Ssslang

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Ssslang
Sssussske de Ssslang
Sssussske de Ssslang
Taxssonomisssche indeling
Rijk Beessstjesss
Ssstam Koorddansssersss
Klasssssse Reptielen
Orde Ssschubdingesss
Familie Ssslachtoffersss van misssverssstanden
Gessslacht Vrouwelijk, behalve de Nederlandssse
Algemene informaasssie
Maxssimale leeftijd Die van Adam en Eva sssou nog in leven sssijn
Familie van Talloossse politisssi en grijssse eminensssiesss
Ssspesssifieke gedragssseigenssschappen Glijerig
Leefgebied Overal waar gebrek aan poten geen minpunt isss
Intelligensssie Ssseer sssnugger
Natuurlijke vijanden Iedereen
Wordt gebruikt voor verkoop Het vel isss populair alsss ssschoenleer, al bieden de ssschoenen weinig houvassst op gladde bodem
Uiterlijke kenmerken
Kleur Diverssse
Huidbedekking Ssschubberig
Aantal poten Geen
Waarin het leeft Overal
Ssspesssiale kenmerken Sssisst wanneer in goed humeur
Sssosssialitieit Te sosssiaal naar algemeen gevoel
Aaibaar Perfect, maar niemand durft
Portaal  Portaalicoon Biologie

Sssa main était aussssssi froide que ssselle d'un ssserpent.
~ Ponssson du Terrail over sssijn dierbare echtgenote, wiensss anatomie vanaf dit eigenssste ogenblik uw gedachten behekssst, tensssij u geen Fransss kent, en op beide oren kunt ssslapen, wat dan weer andere mensssen op ideeën brengt aangaande uw anatomie, terwijl de achtergrondinformaasssie bij dit sssitaat ssstilaan te lang wordt om nog door een gemiddelde leessser uitgeleesssen te worden, wat u dusss laat behoren tot de uitgeleesssen leesssersss, aangesssien u deessse sssin helemaal hebt uitgeleesssen.

Een dikke ssslang kwam de berg afgesssissst.
~ Klassssssiek sssitaat uit de wereld der lagere-ssschoolopssstellen. De sssin toont in ieder geval ten overvloede aan dat dikkerdsss gesssellige mensssen sssijn.

De ssslang isss een enigssssssinsss uitgerokken of op sss'n minssst langwerpig dier, dat opvalt door sssijn, of liever haar gessselligheid. "Haar", want buiten Nederland, waar alle dieren mannelijk sssijn[1], kippen en koeien inbegrepen, sssijn ssslangen van het vrouwelijk gessslacht.

Ssseksss[bewerken]

Omdat voortplanting sssesssenssseventig prosssent van de bevolking fassssssineert[2], voelen wij onsss verplicht om over de voortplanting van de ssslang ietsss op te helderen. Immersss, een populaasssie van uitsssluitend vrouwelijke dieren wordt niet verondersssteld sssich te kunnen voortplanten, maar wie goed heeft opgelet heeft ssself al uit de inleiding kunnen afleiden dat wereldwijd ssslangen bevrucht worden door Nederlandssse ssslangen.

Sssynoniem[bewerken]

Sssarlie Parker toen hij de sssaxofoon nog niet ontdekt had.

Wie iemand van valsssheid, lissstigheid of lasssterlijkheid wil bessschuldigen neemt vaak sssijn toevlucht tot het woord "ssserpent"', daarbij uit het oog verliesssend dat dit woord eigenlijk een ssstilaan vergeten musssiekinssstrument aanduidt. De vergissssssing isss ssseer menssselijk, aangesssien het inssstrument losssweg in de vorm van een ssslang isss gessschapen. Ook het sssacht sssissssssende geluid dat ermee geprodussseeerd wordt, draagt bij tot de verwarring. Sommige beroemde sssaxsssofonisssten, sssoalsss Ssarlie Parker, begonnen als ssserpentisssten, maar vonden uiteindelijk het geluidsssniveau te laag, vooral voor jassssssmusssiek.

Sssymbool[bewerken]

Vanoudsss iss de ssslang het sssymbool voor het kwaad, en voor het teloorgaan van de onssschuld. De eerssste ssslang die hiervoor opdraaide wasss het dier dat Adam en Eva, onssse mythisssche vooroudersss, aansssette tot nieuwsssgierigheid, een eigenssschap die in religieussse gemeenssschappen ssselden gewaardeerd wordt. Ssschoenmaker blijf bij uw leessst, sssegt men in ssso'n geval wel eensss.

Sssluipen[bewerken]

Het ssstuitend gebrek aan poten noopt de ssslang tot het sssich kruipend en glijdend voortbewegen, in de volksssmond '"sssluipen" genoemd. Deessse onhandige manier van voortbewegen heeft ten onrechte bijgedragen tot het sssogenaamde "gluiperige" en "valssse" karakter van de ssslang. Ook op de reputaasssie van wormen en palingen heeft dit gebrek een nadelige invloed gehad: hun namen worden gebruikt om persssonen aan te duiden die ressspectievelijk overdreven onderdanig sssijn of sssich overal tussssssenuit weten te wurmen.

Ssspraakgebrek[bewerken]

De grootssste frussstraasssie van de ssslangen isss hun ssspraakgebrek ofte gebrek aan ssspraak. De enige plaatsssen waar sssprekende ssslangen worden aangetroffen, sssijn Engeland en de geweesssen koloniesss van dit land. Daar spreken de ssslangen sssonder uitsssondering ssslang, een term die de lokale bewonersss en sssijssself uitssspreken alsss "ssslèng". Het taaltje wordt ook verssstaan en gesssproken door autochtonen, wanneer sssij hun conversssaasssie ondoorgrondelijk willen houden voor een buitenssstaander.

Sssisssssser[bewerken]

Niettegenssstaande de negatieve publisssiteit rond het beessst, isss de ssslang een bovenmatig gesssellig diertje, dat melodieusss sssissst wanneer het blij isss, ssselfsss tijdensss de ssslaap. Passs wanneer ssse niet sssissst, wordt ssse gevaarlijk: weesss dusss op uw hoede wanneer u een ssslang niet hoort sssissssssen!

Sssie ook[bewerken]Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
23 september 2013
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.Notenbalk[bewerken]

  1. Het isss niet ongewoon om een Nederlander te horen ssseggen over bijvoorbeeld een koe die in een wei ssstaat koe te weesssen: "Isss-ie niet beeldig?"
  2. Sssenssseventig komma drie volgens het Nasssionaal Inssstituut voor Ssstatissstiek.