Volk

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

LET OP: Dit artikel bevat een tenenkrommende hoogmoedigheid en is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geschreven door een narcist, die wil koketteren met zijn ingebeeld volmaakt leventje en eveneens een hemeltergend elegante variatie in zijn taal tracht aan te brengen.


Laat je niet misleiden door de bedriegelijk welvoeglijke kledij van deze mensen...

Het volk is het trieste gemiddelde van een beschaving. Ten opzichte van het ideaalbeeld van de mens is het volk wreed ( eens in de zoveel tijd vergrijpt het volk zich weer aan zwakkeren; dit geschiedt beklemmend structureel; de WOII is aan het volk des Duisters te danken), van laag intellect (een IQ van 100 is tamelijk aan de lage kant), onempathisch (dat is eveneens een EQ van 100), dogmatisch (blindelinks heeft men jaren de dogmatiek van de kerk gevolgd en onderkent) en kleingeestig (als men beziet hoe het volk zich gedraagt bij een zogenoemd 'WK'). Jan met de Pet en Jan Modaal zijn toepasselijke personificaties van het trieste gemiddelde.

Jan met de Pet[bewerken]

Dagelijks[bewerken]

Het begint al met Jan met de Pet. Om inzicht te krijgen in zijn doen en laten zal zijn leven even onder de loep genomen moeten worden: de enige werkzaamheden van Jan met de Pet zijn werken, slapen en eten. Het is een simpele kringloop die Jan met de Pet zelf niet kan of wil doorbreken omdat hij te stom is om het te bevatten: Hij werkt om geld te verdienen te kunnen eten, hij eet om met vervulde eetlust te kunnen slapen, hij slaapt om te kunnen werken.

Andere dingen[bewerken]

Hogere regionen als de schoonheid der muziek bereikt Jan met de Pet niet, daar is hij ten eerste te ongevoelig voor en ten tweede kan hij niet uit zijn kleinzielige kringloop van enkel werken, slapen en eten komen. Het theater bezoekt hij weinig, en als hij het bezoekt doet hij het enkel voor de kinderen. De theaterstukken die door familie Met de Pet worden bezocht zijn alleen de luchtige, goedkoop en zorgeloos in elkaar gekneden pseudo-musicals van Disneyt (ook wel T is (net) niet genoemd). De klassieke dramatische musicals waar inlevingsvermogen in de personages geboden is en waar een gehoor voor nodig is die het hogere niveau van de subtiele schoonheid der melodieën kunnen bereiken, die daaropvolgend een extatische gemoedstoestand veroorzakende chemische reactie in de hersenen teweegbrengen, zijn een te zware last voor familie Met de Pet (evenals het lezen van deze volzin) en al helemaal voor Jan Modaal. Familie Met de Pet heeft voor een ware teloorgang van de kwaliteit in musicalwereld gezorgd. De bij de top behorende musical Les Misérables is vroegtijdig gestopt vanwege beperkte interesse. Deze onterechte desinteresse vloeit direct voort uit de beperkte geest van de tig op de familie Met de Pet gelijkende families. Nu gaan we even verder naar een gelijksoortige man, namelijk Jan Modaal. Bij Jan Modaal gaan we even zijn woonverblijf in beschouwing nemen: Jan Modaal kan geen betere woning vinden dan een blokkerig en opgekropt rijtjeshuis. Als Jan Modaal weer eens zo onnozel is geweest om een veel te dure lening bij de immiddels geliquideerde BSD bank af te sluiten, dan zou hij nog in een cliché-achtige twee-onder-één-kapper kunnen wonen, maar hij moet hiervoor tot zijn dood aan toe hypotheek betalen van 150% van zijn inkomen, waardoor hij de schuldsanering in moet en komt te wonen in een caravan. Maar statige huizen met klassieke bouwstijlen zijn niet aan hem besteed, zelfs niet met een gigantisch dure hypotheek van de BSD bank. Alleen de beschaafdere mensen (waaronder Schirk Deringa, alhoewel hij eigenlijk een tussenvorm is van bargoense mens en de beschaafde mens; het feit dat hij voetbal liefheeft doet af aan het feit dat de irrealistische kunst die hij aanbid hem dichter bij de beschaafdere mens brengt), die dichter bij het ideaalbeeld van de mens komen, kunnen dergelijke huizen betrekken.

De jeugd van teegenwoordig[bewerken]

Het gepeupel roept reeds (honderden) jaaren dat den teegenwoordigen jeugd een groot en groeiend proobleem is voor den saamenleving. Dit moet eenigermate gereelativeerd worden: het probleem is niet groeiend en alle menschen in den verschillenden geeneraties hebben in hun adoolescentenjaaren voor problemen en overlast gezorgd. Maar het volk blijft maar wijzen naar den huidigen adolescenten, niet beseffende dat ze met vier vollen vingers naar dierzelf wijzen, bijgevolg zij vroeger teevens ooverlast veroorzaakten. Een doorsnee adolescent geeft gewoonweg den waaren aard van Jan Modaal weer. De volwasschen Jan Modaal heeft nogtans geleerd om zijnen euvelen gedrag te doen bedekken. Hij proobeert diens eigen veragtelijken aard te projecteeren op één der geeneraties onder de zijnen: de geeneratie van den huidigen adolescenten. Daarmeede wordt het gedrag van den huidigen adoolescenten niet goedgepraat, maar de intentie en neigingen van Jan Modaal, Jan met den Pet en het hele gecorrumpeerde, hypoocriete en verachtelijke Gepeupel met Geert Wilders aan den top wijken niet veel af van die der adoolescenten, naamelijk: alles voor het eigenbelang, ten koste van anderen. (Die anderen zijn in dit verband den onterecht verstootenen, waaronder den meesten immigranten, den gekwetsten kluizenaars en den verborgen genieën die het onderspit moeten delven)

Hoezo volk?[bewerken]

Maar iedereen behoort toch bij een volk. Ja ook jij! Behalve als je verstoten bent door het volk en niet meer bij het volk hoort.

Zie ook[bewerken]