Valling

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
VlaleeuwL.JPG
VlamuisL.JPG
! Opgelet !
Dit artikel bevat zóveel
Vlaamse elementen,
dat het voor een
gemiddelde Nederlander
niet meer te volgen is.
Zijt gij in dit geval,
waarde lezer, begeef u dan
terstond en zonder dralen
HERWAARTS,
nu het nog kan...
VlaleeuwR.JPG
VlamuisR.JPG
    
Esculaap4.png
Esculaap4.png
Luister niet naar je huisarts: die kwakzalver vertelt gore aardse leugens omdat hij gewoon niet weet wat er met je aan de hand is!
Denk je te hebben wat er op deze pagina staat, twijfel dan niet en koop meteen medicatie op het internet, op de OnMarkt, of bij de afhaalchinees!

Beter virussen in de zaal dan alle Russen.
~ Urbanus van Anus over zijn valling.

Vallingvlag.

De valling is een zuiver Vlaamse aandoening der luchtwegen[1] die de aangeboren muzikaliteit des Vlamings uitvoerig illustreert, en voorkomt in verscheidene varianten.

Klassieke vallingen[bewerken]

Kopvalling[bewerken]

Ook planten ontsnappen niet altijd aan vallingen.

In tegenstelling tot wat uw zwaar vervuilde geest u dwingt te denken, situeert de kopvalling zich in de hogere regionen des mens. De lijder is ervan overtuigd dat de omvang van zijn of haar hersenen die van de schedel ruimschoots overschrijdt, en dat voornoemde hersenen trachten zich een weg naar buiten te banen, deels via de oren, deels via de neus. Het effect op de communicatie met de buitenwereld is desastreus, en wel in beide richtingen. Muzikale ontboezemingen zijn uit den boze, omdat de uitvoerder totaal geen controle heeft over zijn of haar artistieke prestaties. Het enige waarop de aangetaste persoon het publiek kan vergasten, is een daverende niesbui die de hersenen tijdelijk weer op hun plaats brengt.

Snotvalling[bewerken]

Papier hier, papier hierrr!

De snotvalling is wellicht de meest luidruchtige der vallingen, omdat het snot dat zich blijft ophopen in de hoofdholten van de patiënt bijzondere akoestische kwaliteiten bezit, die de meest discrete poging tot evacuatie omtovert tot een modern symfonisch gedicht[2]. De uitvoeringen in kwestie brengen weinig op aan auteursrechtenverenigingen, aangezien ze bijzonder kort van duur zijn. Overmatige populariteit kan hen dan ook niet verweten worden.

Deze vorm is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de illegale houtkap in Brazilië, omdat de daar meest voorkomende boom, de Bagassa mucus[3] massaal verwerkt wordt in papieren zakdoekjes. De uitweg uit deze tragedie zal vermoedelijk door China lopen, waar men de kweek van de Davidia involucrata[4] sterk heeft opgedreven.

Chinees manager toont fier de komende zakdoekenoogst.

Borstvalling[bewerken]

De ene borstvalling is de andere niet, vooral als er kamfer aan te pas komt.

Een andere sonore variant is de borstvalling, die meer dan één begrafenisondernemer naar de lintmeter heeft doen grijpen. Hier is het vooral de borstholte die voor de nodige versterking van het geluid zorgt, en vooral openbare ruimten, zoals kathedralen, musea en bibliotheken lenen zich goed tot het oefenen en ontwikkelen van een overtuigende holle hoest. Het repertoire is hier niet meer beperkt tot een minuscuul symfonisch gedicht, maar breidt zich uit tot het grotere werk. Dit kan vooral omdat het register van een borstvalling zeer uitgebreid kan zijn: van een ijl gepiep via een schrapende rochel tot een bulderend geblaf ontplooit zich de uitvoering.

De borstvalling geeft gelegenheid tot intiem contact tussen medemensen, via het insmeren van de borstkas met kamferhoudende producten. Van deze aandoening geniet men op meer dan één manier, en met meer mensen.

Moeilijk te klasseren vallingen[bewerken]

Goeivalling[bewerken]

Het is niet ongewoon om tussen Antwerpen en Brussel iemand te horen beweren een goeivalling vast te hebben. "Eindelijk een ziekte met een positief karakter!", zult u zeggen[5]. Fout, driewerf fout. Niet alleen gaat het niet over een specifiek symptoom: bovendien is de drager er helemaal niet blij mee! De lijder is gewoon zodanig slecht gehumeurd dat hij het vertikt om zijn valling in één der eerder vermelde categorieën onder te brengen, en alleen medelijden wil opwekken. U hebt het begrepen: de bevallingde in kwestie heeft gewoon een stevige valling te pakken.

Fermvalling[bewerken]

Eigenlijk identiek aan de voorgaande, maar er staat nu eenmaal "Moeilijk te klasseren vallingen", nietwaar?

Bijzondere vallingen[bewerken]

De ene valling is de andere niet, en daarom is het nuttig om de hierboven besproken soorten te onderscheiden van de volgende:

Hervalling[bewerken]

Wie denkt van een valling genezen te zijn, en zich weer buiten waagt zonder zich te vermommen in matras-met-sjaalcomplex, kan wel eens hervallen. Op dat cruciale moment spreekt men van een hervalling. De hervalling kan ook gelegenheid geven tot het veranderen van variant[6], en aldus de lijder kans geven om het repertoire te verkennen.

Bevalling[bewerken]

Hoewel niet rechtstreeks verwant aan de andere vallingen, blijft de bevalling een merkwaardig fenomeen, vooral vanwege de uitzonderlijk lange incubatietijd van wel negen (9) maanden. De aandoening zelf is van betrekkelijk korte duur, en gesitueerd in de lagere regionen des mens. Meer bepaald der vrouw, want er is tot nu toe nog nooit melding gemaakt van mannen met deze vallingvariant.

Omvalling[bewerken]

Helemaal geen valling, alleen de bovenmoerdijkse uitspraak van het woord "omwalling". U loopt weinig risico op spraakverwarring, omdat sinds de Eerste Wereldoorlog omwallingen enigszins uit de mode geraakt zijn. Deze handelstak is dan ook al enige decennia stervende, en eeuwenoude families van omwallingbouwers zien zich één na één genoodzaakt om zich te recycleren in de productie van tuinschuttingen.

Territorium[bewerken]

De Nederlandse douane heeft, sinds de éénmaking van Europa, nog bedroevend weinig om handen. Eén van haar weinige, doch belangrijke opdrachten bestaat in het weren van vallingen, wiens circulatie niet door EG-wetten geregeld wordt. Geen valling gaat de grens over[7], maar aan de patiënt wordt ter vervanging een gezellig Hollands koutje aangeboden, mét borrel. Traditiegetrouw nuttigt de douanier dan óók een borrel, en er wordt geklonken op de voorspoedige terugkeer. Die is wel wettelijk verplicht voor wie een valling meedraagt: bij die gelegenheid wordt de verkoudheid weer ingeruild voor de originele valling, en wordt er weer een glas geheven. Vallingen zijn populair bij douaniers.


VlaleeuwL.JPG

Vlaamse praat voor wie de Vlaming wil begrijpen ende verstaan

Aftrekker · Amai · Brol · Flandrien · Frit · Goesting · Hoe: versta je West-Vlaams? · Kiek · Kuis · Saccoche · Valling


Notenbalk[bewerken]

  1. De spreiding van nachtvluchten over Brussel is er ook één.
  2. Een compositievorm waarbij vooral de koperen blaasinstrumenten goed tot hun recht komen, omdat ze eindelijk eens mogen doortoeteren.
  3. Tatajuba of Snotboom.
  4. Zakdoekjesboom.
  5. Vooral indien u op dat ogenblik deze tekst nog maar een kleine helft (de eerste) gelezen hebt.
  6. Het zogenaamde variantvariëren, typerend voor mensen met behoefte aan afwisseling.
  7. Vandaar de totale onbekendheid van dit begrip in Nederland.
Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
27 jan 2008
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.