijn gang gaan.

Dracula-dynastie[bewerken]

Eén der redenen waarom Graaf Placide en zijn afstammelingen een dermate stabiel rijk konden uitbouwen, ligt aan de combinatie van intelligentie en langlevendheid. Dat liet hen toe om lange-termijnpolitiek te voeren, en zich aldus door twaalf eeuwen Europese strubbelingen te slaan, Wereldoorlogen inbegrepen. In 1966, ter gelegenheid van het aantreden van de huidige Graaf, werd een collectie herdenkingspostzegels uitgebracht waarop men de gezichten van alle zes de Graven Dracula (vijf en één Gravin) kan vinden.

Geboorte en overlijden[bewerken]

De jaartallen op deze postzegels duiden op de regeerperiode van de Graven, omdat noch geboorte- noch sterfdata bekend zijn. Dit is niet ongewoon in Roemenië, waar men alleen rekening houdt met de actieve periode van iemands leven, grofweg tussen de 18de en de 130ste verjaardag. Dit lijkt enorm voor een gewone sterveling, maar met een gemiddelde levensverwachting van 145 jaar (in 2008) staat Roemenië aan de top van de gezonde landen, nog vóór Andorra (135 jaar) en Monaco (129 jaar). In de biografieën van de Graven wordt dan ook alleen de regeerperiode behandeld, ook al wegens gebrek aan documentatie over de periode daarbuiten.

Graaf Placide Dracula (856-1078)[bewerken]

Graaf Placide Dracula.

Het territorium dat Graaf Placide Dracula bijeensprokkelde noemde hij, na definitieve vaststelling van de grenzen, "Transsylvanië". Dit woord werd hem ingefluisterd door een Latijnskundige monnik, die hem wees op de wouden die het gebied omringden: het betekent niet anders dan voorbij het woud. Deze eigenaardige visie wijst op de buitenlandse afkomst van de monnik, aangezien alleen een buitenlander het graafschap zo kon bekijken. Graaf Placide was enorm populair omwille van het afschaffen van niet minder dan acht belastingen. Dit was een knap staaltje politiek, want hij had er maar zeven gecreëerd. Deze truc wordt nog regelmatig door sluwe politici toegepast, bij voorkeur vlak vóór de verkiezingen, en altijd met succes: de mensen tuinen er steeds weer in. Om de vrede in het land te bewaren zonder er een duur leger te moeten op nahouden, konkelde hij zijn buurlanden in niet minder dan vijf Balkanoorlogen, terwijl hijzelf neutraal bleef en zelfs elke keer de wapenstilstand bemiddelde. Deze tactiek werd door zijn nakomelingen met evenveel succes toegepast, zij het met ongelijke frequentie.

Graaf Modeste Dracula (1078-1300)[bewerken]

Graaf Modeste Dracula.

Graaf Modeste Dracula, oudste zoon van Placide, gaf het graafschap zijn huidige naam, zonder daar ooit enige verklaring voor te geven. Kwatongen beweerden dat hij absoluut wou regeren over een land waarvan de naam een woord als "roem" bevatte. Hij veroorzaakte, eveneens incognito, vier Balkanoorlogen, en bemiddelde in vijf. Die vijfde ontbrandde spontaan in 1299, toen hij op staatsiebezoek was in Frankrijk. Kort na zijn bemiddeling nam zijn oudste zoon Vlad het graafschap over.

Graaf Vlad Dracula (1300-1522)[bewerken]

Graaf Vlad Dracula.

Graaf Vlad Dracula was de minst populaire van de dynastie. Hij werd ervan beschuldigd onnodig wreed te zijn, en zijn tegenstanders het record scherpe-paalzitten te laten breken. Bezoekende buitenlanders namen, onder de indruk van de talrijke tentoongestelde gespieste sukkelaars, de naam "Dracula" mee naar huis als een synoniem voor "bloeddorstig", een reputatie waar de familie nooit echt vanaf is geraakt, ondanks de inspanningen van de latere graven. Aan Vlad dankt de Balkan respectievelijk de XIde tot en met de XIIIde Balkanoorlog, al hebben de Balkanstaten daar nooit erg in gehad. Ook bij deze oorlogen was Roemenië niet merkbaar betrokken.

Graaf Dieudonné Dracula (1522-1744)[bewerken]

Graaf Dieudonné Dracula.

Graaf Dieudonné Dracula wist zich niet alleen buiten de (wel door hem uitgelokte) XIVde tot en met de XXste Balkanoorlog te houden, hij kon zich ook neutraal opstellen in de godsdienstoorlogen die Europa teisterden. Hij was qua communicatie zijn tijd ver vooruit, en kon alle partijen wijsmaken dat hij aan hun zijde stond, zonder dat zij dat van elkaar ooit te weten kwamen. Hij was een kunstliefhebber, en gaf opdracht om de portretten te schilderen van hemzelf en zijn voorouders. Vanaf dan werd elke Graaf geportretteerd, en het zijn deze portretten die op de eerder genoemde postzegels gereproduceerd zijn. Zijn liefde voor kunst maakte hem een stuk geliefder dan zijn wrede vader.

Gravin Morticia Dracula (1744-1966)[bewerken]

Gravin Morticia Dracula.

Gravin Morticia Dracula was de meest vooruitstrevende telg van de dynastie, en tot nu toe het enige vrouwelijke staatshoofd. Zij volgde haar vader Dieudonné op in de plaats van haar op mysterieuze wijze verdwenen oudere broer Amadé, van wie gefluisterd werd dat hij artiest wou zijn, en muziek wou componeren, in plaats van te regeren. Gravin Morticia hield nauwkeurig en gepassioneerd de technologische vooruitgang bij, en stoom en electriciteit hadden voor haar geen geheimen. Haar wens om niet langer, zoals haar voorouders, in een draagstoel de reis van het grafelijk slot op de Nosferatuberg naar de hoofdstad af te leggen, maar per tram, was heel populair bij de bevolking, die dat karweitje al eeuwen beu was (158 kilometer is niet niks), maar hield geen rekening met de financiële toestand van het graafschap. De grote devaluatie van 1848 was daarvan het gevolg.

De woning van de Grafelijke familie, op de Nosferatuberg.

Zij inspireerde de Amerikaaanse cartoonist Charles Addams bij het creëren van één zijner meest geliefde figuren, die hij eveneens "Morticia" noemde, en die sindsdien al door verscheidene actrices in tv-reeksen en films is neergezet. Na zich voornamelijk op de technologische ontwikkeling van het graafschap te hebben toegelegd, lanceerde Gravin Morticia uiteindelijk in 1912 toch de XXIste Balkanoorlog, en de XXIIste in 1913. Kenners beweren dat zij ook heeft meegewerkt aan de Eerste Wereldoorlog, maar daarvan is in de grafelijke archieven niets terug te vinden, evenmin van haar aandeel in de Tweede Wereldoorlog. In ieder geval kon zij het land uit al die conflicten houden, en bood zij zelfs aan om de gewonden van alle partijen op te nemen, omdat Roemenië, volgens haar eigen zeggen, het verst zou staan in bloedtransfusie. Bij elk van de twee wereldoorlogen bleek echter dat bijzonder weinig patiënten de opname overleefden, en dat dezen er bijzonder bleekjes uitzagen, en zich sindsdien zeer bizar gedroegen. Zij eindigden allen in psychiatrische instellingen. De overleden gewonden, die ruimschoots in de meerderheid waren, werden allen ter plekke begraven, en noch Gravin Morticia, noch de huidige Graaf hebben ooit toestemming gegeven om ze op te graven.

Graaf Désiré Dracula (1966-2188)[bewerken]

Graaf Désiré Dracula.

De oudste zoon van Morticia, Graaf Désiré Dracula, is het huidige staatshoofd van Roemenië. Tot zijn voornaamste prestaties kunnen de XXIIIste (1989), de XXIVste (1990) en de XXVste (2008) Balkanoorlog gerekend worden, traditiegetrouw zonder deelname, alsmede het toevoegen van twee buslijnen aan de oude tramlijn.

Economie[bewerken]

Roemenië heeft een zeer stabiele economie, hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de grote bestuurlijke continuïteit. Er wordt met twee munteenheden gewerkt: de knar en de euro.

Knar[bewerken]

De knar is altijd in omloop geweest in het graafschap, en zal dat waarschijnlijk ook blijven. In de twaalf eeuwen dat Roemenië bestaat, is de knar behoorlijk ontwaard, en nu worden de knorren en knirren, de respectievelijke tienden en honderdsten van de knar, niet meer gebruikt. In 2008, het jaar dat Roemenië er de euro bijnam als munteenheid, gingen er 1345 knarren in een euro.

De grote devaluatie[bewerken]

Hoewel de ontwaarding van de knar altijd heel geleidelijk is gegaan, hebben de Roemenen één grote devaluatie gekend, in 1848. Deze devaluatie, een direct gevolg van de buitensporige staatsschuld die het aanleggen van de tramlijn Nosferatu-Belarest had veroorzaakt, was zo erg dat besloten werd van alle bedragen de laatste twee nullen te laten vallen. Mensen die die devaluatie nog hebben meegemaakt, en daar nog graag eens over mijmeren, worden minzaam met "oude knarren" aangeduid.

Openbaar vervoer[bewerken]

Het trammetje van Nosferatu naar Belarest. Het paardentramkarakter is intact gebleven, ondanks de toevoeging van een pantograaf op het dak.

Het openbaar vervoer in Roemenië is beperkt tot twee buslijnen, een postkoets, en de 158 km. lange tramlijn Nosferatu-Belarest. Dit is het gevolg van de grote staatsschuld die opgelopen werd bij het aanleggen van de tramlijn: deze put is nog altijd niet gevuld.

Trammetje[bewerken]

Tot diep in de XIXde eeuw werd de graaf (wel, in de XIXde eeuw gravin) van zijn kasteel op Nosferatu naar de hoofdstad Belarest en terug gedragen, en wel in een sjieke draagstoel. Gravin Morticia Dracula wou echter mee met haar tijd, en kreeg het in 1847 voor elkaar om tussen beide plaatsen een tramlijn te laten aanleggen, hoewel de grafelijke financiën een dergelijk technologisch hoogstandje niet konden dragen. Het trammetje kwam er, een jaar later volgde een grote devaluatie, en de Roemenen zijn hun trammetje nog altijd aan het afbetalen[1]. Het ding is wel solide: men gebruikt nog altijd hetzelfde stel als in 1847. In 1885 werden de paarden vervangen door een stoomlocomotief, die naar het Stedelijk Museum te Belarest verhuisde toen in 1935 de lijn geëlectrificeerd werd, en het trammetje een pantograaf op het dak kreeg.

De stoomlocomotief die het trammetje trok tijdens de overgangsjaren tussen paardentram en electrische tram.

Bus[bewerken]

Om het watertoerisme te promoten werd in 1997 de buslijn Gloegloe-Belarest-Matanta ingelegd, die watertoeristen de mogelijkheid geeft om binnen een naar Roemeense normen redelijke tijd (minder dan een dagreis) vanuit Belarest de Blauwe Donau, of de Zwarte Zee te bezoeken. Het succes van deze lijn leidde in 2004 tot de aanleg, met financiële hulp van de Europese Gemeenschap, van de buslijn Belarest-Vrschrkklk, die de plaatsen Kapkrnval, Dastov, Plamur en Baklava aandoet. Wie de hele trip wil doen moet wel twee dagen uittrekken.

Postkoets[bewerken]

De postkoetsverbinding tussen Kchelova en Lugosi, die ooit doorliep tot Dastov en Bacliau, wordt nog alleen uit nostalgie onderhouden, en alleen tijdens het weekend. Bij vertrek én bij aankomst poetst de koetsier de postkoets, en dat vraagt elk jaar meer werk. Het gaat immers nog altijd om het originele XVIdde-eeuwse voertuig, en het zou eens een nieuw likje verf, en vooral een nieuw likje vernis kunnen gebruiken.

De wattman van het Roemeense trammetje trekt blij naar zijn werk.

Toerisme[bewerken]

Qua toerisme ziijn er in Roemenië maar twee mogelijkheden: de bergen of het water. Daar is ook het openbaar vervoer op gericht. Interessante plaatsen:

  • Vrschrkklk, het bergdorp waarvan zelfs de inwoners de naam niet uitgesproken krijgen, en vergeefs pogen een naamswijzigingsprocedure te starten. Mag niet van de Unesco, die de naam van het dorp op hun Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid gezet heeft.
  • Nosferatu, de berg waarop de graaflijke familie haar kasteel heeft. Dit kasteel kan tegen de democratische prijs van 15.000 knarren (ongeveer 10 euro) bezocht worden.
  • Kapkrnval, de ultrageheime raketbasis van Roemenië. Ook deze bezienswaardigheid kan bezocht worden, tegen 5000 knarren (ongeveer 4 euro), steekpenningen (het IS tenslotte een geheime basis) niet inbegrepen. Meestal nemen de wachten genoegen met 20.000 knarren (ongeveer 15 euro).
  • Gloegloe, de grensstad waar de Blauwe Donau even halt houdt om uit te blazen, en waar de toerist erachter komt dat de Donau niet blauw is.
  • Matanta, de kuststad aan de Zwarte Zee , waar de toerist erachter komt dat deze zee niet zwart is.

}

Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
14 augustus 2009
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Notenbalk[bewerken]

  1. De affaire kreeg een zodanig grote weerklank in de internationale pers, dat buitenlandse schrijvers vaak spottend naar Roemenië verwezen met de naam "Tramsylvanië". Op het ogenblik dat de bloeddorstige associatie terrein begon prijs te geven, was deze nieuwe slechte reputatie niet bepaald welkom. De interesse voor de donkere kanten van het graafschap kwam bovendrijven, en in het romantische Europa van de XIXde eeuw leidde zulks automatisch tot lugubere romans en dito reisgidsen. Zelfs Baedeker versmolt openbaar vervoer en bloeddorst in zijn Roemeniëgids.